Archiwum

niedziela
wschód/zachód
słońca
    wschód/zachód
księżyca
   
04:29 - 20:59     04:34 - 20:30
28
MAJA

Z kwiatami idziemy do:Archiwum - 2015 rok
Dodano: 09.12.2015
Uwaga!

W celu ułatwienia przedłużenia ważności legitymacji członkowskich PZŁ będę je zbierał na polowaniach zbiorowych tj. Koledzy, którzy nie dostarczą legitymacji w powyższych terminach lub na koncie Koła nie będą widoczne wpłaty składek na PZŁ, będą musieli pofatygować się do Zarządu Okręgowego w Toruniu osobiście.

***

W związku z planowaną na 2016 rok wymianą legitymacji członkowskich PZŁ, proszę o wypełnienie DANYCH OSOBOWYCH MYŚLIWEGO i dostarczenie do sekretarza Koła wraz z podpiętym do niego opisanym imieniem i nazwiskiem zdjęciem formatu legitymacyjnego w terminie do 24 stycznia 2016 roku. W ankiecie zostawiamy niewypełnione następujące dane: Nr ewidencyjny, Nr legitymacji oraz Data wygaśnięcia uprawnień podstawowych.

***

21 grudnia 2015 r. w godz. 9:00 - 11:00 w siedzibie ZO PZŁ w Toruniu, odbędzie się wycena medalowa parostków rogaczy. Do wyceny można również przywozić parostki w formie szóstaka regularnego lub powyżej tej formy, których masa brutto przekracza 450g. Dla ułatwienia pracy, trofea prosimy dostarczać przed zaplanowaną wyceną, bądź poinformować wcześniej o ich dostarczeniu w dniu wyceny w celu łatwiejszego zaplanowania ilości osób dokonujących wyceny poroży. Parostki winny posiadać metryki z opisem pozyskania tj. (województwo, nadleśnictwo, nr obwodu, miejsce pozyskania, data pozyskania).

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła


Dodano: 03.12.2015
Dzieci odwiedziły "Orła"

Z inicjatywy Kol. Marcina Sentkowskiego w dniu 22 października 2015 r. na terenie podopiecznym grupy nr 6 gościły dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej w Płużnicy. Odegrany przez Kol. Krystiana Sentkowskiego sygnał „zbiórka myśliwych” rozpoczął „polowanie”, które poprowadził Kol. Zbigniew Izdebski. Przedstawił dzieciom m.in. zwyczaje łowieckie, ceremoniał i formę prawidłowo odbytej zbiórki przed polowaniem.
Po sygnale "apel na łowy" dzieci i myśliwi wyruszyli do lasu wałdowskiego. Tam, z bliska mogły zobaczyć m.in. paśnik i ambonę, a myśliwi omówili rolę tych urządzeń łowieckich, cel dokarmiania i znaczenie hodowli zwierzyny łownej. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w posesji Państwa Haliny i Jana Sentkowskich, gdzie zlokalizowana jest woliera z bażantami. Myśliwi odpowiadali dzieciom na pytania a gospodyni uraczyła je słodyczami. Zwieńczeniem spotkania były odwiedziny w gospodarstwie Państwa Janiny i Piotra Madejów w Działowie. Dzieci obejrzały w zagrodach: jelenie, daniele, muflony, dziki, sarny i bażanty oraz wspaniałe trofea pozyskane na innych kontynentach. W spotkaniu uczestniczyli myśliwi: Zbigniew Izdebski, Marcin Sentkowski, Sebastian Becker, Krystian Sentkowski, Jan Sentkowski i Tomasz Sentkowski. Zobacz zdjęcia

Zbigniew Izdebski

Dodano: 23.11.2015
Uwaga!

Informujemy, że roczna prenumerata zbiorowa "Łowca Polskiego" na 2016 roku wynosi: 136 zł i płatna jest do końca listopada. Natomiast wysokość składki członkowskiej do PZŁ na 2016 rok przedstawia się następująco:
składka normalna 355 zł, składka ulgowa 195 zł.
Składki należy wpłacać kol. Wojciechowi Burchardt.


Dodano: 19.10.2015
Uwaga!

Ocena prawidłowości odstrzału saren - rogaczy dla kół łowieckich powiatu chełmińskiego odbędzie się 20.11.2015 r. (piątek w godz. 16:00 - 17:30) na stacji benzynowej "Lotos" należącej do p. Konopackiego w Grubnie.

