Trofea łowieckie - DZIK


 Medalowe oręża dzików:

Oręż dzika - odyńca (103kg tuszy) pozyskanego przez Jerzego Lewickiego w Nowejwsi Chełmińskiej w dn. 21.09.1994 r. Szable długości 24,5 i 23,6 cm oraz szer. 25 i 25 mm, a obwód fajek 7,1 i 7,1 cm., tj. tylko za podstawowe pomiary 113,25 punktów CIC (brak oficjalnej wyceny medalowej).Drugie w kolejności trofeum znajduje się w kolekcji Marka Wichlińskiego (brak zdjęcia). Oręż tego dzika - odyńca pozyskanego dn. 21.10.2004 r. na Łyńcu (98 kg tuszy) za podstawowe pomiary uzyskał 109,25 pkt CIC (szable długości 19,7 i 20,2 cm oraz szerokości 24,3 i 25,1 mm, a obwód fajek 7,1 i 7,1 cm). Komisja ORŁ w Toruniu w dn. 05.11.2004 r. wyceniła ten oręż ostatecznie na 111,75 punktów CIC (109,25 za pomiary + 2,50 za piękno), tj. medal brązowy (dla zakresu 110,00 - 114,99 punktów CIC).Trzeci prawdopodobnie również medalowy oręż pochodzi od dzika - odyńca (ok. 100 kg tuszy), który został pozyskany przez Jerzego Lewickiego w Paparzynie w poł. lat 70 - tych XX w. Szable długości 20,5 i 20,7 cm oraz szer. 24 i 24 mm, a obwód fajek 7,5 i 7,4 cm, tj. tylko za podstawowe pomiary 107,5 punktów CIC (brak oficjalnej wyceny medalowej).


 Pozostałe oręża dzików (niemedalowe):Oręż dzika - odyńca (150 kg tuszy) pozyskanego na polowaniu zbiorowym w dn. 26.10.2002 r. (Parowa Sarnowska) przez Wojciecha Lewickiego. Na oficjalnej wycenie Komisja ORŁ w Toruniu w dn. 08.04.2003r. przyznała za podstawowe pomiary 104,4 punktów CIC (szable długości 17,6 i 18,2 cm oraz szerokości 24 i 24 mm, a obwód fajek 7,2 i 7,3 cm), a po dodaniu punktów za piękno oręż wyceniła łącznie na 107,9 punktów CIC.Oręż dzika - odyńca (60 kg tuszy) pozyskanego przez Wojciecha Lewickiego (okolice Wisły pow. Dorposza Chełmińskiego) na polowaniu grupowym w dn. 13.11.2011 r. Szable długości 19,0 i 19,0 cm oraz szerokości 23,5 i 22,5 mm, a obwód fajek 7,0 i 7,2 cm, tj. tylko za podstawowe pomiary 102,2 punktów CIC.Oręż dzika - odyńca (ok. 100 kg tuszy) pozyskanego przez Wojciecha Lewickiego na polowaniu zbiorowym (Las Wabcz w ok. tzw. modrzewi) w dn. 08.12.2007 r. Szable długości 14,0 i 17,0 cm oraz szerokości 23 i 23 mm, a obwód fajek 6,5 i 6,5 cm, tj. tylko za podstawowe pomiary 97,5 punktów CIC (oręż ma ułamaną jedną szablę).Skóra dzika - odyńca (150 kg masy tuszy) strzelonego przez Wojciecha Lewickiego w parowie k. Sarnowa w dn. 26.10.2002 r.

© 2008 - 2019  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.