Figura św. Huberta

W dn. 09.07.2006 r. w kościółku wiejskim p.w. Matki Bożej Różańcowej w Sztynwagu nastąpiło uroczyste poświęcenie figury Św. Huberta, którą ufundowali myśliwi Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie. Inicjatorem budowy i lokalizacji figury Św. Huberta w tym właśnie miejscu był śp. Adam Warżała - były Prezes Koła. Sam nie doczekał tej chwili. Dla uczczenia Jego pamięci uroczystość poświęcenia figurki Św. Huberta wyznaczono na dzień rocznicy Jego urodzin. tj. 9 lipca. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą, w której uczestniczyli członkowie Koła, ich rodziny i miejscowa ludność. We Mszy Świętej wystąpiły wyraźne akcenty łowieckie. Wprowadzono sztandar przy dźwiękach sygnałów myśliwskich. Mszę Świętą celebrował ks. kanonik Józef Lipski, a uroczystości prowadził ks. proboszcz Bogdan Tułowiecki. Rolę lektorów sprawowali miejscowi myśliwi. Po Mszy Świętej przemieszczono się z Kościoła do figury Św. Huberta, gdzie nastąpił akt poświęcenia oraz krótkie przemówienia. Prezes Koła Kol. Marek Główczyński podziękował duchownym i Kolegom myśliwym za wkład w uświęcenie tej niezwykłej, wspaniałej uroczystości. Opiekę nad figurą Św. Huberta w porozumieniu z ks. proboszczem sprawować będą miejscowi myśliwi. Po zakończeniu uroczystości zorganizowano spotkanie myśliwych z rodzinami przy kawie w świetlicy Zespołu Szkół w Rudzie.

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.