HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO "ORZEŁ"
W CHEŁMNIE

Multimedialna historia Koła została zaprezentowana podczas obchodów Jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie
w dniu 8 listopada 2013 r.

HISTORIA

KOŁA ŁOWIECKIEGO „ORZEŁ” W CHEŁMNIE.

Bezpośrednio po II wojnie światowej na terenach wokół Chełmna, aż po Grudziądz, Lisewo i Chełmżę gospodarkę łowiecką prowadziło jedno Koło Łowieckie „Dzik” (zwane także „Jedynką”, później Nr 26), z którego w kolejnych latach utworzono KŁ Nr 2 „Gwardia” (1946), KŁ Nr 29 „Czarny Kot” (1948) i Wojskowe KŁ Nr 227 (1949). Natomiast nasze Koło Łowieckie powstało 28 lipca 1953 roku z wyodrębnienia się grupy myśliwych należących do KŁ Nr 2 „Gwardia” w Chełmnie i zostało zarejestrowane jako Koło Łowieckie Nr 3 w Chełmnie.

Inicjatorem tych zdarzeń był zasłużony działacz łowiecki Kazimierz Szlachetko („Nermrod” nr 2/2011). Współzałożycielami Koła byli ponadto: Mieczysław Adamka, Piotr Gargol, Zbigniew Głowala, Mieczysław Izdebski, Wacław Lipiński, Mieczysław MaślankaAntoni Puławski. Przez kolejne lata działalności myśliwi czasami używali nieoficjalnej nazwy „Leśnik”. Natomiast nazwę „Orzeł” wybrało dopiero Walne Zgromadzenie członków Koła w dniu 13 stycznia 1960 roku. Następnie Wojewódzka Rada Łowiecka PZŁ w Toruniu, pismem z dnia 8 marca 1960 roku, poinformowała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Chełmnie o rejestracji Koła pod nazwą Koło Łowieckie Nr 28 „Orzeł” w Chełmnie. Numeracja (Nr 28) na pieczęciach Koła występowała do 1995 roku.

Pierwotnymi terenami działalności Koła był obwód łowiecki Nr 11 „Kobylanka” (teren wokół m. Marusza, Rudnik i Piaski) i Nr 90 „Łunawy” (teren wokół m. Łunawy, Podwiesk i Ruda). W 1957 r. podczas nowego podziału na tereny łowieckie obwód łowiecki Nr 11 „Kobylanka” został oddany, a Koło otrzymało obwód łowiecki Nr 89 „Ruda” (teren wokół m. Wabcz, Robakowo, Działowo i Ruda). W późniejszym okresie Koło dzierżawiło te same obwody łowieckie i jedynie ich numeracja ulegała zmianie. Obwód łowiecki Nr 90 to aktualnie Nr 51 „Podwiesk” (o pow. ogólnej 8991 ha, w tym 1445 ha pow. leśnej), a obwód łowiecki Nr 89 to aktualnie Nr 67 „Robakowo” (o pow. ogólnej 4978 ha, w tym 204 ha pow. leśnej). Łączna powierzchnia ww. obwodów łowieckich wynosi 13969 ha, w tym lasy stanowią jedynie 1649 ha (11,8%). Obwody te dla ułatwienia i usprawnienia wykonywania prac oraz realizacji niektórych polowań podzielone są na obwody podopieczne, tzw. grupy (1-6).

Członkowie Koła mogą poszczycić się wieloma sukcesami łowieckimi, m.in. zdobytymi w naszym łowisku                  (więcej informacji w dziale Myśliwi-Trofea myśliwskie). Ponadto wspaniałe trofea, często medalowe, niektórzy członkowie Koła zdobyli polując w innych rejonach kraju i Europy oraz na innych kontynentach.  

W dn. 05.11.1999 r. Koło otrzymało sztandar (więcej informacji w dziale Myśliwi-Sztandar i hymn), który potem został udekorowany Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (nadany 08.12.1999 r). Natomiast najwyższe odznaczenie łowieckie, tj. Honorowy Żeton Zasługi - ZŁOM nadano Kołu 23.04.2008 r. Także członkowie Koła mogą poszczycić się wieloma odznaczeniami łowieckimi (1953-2022; szczegółowa informacja w dziale Myśliwi-Odznaczenia):

  1. Honorowy Żeton Zasługi Łowieckiej – ZŁOM nadano 5 członkom Koła.
  2. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej nadano 15 członkom Koła.
  3. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej nadano 34 członkom Koła.
  4. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej nadano 57 członkom Koła.
  5. Medal „Za zasługi dla łowiectwa kujawsko – pomorskiego” nadano 7 członkom Koła (medal nadawany tylko w latach 2003 - 2005).
  6. Medal „Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej” nadano 32 członkom Koła (medal nadawany tylko w latach 2007-2018).
  7. Odznakę „Za 50 lat członkostwa w PZŁ” otrzymało 9 członków Koła.
  8. Odznakę „Za zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie” nadano 45 razy, w tym pierwszą odznaką udekorowano sztandar Koła w intencji członków Koła polujących w „Krainie Wiecznych Łowów” (27.09.2011 r.).

