how to create a website


"TAM GDZIE BORY PEŁNE ZWIERZA I GDZIE BAGIEN GRZĄSKA TOŃ..."

Witamy na stronie internetowej

Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Chełmnie. 
Zapraszamy do zapoznania się
z historią naszego Koła oraz
bieżącymi wydarzeniami.

Koło Łowieckie "Orzeł" w Chełmnie powstało 28 lipca 1953 roku z wyodrębnienia się grupy myśliwych należących do Koła Łowieckiego "Gwardia" w Chełmnie i zostało zarejestrowane jako Koło Łowieckie Nr 3 w Chełmnie...

A K T U A L N O Ś C I

2020

Prace gospodarcze. 
Marcin Sentkowski / Jan Kościński, 01-01-2020 r.

1 stycznia 2020 r. Koledzy z grupy nr 6 uzupełnili karmę w podsypach dla bażantów na terenie obwodu  
nr 67 Robakowo.

Natomiast w obwodzie nr 51 – Podwiesk, regularnie podsypy ziarnami uzupełniają Koledzy Grzegorz Murzyn
 i Jan Kościński.

Nowe tereny objęte zakazem wykonywania polowania!  
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 01-01-2020 r.

Do Starosty chełmińskiego wpłynęły kolejne wnioski, dot. zakazu wykonywania polowania. Są to dwie działki położone w obrębie Wałdowo Szlacheckie, gm. Grudziądz, wchodzące w skład obwodu łowieckiego nr 67 Robakowodz. nr 41/5
i dz. nr 46/3.

ADRES

Koło Łowieckie "Orzeł"
w Chełmnie

ul. gen. J. Hallera 9/6

86-200 Chełmno


Siedziba zarządu:
Hotel "Centralny", Chełmno
ul. Dworcowa 23

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Copyright © by KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ W CHEŁMNIE - All Rights Reserved