"TAM GDZIE BORY PEŁNE ZWIERZA I GDZIE BAGIEN GRZĄSKA TOŃ..."

Witamy na stronie internetowej

Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Chełmnie. 
Zapraszamy do zapoznania się
z historią naszego Koła oraz
bieżącymi wydarzeniami.

Koło Łowieckie "Orzeł" w Chełmnie powstało 28 lipca 1953 roku z wyodrębnienia się grupy myśliwych należących do Koła Łowieckiego "Gwardia" w Chełmnie i zostało zarejestrowane jako Koło Łowieckie Nr 3 w Chełmnie...

A K T U A L N O Ś C I

2021

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 12 stycznia 2021 roku
do Krainy Wiecznych Łowów odszedł

Kolega
śp. Roman Lewandowski /senior/


Niech pamięć o Nim pozostanie wśród nas, a knieja szumi nad Jego mogiłą !

ADRES

Koło Łowieckie "Orzeł"
w Chełmnie 

ul. gen. J. Hallera 9/6 
86-200 Chełmno


Bank Spółdzielczy Chełmno
25 9486 0005 0000 2453 2000 0001

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Copyright © by KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ W CHEŁMNIE - All Rights Reserved