"TAM GDZIE BORY PEŁNE ZWIERZA I GDZIE BAGIEN GRZĄSKA TOŃ..."

Witamy na stronie internetowej
Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Chełmnie. 
Zapraszamy do zapoznania się 
z historią naszego Koła oraz 
bieżącymi wydarzeniami.

Koło Łowieckie "Orzeł" w Chełmnie powstało 28 lipca 1953 roku z wyodrębnienia się grupy myśliwych należących do Koła Łowieckiego "Gwardia" w Chełmnie i zostało zarejestrowane jako Koło Łowieckie Nr 3 w Chełmnie...

AKTUALNOŚCI

2021

Plan polowań 2021 - 2022.
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 24-09-2021 r.

Polowanie na kaczki. 
Marcin Mirowski, 10-09-2021 r.

W sobotę 4 września na terenie obwodów podopiecznych grup nr I, V i VI odbyło się polowanie na kaczki. Królem polowania został Kol. Mariusz Bugajski - 3 kaczki krzyżówki a Vice królem Kol. Sylwester Ciak – 2 kaczki krzyżówki. Pokot złożony został w Paparzynie na działce Kol. Mariusza Bugajskiego, który był również gospodarzem biesiady. Zarówno polowanie jak i biesiadę grą na rogu uświetnili trębacze Kol. Janusz Bojarczuk (KŁ „Cyranka” ze Sztumu) wraz
z synem Radkiem.

Uchwała Zarządu Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 13-07-2021 r.

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 12.07.2021 r. przyjął Kol. Michała Sentkowskiego (grupa VI) 
w poczet członków Koła, jako koła macierzystego.

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 07-06-2021 r.

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że dnia 26.06.2021 r. (o godz. 9.00) w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowejwsi Chełmińskiej, odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła.
Obecność obowiązkowa !

Projekt porządku obrad

Uchwała Zarządu Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 07-06-2021 r.

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 17.05.2021 r. przyjął Kol. Tomasza Zdrojewskiego (grupa I)
w poczet członków Koła, jako koła macierzystego.

ADRES

Koło Łowieckie "Orzeł"
w Chełmnie 

ul. gen. J. Hallera 9/6 
86-200 Chełmno


Bank Spółdzielczy Chełmno
25 9486 0005 0000 2453 2000 0001

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Copyright © by KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ W CHEŁMNIE - All Rights Reserved