ARCHIWUM

2021

Informacja z Zarządu Okręgowego. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 31-12-2021 r.

Od 1 stycznia 2022 roku upraszczamy procedurę potwierdzania informacji o uiszczeniu składki członkowskiej
i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy.
Nie ma już obowiązku umieszczania hologramu na legitymacji PZŁPZŁ ZG wprowadził nowy sposób sprawdzania informacji o opłaceniu składki członkowskiej i ubezpieczenia OC za pomocą aplikacji "Weryfikator PZŁ", który jest już dostępny dla Android oraz Huawei, a w ciągu najbliższych dni dla AppleProsimy o pobranie, zainstalowanie aplikacji na Waszych smartfonach. W czasie instalacji prosimy zezwolić na robienie zdjęć, na potrzeby skanowania kodu QR. 
Po uruchomieniu aplikacji klikamy w SKANUJ KOD i skanujemy kod QR z rewersu legitymacji PZŁ.

Darz Bór!


Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 16-11-2021 r.

Na prośbę ZG PZŁ w Warszawie, informujemy o możliwości zakupienia prenumeraty zbiorowej „Łowca Polskiego” dla kół łowieckich. Korzystając ze specjalnej oferty, Koła otrzymują niższą cenę niż przy zakupie prenumeraty indywidualnej.

Ceny prenumerat dla kół przy zamówieniu:

- od 10 do 19 egz. - koszt jednej prenumeraty 170 zł
- od 20 do 29 egz. - koszt jednej prenumeraty 160 zł
- od 30 do 35 egz. - koszt jednej prenumeraty 150 zł
- powyżej 35 egz. - koszt jednej prenumeraty 140 zł

Jeśli Koła chcą skorzystać z powyższej oferty, prosimy o stworzenie listy odbiorców oraz przesłanie jej na adres: prenumerata@pzlow.pl wraz aktualnymi danymi do faktury.
Zamówienia na prenumeratę od numeru 1/2022 można składać do 10 stycznia 2022 r.
W razie pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego: prenumerata@pzlow.pl oraz telefonicznego: +48 22 336 75 52.

Ceny pakietów dla prenumeratorów indywidualnych:
- prenumerata kwartalna - 44,00 zł
- prenumerata półroczna - 88,00 zł
- prenumerata roczna - 175,00 zł
- prenumerata dwuletnia - 325,00 zł
- prenumerata trzyletnia - 450,00 zł
- prenumerata zagraniczna - 345,00 zł

W ofercie ZG PZŁ w Warszawie są również kalendarze na rok 2022, ilustrowane zdjęciami uczestników XXVI Konkursu fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego.
Kalendarze można zamówić poprzez stronę: https://www.pzlow.pl/sklep/

- Duży kalendarz ścienny rozmiar 48x68cm - 40,00 zł
- Planer / terminarz myśliwski – rozmiar B5 - 89,00 zł

Dane do przelewu:
Polski Związek Łowiecki - Zarząd Główny
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
Bank PEKAO S.A. 35 1240 6016 1111 0011 0191 2928

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 29-11-2021 r.

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 22.11.2021 r. przyjął Kol. Wojciecha Kubackiego (grupa V)
w poczet członków Koła, jako koła macierzystego. Gratulujemy!

Składka członkowska PZŁ. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 10-11-2021 r.

Wysokość składki członkowskiej na rok 2022 wynosi:

  • normalna - 393 zł.
    350 zł + ubezpieczenie 43 zł.

  • ulgowa 50% - 218 zł.
    175 zł + ubezpieczenie 43 zł. Przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.

  • ulgowa 25% – 130,50 zł.
    87,50 zł + ubezpieczenie 43 zł. Przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe:  Bank Spółdzielczy Chełmno: 25 9486 0005 0000 2453 2000 0001

Uchwała Zarządu Koła.
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 21-10-2021 r.

Wysokość składki członkowskiej na rok 2021 wynosi:

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 19-10-2021 r.

Ocena prawidłowości odstrzału saren - rogaczy odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. (od godz. 15:00) w domku myśliwskim Koła w Nowejwsi Chełmińskiej.

Plan polowań 2021 - 2022.
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 24-09-2021 r.

Polowanie na kaczki. 
Marcin Mirowski, 10-09-2021 r.

W sobotę 4 września na terenie obwodów podopiecznych grup nr I, V i VI odbyło się polowanie na kaczki. Królem polowania został Kol. Mariusz Bugajski - 3 kaczki krzyżówki a Vice królem Kol. Sylwester Ciak – 2 kaczki krzyżówki. Pokot złożony został w Paparzynie na działce Kol. Mariusza Bugajskiego, który był również gospodarzem biesiady. Zarówno polowanie jak i biesiadę grą na rogu uświetnili trębacze Kol. Janusz Bojarczuk (KŁ „Cyranka” ze Sztumu) wraz
z synem Radkiem.

Uchwała Zarządu Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 13-07-2021 r.

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 12.07.2021 r. przyjął Kol. Michała Sentkowskiego (grupa VI) 
w poczet członków Koła, jako koła macierzystego. Gratulujemy!

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 07-06-2021 r.

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że dnia 26.06.2021 r. (o godz. 9.00) w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowejwsi Chełmińskiej, odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła.
Obecność obowiązkowa !

Projekt porządku obrad

Uchwała Zarządu Koła. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 07-06-2021 r.

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 17.05.2021 r. przyjął Kol. Tomasza Zdrojewskiego (grupa I)
w poczet członków Koła, jako koła macierzystego. Gratulujemy!

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.