Ostatnio dodane zdjęcia w dziale "Galeria"

Informacje z poprzednich lat znajdują się w dziale "Archiwum"
Dodano: 10.09.2019
Uchwała Zarządu Koła

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 26.08.2019 r. przyjął Kol. Dariusza Ewald w poczet członków Koła, jako koła macierzystego.
Gratulujemy !
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 03.09.2019
Konkurs

Regulamin kursu.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Marek Główczyński - Prezes Koła

Dodano: 28.08.2019
Komunikat

Starosta Chełmiński zawiadamia o złożeniu oświadczenia zgodnego z art. 27 b ust.7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie o zakazie wykonywania polowania na działkach o nr ewid. 43/1 i 46/2 obręb Trzebiełuch, gmina Stolno.
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 28.08.2019
Polowanie na kaczki

Na pierwszym polowaniu na kaczki w sezonie 2019/2020, w dniu 15.08.2019 r. stawiło się 17 myśliwych i jedna Diana. Polowanie zostało przeprowadzone na terenie trzech grup podopiecznych, tj. gr. I, V i VI.
Utrzymujące się w Polsce od dłuższego czasu braki opadów atmosferycznych są przyczyną obniżenia stanu wód gruntowych. To z kolei niesie za sobą niskie stany ptactwa wodnego. Na ułożonym w Sztynwagu pokocie nie znalazła się ani jedna kaczka, pozyskany został jeden lis – strzelec Krystian Sentkowski oraz trzy gołębie grzywacze.

Marcin Mirowski
Żegnamy Kolegę

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Kol. Henryk Konopacki,
członek Koła Łowieckiego Hubert w Chełmnie.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 3 sierpnia o godz. 12:30
w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie.

Niech pamięć o Nim pozostanie wśród nas, a knieja szumi nad Jego mogiłą!


Dodano: 30.07.2019
II Festyn Rodzinny

W dniu 28.07.2019 r. – w 66 rocznicę powstania Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie – na Strzelnicy Myśliwskiej w Osiu, odbył się II Festyn Rodzinny zorganizowany przez Zarząd Koła, w którym udział wzięło blisko 170 biesiadników – myśliwi KŁ „Orzeł” wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia dyplomów potwierdzających nadanie tytuł HONOROWEGO CZŁONKA KOŁA, które przez Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie, w uznaniu szczególnych zasług na płaszczyźnie ochrony przyrody, zwierzyny oraz wkładu pracy osobistej dla rozwoju Koła Uchwałą nr 13/2019 z dnia 28.05.2019 r. zostało nadane następującym Kolegom: Gratulujemy !

Następnie rozpoczęła się biesiada, którą uświetniły potrawy przygotowane przez restaurację hotelu „Centralny” w Chełmnie, na czele z tradycyjnie pieczoną golonką, wątróbką z jabłkami czy wspaniałymi gołąbkami w sosie pomidorowym. Nie zabrakło również pieczonej kiełbasy czy karkówki okraszonej zimnym piwem.

Największą atrakcją dla członków rodzin i przyjaciół był zorganizowany dla nich konkurs strzelecki w dwóch kategoriach – strzelanie z pistoletu do tarczy oraz strzelanie z karabinka sportowego z przyrządem optycznym do tarczy dzika. Myśliwi natomiast zmagali się w konkurencji śrutowej strzelania rzutków parkour′owych na krągu, w której bezkonkurencyjny okazał się łowczy Koła Kol. Marek Droszcz.


Zdjęcia z II Festynu Rodzinnego.

Marcin Mirowski

Dodano: 12.05.2019
Ogłoszenie

Informujemy, że kurs dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej, odbędzie się w świetlicy Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu przy ul Batorego 43/49, w dniach: Początek zajęć każdego dnia od godz. 9:00. Warunkiem uczestnictwa jest minimum 3 letni staż w PZŁ oraz uiszczenie opłaty w wysokości 650 zł (płatne na konto ZO PZŁ w Toruniu). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 maja 2019 r.
Program kursu.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 04.04.2019
Ogłoszenia

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że dnia 28.04.2019 r. (o godz. 9.00) w sali restauracji Hotelu "Centralny" w Chełmnie (ul. Dworcowa 23) odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła. Obecność obowiązkowa ! Porządek obrad Walnego Zgromadzenia; Regulamin Walnego Zgromadzenia.

* * * * *
Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że na strzelnicy myśliwskiej w Osiu dnia 01.05.2019 r. (godz. 9.00) odbędzie się: Przed rozpoczęciem zostanie wydana amunicja przysługująca myśliwym za zwierzynę płową dostarczoną do punktu skupu.
Obecność obowiązkowa !
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 08.03.2019
Statut PZŁ

Statut Polskiego Związku Łowieckiego, zatwierdzony przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka - załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r.
TU.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 25.02.2019
Polowanie w grupach

Na pierwszym polowaniu grupowym (gr. 1, 2 i 4) w sezonie łowieckim 2018/2019, w dniu 27 października 2018 r.stawiło się 11 myśliwych. Po przeprowadzeniu 6 miotów pozyskano cztery lisy i 1 bażanta koguta. Królem polowania został Tomasz Becker, który pozyskał 2 lisy na jednym stanowisku.


* * *

Poniżej zdjęcia z polowania przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2019 r. Królem polowania został Tomasz Becker - 1 lis, a Vice Królem Robert Paluch - 2 bażanty koguty.


Sebastian Becker

© 2008 - 2024  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.