Ostatnio dodane zdjęcia w dziale "Galeria"

Informacje z poprzednich lat znajdują się w dziale "Archiwum"
Dodano: 12.05.2019
Ogłoszenie

Informujemy, że kurs dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej, odbędzie się w świetlicy Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu przy ul Batorego 43/49, w dniach: Początek zajęć każdego dnia od godz. 9:00. Warunkiem uczestnictwa jest minimum 3 letni staż w PZŁ oraz uiszczenie opłaty w wysokości 650 zł (płatne na konto ZO PZŁ w Toruniu). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 maja 2019 r.
Program kursu.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 04.04.2019
Ogłoszenia

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że dnia 28.04.2019 r. (o godz. 9.00) w sali restauracji Hotelu "Centralny" w Chełmnie (ul. Dworcowa 23) odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła. Obecność obowiązkowa ! Porządek obrad Walnego Zgromadzenia; Regulamin Walnego Zgromadzenia.

* * * * *
Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że na strzelnicy myśliwskiej w Osiu dnia 01.05.2019 r. (godz. 9.00) odbędzie się: Przed rozpoczęciem zostanie wydana amunicja przysługująca myśliwym za zwierzynę płową dostarczoną do punktu skupu.
Obecność obowiązkowa !
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 08.03.2019
Statut PZŁ

Statut Polskiego Związku Łowieckiego, zatwierdzony przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka - załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r.
TU.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 25.02.2019
Polowanie w grupach

Na pierwszym polowaniu grupowym (gr. 1, 2 i 4) w sezonie łowieckim 2018/2019, w dniu 27 października 2018 r.stawiło się 11 myśliwych. Po przeprowadzeniu 6 miotów pozyskano cztery lisy i 1 bażanta koguta. Królem polowania został Tomasz Becker, który pozyskał 2 lisy na jednym stanowisku.


* * *

Poniżej zdjęcia z polowania przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2019 r. Królem polowania został Tomasz Becker - 1 lis, a Vice Królem Robert Paluch - 2 bażanty koguty.


Sebastian Becker

© 2008 - 2019  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.