Obwody łowieckie

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie, nr 51 o pow. 8 880 ha  i nr 67 o pow. 4978 ha. 

Obwód nr 51 - Podwiesk
Granica północna:
od miejscowości Ostrów Świecki, rzeką Wisłą, do miejscowości Rządz; 
Granica wschodnia:
przebiega od rzeki Wisły drogą przez miejscowości Rządz do miejscowości Rudnik;
Granica południowa:
szosą z miejscowości Rudnik przez Rudę i Paparzyn do Wabcza;
Granica zachodnia
z miejscowości Wabcz drogą przez Stary Młyn, Żaki, Nowąwieś, Kolno, do Małej Wisły i brzegiem na południowy zachód do rzeki Wisły.

Obwód nr 67 - Robakowo
Granica północna:
od miejscowości Wabcz szosą do miejscowości Rudnik;
Granica wschodnia:
przebiega torem kolejowym od miejscowości Rudnik do Stacji Kolejowej Wałdowo Szlacheckie, dalej biegnie drogą polną do miejscowości Błędowo;
Granica południowa:
z miejscowości Błędowo szosą do miejscowości Działowo dalej do Dąbrówki, a następnie drogą polną przez Krajęcin do toru kolejowego, torem kolejowym z Krajęcina do budki kolejowej w Pniewitem;
Granica zachodnia: 
od budki kolejowej w Pniewitem do miejscowości Linowiec dalej drogą polną do miejscowości Wabcz.

Tereny objęte zakazem polowania

ADRES

Koło Łowieckie "Orzeł"
w Chełmnie

ul. gen. J. Hallera 9/6

86-200 Chełmno


Siedziba zarządu:
Hotel "Centralny", Chełmno
ul. Dworcowa 23

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Copyright © by KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ W CHEŁMNIE - All Rights Reserved