Dodano: 01.10.2015
Plan polowań

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2015/2016 zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Koła w dn. 21.09.2015 r., dostępny jest w dziale "Dla członków Kola".

Marcin Mirowski

Dodano: 28.07.2015
Młodzież szkolna w gospodarstwie rolnym w Działowie

W dniu 25.06.2015 r. odbyła się wycieczka młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce do gospodarstwa rolnego Państwa Janiny i Piotra Madejów. Uczniowie mieli okazję do zwiedzenia skansenu, przyjrzenia się z bliska zwierzętom hodowlanym oraz żyjącym w zagrodach jeleniom i dzikom. Pod opieką wykwalifikowanej kadry dzieci skorzystały z przygotowanej dla nich przejażdżki konnej. Zaprzyjaźniony z Kołem leśniczy Lasów Komunalnych - Pan Mateusz Cieślakiewicz, opowiedział dzieciom o tradycjach łowieckich oraz jak przebiega zbiórka myśliwych na polowaniu zbiorowym. W wycieczce z ramienia Koła uczestniczyli: sygnalista Krystian Sentkowski, Sebastian Becker i stażysta Andrzej Wysocki. Oczywiście nie zabrakło seniora – emerytowanego nauczyciela - Zdzisława Lipińskiego. Na zakończenie dla dzieci został przygotowany poczęstunek w formie kiełbasek z rusztu i słodycze. Zobacz zdjęcia

Sebastian Becker

Dodano: 27.07.2015
Okólnik 17/O/15 ZG PZŁ

Apel Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie oddawania krwi w celu ratowania życia. Czytaj

Roman Lewandowski jr

Dodano: 12.07.2015
Nowe zdjęcia w Galerii

Kol. Jan Kościński przekazał zdjęcia autorstwa Marty Kościńskiej wykonane w dn. 26.06.2015 r. podczas prac gospodarczych przy ambonie nr 5 w Wabczu. Zdjęcia zostały umieszczone w dziale "Galeria/Gospodarka" Zobacz

Marcin Mirowski

Dodano: 15.06.2015
Żegnamy naszego Kolegę !!!

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 12 czerwca 2015 roku w wieku 58 lat zmarł członek naszego Koła
śp. Piotr SławińskiNiech pamięć o Nim pozostanie wśród nas, a knieja szumi nad Jego mogiłą!

Zarząd i członkowie Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie

Dodano: 05.06.2015
Spotkanie z młodzieżą szkolną

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku przygotowywali projekt edukacyjny pn. Fauna. W ramach tego programu w dniu 29.05.2015 r. zaproszono myśliwych naszego Koła (Krystian Sentkowski, Sebastian Becker i stażysta Andrzej Wysocki), których zadaniem było udzielanie odpowiedzi na pytania nurtujące uczniów związane z gospodarką łowiecką. W spotkaniu ponadto uczestniczyła dyrektor szkoły - Pani mgr Danuta Zaborowska oraz opiekun Kółka Ekologicznego Pan mgr Andrzej Harłoziński. Zobacz zdjęcia

Sebastian Becker

Dodano: 13.05.2015
Nowe zdjęcia w Galerii

W dziale "Galeria/Gospodarka" zamieszczone zostały nowe zdjęcia z prac gospodarczych przeprowadzonych w dniu 17.04.2015 r. w miejscowości Łyniec. Autorką zdjęć jest Pani Marta Kościńska. Zobacz zdjęcia

Marcin Mirowski

Dodano: 28.04.2015
Walne Zgromadzenie Członków Koła

W dniu 26.04.2015 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie. Posiedzenie było okazją do wręczenia odznaki "Za Zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie" Koleżankom Sabinie Gargol i Reginie Gargol, która została nadana przez Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dniu 22 września 2014 roku.
Członkowie WZ jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarząu Koła. W wyniku podjętej uchwały skład Zarządu Koła został zwiększony do siedmiu członków i przedstawia się następująco: Komisja Rewizyjna Koła: Delegaci na IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Toruniu:
Marcin Mirowski

Dodano: 07.04.2015
Ogłoszenia

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że dnia 26.04.2015 r. (o godz. 9.00) w sali restauracji Hotelu "Centralny" w Chełmnie (ul. Dworcowa 23) odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Koła Obecność obowiązkowa !

* * * * *
Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że na strzelnicy myśliwskiej w Osiu dnia 01.05.2015 r. (godz. 9.00) odbędzie się: Obecność obowiązkowa !
Marcin Mirowski


Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !


