"TAM GDZIE BORY PEŁNE ZWIERZA I GDZIE BAGIEN GRZĄSKA TOŃ..."

Witamy na stronie internetowej

Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Chełmnie. 
Zapraszamy do zapoznania się
z historią naszego Koła oraz
bieżącymi wydarzeniami.

Koło Łowieckie "Orzeł" w Chełmnie powstało 28 lipca 1953 roku z wyodrębnienia się grupy myśliwych należących do Koła Łowieckiego "Gwardia" w Chełmnie i zostało zarejestrowane jako Koło Łowieckie Nr 3 w Chełmnie...

A K T U A L N O Ś C I

2020

Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 20-08-2020 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie zawiadamia, że 23 września 2020 roku o godz. 18:00, w świetlicy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowejwsi Chełmińskiej, odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Koła.

Nadzwyczajne Zgromadzenie członków Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 20-06-2020 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie zawiadamia, że dnia 10 lipca 2020 roku o godz. 18:00, przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowejwsi Chełmińskiej, odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie członków Koła.

Podczas zebrania zostanie przeprowadzone szkolenie z Regulaminu polowań i zasad bezpieczeństwa.

Kurs na selekcjonera. 
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 20-06-2020 r.

Informujemy, że kurs dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej, odbywać się będzie na strzelnicy im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu przy ul. Poznańskiej 347 w terminie 04-19.07.2020 r.  Warunkiem uczestnictwa są minimum 3 lata przynależności do PZŁ. Koszt kursu to 750 zł. 

Program kursu.

Składka członkowska do Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 04-06-2020 r.

Członków Koła prosimy o dokonanie wpłaty z tytułu składki członkowskiej w wysokości 150 zł w terminie do dnia 30.06.2020 r., na nr konta bankowego: BS Chełmno 25 9486 0005 0000 2453 2000 0001.

Przypominamy, że z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej do Koła zwolnieni są członkowie Koła kończący w danym roku kalendarzowym 70 lat i powyżej.

Można polować! 
Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Za sprawą wydanego 15 kwietnia Rozporządzenia Rady Ministrów – poz. 673, został doprecyzowany § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – poz. 658. Zmiana wskazuje na obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, jak również przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt.

Szczegóły w dokumencie.

Prace gospodarcze. 
Marcin Sentkowski / Jan Kościński, 01-01-2020 r.

1 stycznia 2020 r. Koledzy z grupy nr 6 uzupełnili karmę w podsypach dla bażantów na terenie obwodu  
nr 67 Robakowo.

Natomiast w obwodzie nr 51 – Podwiesk, regularnie podsypy ziarnami uzupełniają Koledzy Grzegorz Murzyn
 i Jan Kościński.

Nowe tereny objęte zakazem wykonywania polowania!  
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 01-01-2020 r.

Do Starosty chełmińskiego wpłynęły kolejne wnioski, dot. zakazu wykonywania polowania. Są to dwie działki położone w obrębie Wałdowo Szlacheckie, gm. Grudziądz, wchodzące w skład obwodu łowieckiego nr 67 Robakowodz. nr 41/5
i dz. nr 46/3.

ADRES

Koło Łowieckie "Orzeł"
w Chełmnie 

ul. gen. J. Hallera 9/6 
86-200 Chełmno


Bank Spółdzielczy Chełmno
25 9486 0005 0000 2453 2000 0001

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Copyright © by KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ W CHEŁMNIE - All Rights Reserved