Kazimierz TARGOS - biogram

Kazimierz Targos urodził się 05.12.1927 roku w Wojciechówce, a zmarł 12.12.2012 roku w wieku 85 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Chełmnie w dniu 15.12.2012 roku.
Członek Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie w latach 1955 - 2005. Od samego początku działalności łowieckiej pełnił różne funkcje, m.in.: był Sekretarzem Koła (1955-1961), Łowczym Koła (1961-1998, później Honorowym Łowczym Koła) i członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu (1980-1985). Za swą działalność na tej niwie został odznaczony Medalem Zasługi Łowieckiej (Brązowym -1969 r.,Srebrnym - 1973 r. i Złotym - 1983 r.) oraz najwyższym odznaczeniem łowieckim jakim jest "Złom - Honorowy Żeton Zasługi" (1999 r.). Ponadto został uhonorowany Odznaką "Za Zasługi dla Koła Łowieckiego Orzeł w Chełmnie" (2001 r.) i Medalem "Za Zasługi Dla Łowiectwa Kujawsko-Pomorskiego" (2003 r.).