Dodano: 18.03.2015
Zakończenie sezonu polowań grupowych

W sobotę 28 lutego br. zakończono sezon polowań grupowych na lisy i bażanty w KŁ „Orzeł” Chełmno. W sezonie przeprowadzono 42 polowania grupowe w 15 terminach z frekwencją 20 myśliwych w jednym terminie. Pozyskano 11 dzików, 29 lisów, 2 jenoty i 38 bażantów. Okazją do podsumowania było uroczyste spotkanie wszystkich trzech polujących grup w świetlicy OSP Szynych. Organizatorami imprezy byli Sebastian Becker, Zdzisław Prowancki i stażysta Krzysztof Kubny z małżonką. Przy ułożonym pokocie wręczono drobne nagrody Królom „małych zbiorówek”. Królem został Sylwester Ciak, który pozyskał 2 jenoty, 4 lisy i 4 bażanty. Pierwszym v-ce królem został Marcin Sentkowski (4 lisy i 2 bażanty), a drugim v-ce królem Stanisław Gargol (2 lisy i 3 bażanty). Oprawę muzyczną zapewnił Janusz Bojarczuk gość z Kwidzyna, polujący z Kolegami grupy nr 1. Spotkanie zakończyła wspólna biesiada myśliwska. Zobacz zdjęcia w "Galerii".
Marek Droszcz

Dodano: 18.03.2015
Uchwała Zarządu Koła

Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 23.02.2015 r. podjął Uchwałę o przyjęciu na staż następujących Kolegów:
Wojciech Lewicki - sekretarz Koła


Dodano: 18.03.2015
Zakończenie zimowego sezonu polowań na lisy

Po raz trzeci myśliwi powiatu chełmińskiego spotkali się w niedzielę 8 lutego br. by podsumować trzecie zimowe łowy na lisy. Jak co roku fundatorem pucharów, dyplomów i nagród w postaci naboi myśliwskich jest Starosta Chełmiński Zdzisław Gamański. Organizatorami tegorocznego podsumowania byli Piotr Madej wraz z KŁ „Orzeł”. Piękny pokot złożony z 80 lisów i 1 jenota ułożono w Gospodarstwie Rolnym pp. Madej w Działowie. W sumie przez cały sezon łowiecki 2014 / 2015 w pięciu kołach łowieckich powiatu chełmińskiego odstrzelono prawie pięćset lisów i jenotów. Królami lisich łowów zostali w poszczególnych koła: Piotr Sławiński KŁ „Orzeł” Chełmno, Jarosław Machel KŁ „Chełmińskie”, Mirosław Golonka KŁ „Bażant” Unisław, Stanisław Sprycha KŁ „Hubert” i Piotr Ronowski WKŁ „Bażant” Chełmno. Zespół Sygnalistów „Machelki” z Watorowa przygotował piękną oprawę muzyczną, a wspaniałe potrawy myśliwskie uświetniły tradycyjną biesiadę. Zobacz zdjęcia w "Galerii".
Marek Droszcz

Dodano: 08.01.2015
Ostatnie takie łowy ?

Przepiękna zimowa aura umożliwiła nam przeprowadzenie w dniu 28 grudnia 2014 roku zbiorowego polowania na lisy pospolite, zające szaraki i bażanty - koguty. Mioty, a było ich osiem, obejmowały teren wokół wsi Obory, Linowiec, Piątkowo i Krajęcin. W związku z tym, że tradycją naszego Koła jest polowanie do tzw. "wspólnego kotła" pokot 22 zajęcy szaraków na 24 uczestniczących myśliwych można uznać za satysfakcjonujący. Tym razem premiowane były strzelone zające szaraki i dlatego "królem polowania" został Michał Droszcz (4 zające), a "wicekrólem polowania" Wojciech Lewicki (3 zające). Natomiast specjalną nagrodę otrzymał Andrzej Nowicki, który pozyskał 1 lisa i 2 zające. Należy również wspomnieć, że w trakcie polowania przeprowadzony został chrzest myśliwski Jana Kościńskiego, Andrzeja Nowickiego i Kamila Modliborskiego, którzy strzelili pierwszego zająca szaraka w swojej karierze łowieckiej. Mam nadzieję, że nie ostatniego, gdyż urzędnicy planują wprowadzenie całorocznej ochrony zająca szaraka i kuropatwy. Niestety nie zdają sobie chyba oni sprawy, że brak możliwości gospodarowania tymi gatunkami zwierzyny łownej jedynie spowoduje spadek wielkości ich populacji, gdyż dotychczas to głównie myśliwi prowadzili reintrodukcję i ochronę tych zwierząt. Zobaczymy co przyniesie przyszłość. Zobacz zdjęcia w "Galerii".
Wojciech Lewicki

Dodano: 08.01.2015
Łowy z sylwestrową nutą !

