Trofea łowieckie - JELEŃ SZLACHETNY


Wieniec jelenia szlachetnego - dwunastak obustronnie koronny. Byk został pozyskany na tzw. "Cmentarzu" w Lesie Paparzyn w ramach tzw. odstrzału redukcyjnego przeprowadzonego w połowie lat 80-tych XX wieku przez Kol. Zbigniewa Izdebskiego. Masa wieńca - ok. 9,8 kg brutto, wiek byka - ok. 10 lat, masa tuszy - 120kg (aktualnie najcięższy wieniec zdobyty w łowiskach Koła).
© 2008 - 2019  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.