Włodzimierz Droszcz był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego w latach 1947-2009. Początkowo członek Akademickiego Koła Łowieckiego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (1947-1951). Później członek kół łowieckich w Miradzu (1951-1952), Gołąbkach (1952-1957), Złotorii (1957-1961), Toruniu (WKŁ "OSA": 1961-1963) i Chełmnie (1963-2009). W Chełmnie był członkiem Koła Łowieckiego (Nr 28) "Orzeł", którego był Prezesem w latach 1982-1984. Za działalność łowiecką został odznaczony Medalem Zasługi Łowieckiej Brązowym (1973), Srebrnym (1983) i Złotym (2007) oraz "Odznaką za 50 lat członkostwa w PZŁ" (2003), Medalem "Za zasługi dla łowiectwa kujawsko-pomorskiego" (2005) i Medalem "Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej" (2009). Ponadto za zasługi dla naszego Koła został uhonorowany odznaką "Za zasługi dla Koła Łowieckiego 'Orzeł' w Chełmnie" (2001).


© 2008 - 2022  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.