HUBERTUS 2009

Dodano: 15.11.2009

Na "Hubertowiny" KŁ Orzeł" w Chełmnie, które odbyły się w dn. 07.11.2009r ., przybyło aż 40 myśliwych. Jeden sympatyk łowiectwa przyjechał nawet z Warszawy, tj. Jacek Lewicki.
W trakcie zbiórki myśliwych Prezes Koła - Marek Główczyński przeprowadził "Ślubowanie myśliwskie" Kol. Wojciecha Burchardt i Kol. Szymona Puławskiego.
Wspaniała pogoda i organizacja polowania (Prowadzący polowanie / Łowczy Koła - Marek Droszcz i Sekretarz polowania - Marek Piekielniak) na terenie lasu Wabcz i Wielkie Łunawy zaowocowała obfitym pokotem, na którym znalazło się 9 dzików i 7 zajęcy.
Leśniczy Michał Robert przygotował specjalne miejsce pod ognisko koło Leśniczówki Wabcz, gdzie klika lat temu pobudował stoły wraz z ławami dla biesiadników. Oczywiście i tym razem skorzystaliśmy z jego zaproszenia przeprowadzając tam uroczysty pokot i biesiadę.
Tradycyjnie w "Hubertowiny" przed pokotem zostały zapalone znicze i odczytano nazwiska 27 Kolegów myśliwych, którzy "Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów".
Następnie ogłoszono wyniki polowania. Królem polowania został Kol. Marek Droszcz (tryplet do dzików na jednym stanowisku), a Vice Królem polowania Kol. Tomasz Janus (2 dziki). Pozostałymi strzelcami dzików (po 1 szt.) byli następujący Koledzy: Zbigniew Ćwikliński, Bogdan Jarząb, Stanisław Rączka i Tomasz Sentkowski. Natomiast strzelcami turzycy (po 1 szt.) byli: Zbigniew Izdebski, Ryszard Ludwikowski, Roman Modliborski, Szymon Puławski, Stanisław Rączka, Marcin Sentkowski i Tomasz Sentkowski.
Później Prezes Koła - Marek Główczyński dokonał "Chrztu myśliwskiego" Kol. Szymona Puławskiego i Kol. Marcina Sentkowskiego, którzy strzeli pierwszego zająca w swojej karierze łowieckiej.
Kolejną ceremonią było wręczenie przez członka ORŁ w Toruniu / Łowczego Koła Kol. Marka Droszcz odznaczeń łowieckich i odznaki strzeleckiej:
- Kol. Marianowi Bielańskiemu - Brązowy "Medal Zasługi Łowieckiej" (nadany przez KOŁ w Warszawie w dn. 23.06.2009r.)
- Kol. Mieczysławowi Maślance - Medal "Zasłużony Dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej" (nadany przez ORŁ w Toruniu w dn. 30.06.2009r.)
- Kol. Antoniemu Puławskiemu - Medal "Zasłużony Dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej" (nadany przez ORŁ w Toruniu w dn. 30.06.2009r.)
- Kol. Michałowi Droszcz - Brązowy "Wawrzyn strzelecki" (uzyskany za wyniki strzeleckie w 2007 roku.)
Jednocześnie ogłoszono, że nadany przez ORŁ w Toruniu w dn. 30.06.2009 r. Medal "Zasłużony Dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej" Kol. Włodzimierzowi Droszcz zostanie wręczony w późniejszym terminie.
Po zakończeniu polowania nastąpiła wspaniała biesiada przy ognisku. Były wspomnienia i plany na następne polowania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Wejdź do galerii.


Wojciech Lewicki

© 2008 - 2023  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.