ARCHIWUM

2020

Składka członkowska PZŁ. 
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 22-11-2020 r.

Wysokość składki członkowskiej na rok 2021 wynosi:

 • normalna - 403 zł.
  360 zł + ubezpieczenie 43 zł.

 • ulgowa 50% - 223 zł.
  180 zł + ubezpieczenie 43 zł. Przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.

 • ulgowa 25% – 133 zł.
  90 zł + ubezpieczenie 43 zł. Przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.
  Zgodnie z Uchwałą WZK składka ulgowa 25% pokrywana jest przez Koło.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe:  Bank Spółdzielczy Chełmno: 25 9486 0005 0000 2453 2000 0001

Koleżanki i Koledzy. 
Marek Główczyński - prezes Koła, 28-10-2020 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 25 października 2020 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz Kolega
śp. Maciej Januszewski.

Nekrolog ZO PZŁ w Toruniu.

Obostrzenia w przeprowadzaniu polowań zbiorowych! 
Admin, 21-10-2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tu można przeczytać dokument), Zarząd Główny PZŁ zaleca:

na obszarze "czerwonym", ilość uczestniczących w polowaniu zbiorowym osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) nie była większa niż 10 osób,

na obszarze "żółtym", ilość uczestniczących w polowaniu zbiorowym osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) nie była większa niż 20 osób.

Jednocześnie decyzja co do organizacji i przeprowadzania polowań należy do zarządów kół oraz zarządców obwodów łowieckich.

Prace gospodarcze. 
Jan Kościński, 20-10-2020 r.

Prace gospodarcze realizowane przez Kolegów z grupy nr 3 - obwód łowiecki nr 51, podczas stawiania zwyżki nieopodal ambony nr 1 (gospodarstwo rolne Wabcz) oraz prac konserwacyjnych przy ambonie nr 5 w Wabczu.

TAK! Dla rodziny w łowisku. 

PODPISZ APEL polskich myśliwych do polskich parlamentarzystów w sprawie przywrócenia możliwości uczestnictwa w polowaniach w charakterze obserwatora naszym dzieciom!

Plan polowań 2020 - 2021.
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 15-09-2020 r.

Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 20-08-2020 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie zawiadamia, że 23 września 2020 roku o godz. 18:00, w świetlicy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowejwsi Chełmińskiej, odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Koła.

Nadzwyczajne Zgromadzenie członków Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 20-06-2020 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie zawiadamia, że dnia 10 lipca 2020 roku o godz. 18:00, przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowejwsi Chełmińskiej, odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie członków Koła.

Podczas zebrania zostanie przeprowadzone szkolenie z Regulaminu polowań i zasad bezpieczeństwa.

Kurs na selekcjonera. 
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 20-06-2020 r.

Informujemy, że kurs dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej, odbywać się będzie na strzelnicy im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu przy ul. Poznańskiej 347 w terminie 04-19.07.2020 r.  Warunkiem uczestnictwa są minimum 3 lata przynależności do PZŁ. Koszt kursu to 750 zł. 

Program kursu.

Składka członkowska do Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretzarz Koła, 04-06-2020 r.

Członków Koła prosimy o dokonanie wpłaty z tytułu składki członkowskiej w wysokości 150 zł w terminie do dnia 30.06.2020 r., na nr konta bankowego: BS Chełmno 25 9486 0005 0000 2453 2000 0001.

Przypominamy, że z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej do Koła zwolnieni są członkowie Koła kończący w danym roku kalendarzowym 70 lat i powyżej.

Można polować! 
Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Za sprawą wydanego 15 kwietnia Rozporządzenia Rady Ministrów – poz. 673, został doprecyzowany § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – poz. 658. Zmiana wskazuje na obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, jak również przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt.

Szczegóły w dokumencie.

Prace gospodarcze. 
Marcin Sentkowski / Jan Kościński, 01-01-2020 r.

1 stycznia 2020 r. Koledzy z grupy nr 6 uzupełnili karmę w podsypach dla bażantów na terenie obwodu  
nr 67 Robakowo.

Natomiast w obwodzie nr 51 – Podwiesk, regularnie podsypy ziarnami uzupełniają Koledzy Grzegorz Murzyn
 i Jan Kościński.

Nowe tereny objęte zakazem wykonywania polowania!  
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 01-01-2020 r.

Do Starosty chełmińskiego wpłynęły kolejne wnioski, dot. zakazu wykonywania polowania. Są to dwie działki położone w obrębie Wałdowo Szlacheckie, gm. Grudziądz, wchodzące w skład obwodu łowieckiego nr 67 Robakowodz. nr 41/5
i dz. nr 46/3.

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.