Jerzy Lewicki, syn Wawrzyna i Marianny de domo Kiełczewskiej, urodził się dnia 11 października 1937 roku w Magdaleńcu, wsi położonej w powiecie inowrocławskim na Kujawach. W roku 1958 ukończył Liceum Pedagogiczne w Inowrocławiu. Od roku 1958 był nauczycielem w kilku szkołach podstawowych (w latach 1962-1970 kierownikiem szkół) na terenie powiatu inowrocławskiego. W roku 1962 zawarł związek małżeński z Kazimierą Kozubowską, z którą dochował się dwóch synów - Jacka (1963) i Wojciecha (1965). W roku 1969 (z tytułem inżyniera) ukończył Wyższe Studium Zawodowe na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W latach 1970-1981 zawodowo był związany z administracją państwową w sektorze rolnictwa. Początkowo (1970-1971) jako kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowej Rady Narodowej w Sępólnie Krajeńskim. Następnie, tj. w latach 1971-1981, jako kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowej Rady Narodowej w Chełmnie nad Wisłą ( po likwidacji powiatów w roku 1976 jako kierownik Gminnej Służby Rolnej Urzędu Gminy w Chełmnie). Od roku 1982 był nauczycielem w Zespole Szkół Rolniczych (ZSR) w Grubnie. W roku 1983 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. W tym samym roku, powierzono mu obowiązki dyrektora ZSR w Grubnie, które pełnił do chwili przejścia na emeryturę w roku 1990.

Do Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) Jerzy Lewicki wstąpił 15 października 1964 roku. Uprawnienia selekcjonerskie uzyskał w roku 1968. Początkowo był członkiem macierzystym i strażnikiem łowieckim w Kole Łowieckim "Fala", działającym przy Polskim Radiu w Warszawie, które dzierżawiło m.in. obwód łowiecki w okolicach Osieka Wielkiego (gmina Rojewo) na Kujawach - ówczesnego miejsca zamieszkania i pracy Jerzego Lewickiego. Z tamtego okresu pochodzi jego bliska znajomość ze słynnym dziennikarzem i myśliwym - Wacławem Przybylskim, z którym wielokrotnie polował m.in. na jelenie. Po zmianie miejsca zamieszkania i zatrudnienia Jerzy Lewicki został członkiem wojskowego koła łowieckiego działającego na terenie Latkowa, Słońska i Wierzbiczan (powiat Inowrocław). W latach 1970-1971 był członkiem koła łowieckiego w Sępólnie Krajeńskim, a od roku 1972 (aż do śmierci) był członkiem Koła Łowieckiego (Nr 28) "Orzeł" w Chełmnie. Jerzy Lewicki przez wiele lat był członkiem Zarządu Koła (Sekretarzem w latach 1977-1982; Prezesem w latach 1984-1995). Jednocześnie pełnił wówczas także funkcje w komisjach przy Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Toruniu. W latach 1983-1986 był członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Środowiska, natomiast w latach 1986-1995 był członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Jerzy Lewicki był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za zasługi w działalności dla szkolnictwa, rolnictwa oraz łowiectwa. Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1974), Odznaką "Zasłużony Pracownik Rolnictwa" (1975) oraz Brązowym (1973) i Srebrnym (1984) Medalem Zasługi Łowieckiej.

Jerzy Lewicki zmarł dnia 18 grudnia 1997 roku w Szpitalu Powiatowym w Chełmnie. Pochowany został dwa dni później na Cmentarzu Komunalnym w Chełmnie.

Internautów zainteresowanych fotografiami z archiwum łowieckiego Jerzego Lewickiego zapraszamy do odwiedzenia "Galerii" w kategorii: "Członkowie Koła" \ "Lewicki Jerzy".Zobacz"

Opracowanie:
Jacek Lewicki
Wojciech Lewicki


© 2008 - 2022  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.