Ostatnie, w sezonie łowieckim 2014 / 2015, leśne polowanie zbiorowe naszego Koła odbyło się w dniu 27 grudnia 2014 roku. Obejmowało ono 7 miotów (las Wielkie Łunawy - Paparzyn), które obfitowały w zwierzynę łowną. Na pokocie ułożone zostały 4 dziki i 5 zajęcy szaraków, a szczęśliwymi ich strzelcami okazali się: Paweł Ćwikliński (król polowania - 1 dzik / wycinek), Zbigniew Ćwikliński (wicekról polowania - 1 dzik), Zbigniew Gargol (1 dzik), Edward Tejza (1 dzik), Szymon Puławski (2 zające szaraki), Sebastian Becker (1 zając sz.), Sylwester Ciak (1 zając sz.) i Mieczysław Pawelec (1 zając sz.). Podczas zakończenia polowania wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia (fotografowali myśliwi: Michał Droszcz, Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki), a bliskość Nowego Roku oznajmiono poprzez zapalenie zimnych ogni i sylwestrową salwę. Zobacz zdjęcia w "Galerii".
Wojciech Lewicki

Galeria - 2015 rok

W roku 2015 w dziale Galeria dodano 50 zdjęć.

dodano do galerii:
03.10.2015
Przekazane przez: Kol. Zbigniewa IZDEBSKIEGO
Autor: Zbigniew IZDEBSKI
Kategoria: Inne
Opis: Wycieczka młodzieży SP w Płużnicy na terenie grupy nr 6 - 22.10.2015 r.
Ilość zdjęć: 8


dodano do galerii:
28.07.2015
Przekazane przez: Kol. Sebastiana BECKERA
Autor: Archiwum Sebastiana BECKERA
Kategoria: Inne
Opis: Wycieczka młodzieży SP w Sosnówce do gospodarstwa Państwa Madejów w Działowie. - 25.06.2015 r.
Ilość zdjęć: 7


dodano do galerii:
12.07.2015
Przekazane przez: Kol. Jana KOŚCIŃSKIEGO
Autor: Marta KOŚCIŃSKA
Kategoria: Gospodarka
Opis: Prace porządkowe przy ambonie nr 5 w Wabczu - 26.06.2015 r.
Ilość zdjęć: 4


dodano do galerii:
05.06.2015
Przekazane przez: Kol. Sebastiana BECKERA
Autor: Archiwum Sebastiana BECKERA
Kategoria: Inne
Opis: Spotkanie z młodzieżą szkolną w Podwiesku - 29.05.2015 r.
Ilość zdjęć: 5


dodano do galerii:
13.05.2015
Przekazane przez: Kol. Jana KOŚCIŃSKIEGO
Autor: Pani Marta KOŚCIŃSKA
Kategoria: Prace gospodarcze
Opis: Naprawa zwyżki w miejscowości Łyniec - 17.04.2015 r.
Ilość zdjęć: 2


dodano do galerii:
18.03.2015
Przekazane przez: Panią Malwinę KUBNY
Autor: Pani Malwina KUBNY
Kategoria: Polowania
Opis: Zakończenie sezonu polowań w grupach - 28.02.2015 r.
Ilość zdjęć: 6


dodano do galerii:
18.03.2015
Przekazane przez: Kol. Marka DROSZCZ
Autor: Kol. Marek DROSZCZ
Kategoria: Polowania
Opis: Zakończenie zimowego sezonu polowań na lisy - 08.02.2015 r.
Ilość zdjęć: 6


dodano do galerii:
08.01.2015
Przekazane przez: Kol. Wojciecha LEWICKIEGO
Autor: Kol. Wojciech Lewicki
Kategoria: Polowania
Opis: Polowanie zbiorowe - 27.12.2014 r.
Ilość zdjęć: 6


dodano do galerii:
08.01.2015
Przekazane przez: Kol. Wojciecha LEWICKIEGO
Autor: Kol. Wojciech Lewicki
Kategoria: Polowania
Opis: Polowanie zbiorowe - 28.12.2014 r.
Ilość zdjęć: 6


© 2008 - 2023  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.