"TAM GDZIE BORY PEŁNE ZWIERZA I GDZIE BAGIEN GRZĄSKA TOŃ..."

Witamy na stronie internetowej Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Chełmnie. Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego Koła oraz  bieżącymi wydarzeniami.

AKTUALNOŚCI

2022

Alleluja !

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy serdeczne życzenia pokoju, wiary i miłości.
Niech te szczególne dni będą pełne wiary w sens życia,
szacunku oraz wzajemnego wsparcia.

Wesołych i spokojnych świąt Wielkanocnych!Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie.

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 01-04-2022 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie zawiadamia, że dnia 23 kwietnia 2022 roku o godz. 09:00, w świetlicy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowejwsi Chełmińskiej, odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Koła.

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie zawiadamia, że dnia 11 czerwca 2022 roku o godz. 09:00, na strzelnicy myśliwskiej im. A. Przewoskiego przy ul. Poznańskiej 347 w Toruniu odbędzie się:

 1. szkolenie z Regulaminu polowań i zasad bezpieczeństwa,
 2. przegląd broni,
 3. strzelanie śrutem:
  • oś myśliwska - 10 rzutków,
  • krąg myśliwski - 10 rzutków,
  • przeloty - 5 rzutków,
  • zając w przebiegu - 5 przebiegów,
  • dzik w przebiegu - 3 przebiegi (strzelanie kulą z broni o lufach gwintowanych lub gładkich),
  • makieta rogacza / lisa - 3 strzały (strzelanie kulą z broni o lufach gwintowanych lub gładkich).
 4. przestrzeliwanie broni.
Uczestnicy otrzymają po paczce śrutu nr 7 i 9. W pozostałą amunicję należy zabezpieczyć się we własnym zakresie.

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 31-03-2022 r.

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 14.03.2022 r. przyjął Kol. Dariusza Piastowskiego (grupa V)
w poczet członków Koła, jako koła macierzystego. Gratulujemy!

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 15-02-2022 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, iż w dniach 5-6 marca 2022 r. odbędzie się tzw. szkolenie weterynaryjne dla myśliwych, z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych. Zgodnie z rozporządzeniem posiadanie przez myśliwych zaświadczenia o przeprowadzonym szkoleniu jest obligatoryjne. W 2020 roku utraciły ważność zaświadczenia uzyskane w latach 2007, 2008, 2009, 2010. Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym (online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Koszt kursu wynosi 120 zł. Wpłaty należy dokonać na konto ZO Toruń: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2022 r. tytułem: "opłata za kurs weterynaryjny + imię i nazwisko myśliwego". Jednocześnie prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres mailowy: zo.torun@pzlow.pl, podając imię, nazwisko, nr PESEL, nr legitymacji oraz potwierdzenie wpłaty. Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 15-02-2022 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, że tegoroczny kursu dla kandydatów do PZŁ rozpocznie się dnia 5 marca 2022 roku.

W związku z nadal niekorzystną sytuacją epidemiologiczną zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM, za wyjątkiem treningów strzeleckich. Opłata za kurs wynosi 1845 zł płatna na konto ZO PZŁ w Toruniu: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2022 r. tytułem: "opłata za kurs + imię i nazwisko kursanta". Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest terminowe dokonanie wpłaty oraz przesłanie na adres zo.torun@pzlow.pl adresu e-mail kandydata, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs oraz link do zdalnych wykładów. Materiały szkoleniowe w postaci m.in. literatury wspomagającej proces edukacyjny będą do odbioru w siedzibie ZO PZŁ w Toruniu ul. Świętopełka 26 - termin zostanie podany podczas zajęć organizacyjnych.

Harmonogram kursu dostępny jest na stronie https://torun.pzlow.pl/

ADRES

Koło Łowieckie "Orzeł"
w Chełmnie 

ul. gen. J. Hallera 9/6 
86-200 Chełmno


Bank Spółdzielczy Chełmno
25 9486 0005 0000 2453 2000 0001

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Copyright © by Koło Łowieckie "Orzeł" w Chełmnie - All Rights Reserved