Ponadto na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń członków naszego Koła i późniejszych wniosków kierowanych przez Zarząd Koła do Kapituły Odznaczeń Łowieckich odznaczenia łowieckie przyznano też osobom spoza PZŁ.

Członkowie Koła często przesyłają materiały (publikacje, artykuły i zdjęcia) do różnych czasopism. Zostały one opublikowane w "Łowcu Polskim" (Nr: 10/1987, 9/1989, 4/1995, 1/1998, 11/2000, 9/2002, 12/2002, 8/2004, 11/2004, 2/2005, 5/2005, 7/2005, 10/2005, 1/2006, 7/2006, 10/2006, 12/2006, 6/2008 i 7/2009) oraz kwartalniku „Nemrod” (Nr 1/2010, Nr 2/2010, Nr 2/2011 i Nr 1/2013). Natomiast w gazecie regionalnej „Czas Chełmna” z dn. 16.02.2007 r. ukazał się całostronicowy artykuł dotyczący Koła pt.: „Sadzą, dokarmiają i czasem polują ...”. Artykuł ten przybliżył mieszkańcom rejonu Chełmna prawdziwy charakter polskiego łowiectwa.

Natomiast w 2013 roku nasze Koło w całości sfinansowało wydanie książki/monografii łowieckiej, pt.: "CHEŁMIŃSCY MYŚLIWI. Historia i działalność Koła Łowieckiego „Orzeł“ w Chełmnie.", której autorami są Jacek Lewicki i Wojciech Lewicki. Więcej informacji na ten temat w dziale Monografia.

W latach 2001 - 2007 Koło zwyciężało w okręgowych mistrzostwach strzeleckich w klasie powszechnej. W 2008 r. Koło zajęło drużynowo II miejsce w klasie powszechnej (Paweł Ćwikliński, Zbigniew ĆwiklińskiTomasz Janus) i III miejsce w klasie open (Michał Droszcz, Zdzisław ProwanckiJędrzej Siekierkowski). Natomiast w 2009 r. Koło osiągnęło taki sam sukces zajmując drużynowo II miejsce w klasie powszechnej (Zbigniew Ćwikliński, Tomasz JanusKrystian Sentkowski) i III miejsce w klasie open (Tomasz Janus, Zdzisław ProwanckiJędrzej Siekierkowski). Dotychczas sześciu członków Koła zdobyło tytuł mistrza strzelectwa myśliwskiego (chronologicznie: Marek Droszcz, Tadeusz Modliborski, Zdzisław Prowancki, Jędrzej Siekierkowski, Michał DroszczTomasz Janus), a dwóch zdobyło Brązowy "Wawrzyn strzelecki" (Michał Droszcz w 2007 r. oraz Zdzisław Prowancki w 2011 r. i 2012 r.).

Członkowie Koła byli wybierani do organów wojewódzkich / okręgowych PZŁ (Kazimierz Targos - członek Wojewódzkiej Rady Łowieckiej PZŁ w Toruniu w latach 1980-1985, Jerzy Lewicki - członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PZŁ w Toruniu w latach 1986-1995 i Marek Droszcz - w latach 2000-2010 członek Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Toruniu oraz Marek Główczyński - od 2015 zastępca prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego PZŁ w Toruniu).

Koło organizowało wystawę łowiecką w Muzeum Ziemi Chełmińskiej mieszczącym się w Ratuszu w Chełmnie z okazji 90 lecia PZŁ i 60 lecia naszego Koła (25.10.2013 r. – 20.01.2014 r.). Ufundowało i postawiło figurę Św. Huberta przy Kościele w Sztynwagu (02.07.2006 r.; więcej informacji w dziale Myśliwi-Figura św. Huberta). 

Od 1996 roku współorganizuje „Hubertusa” w Działowie. Jest to impreza myśliwsko-jeździecka organizowana w ostatnią sobotę października wspólnie z zaprzyjaźnionym klubem jeździeckim „Joker” z Działowa (Łukasz Madej) i Gospodarstwo Rolne Działowo (JaninaPiotr Madej). Odbywa się wówczas „polowanie hubertowskie” na dziki i lisy połączone z późniejszą pogonią konną za tzw. „lisem”. W 2007 roku uroczystości te miały charakter okręgowego dnia św. Huberta.

Drugą imprezę hubertowską Koło organizuje w pierwszą lub drugą sobotę listopada. Wówczas „polowanie hubertowskie” na dziki i lisy poprzedzone jest Mszą Świętą w Kościele w Sztynwagu, gdzie stoi figura Św. Huberta. Natomiast polowanie kończy się szczególnie uroczystym pokotem, a czasami polową Mszą Świętą. Zapalane są wówczas znicze dla każdego członka Koła, który odszedł do „Krainy Wiecznych Łowów”. Opiekę duszpasterską nad członkami Koła sprawuje ks. Kanonik Bogdan Tułodziecki. Biskup Toruński Andrzej Suski przychylił się do prośby Zarządu Koła i mianował (pismo L.dz.1353/17/BD z dn. 22.08.2017 r.) ww. Czcigodnego Księdza Duszpasterzem Myśliwych zrzeszonych w Kole Łowieckim „Orzeł” w Chełmnie (w porozumieniu z Diecezjalnym Duszpasterzem Myśliwych oraz Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezji Toruńskiej). 

Koło współpracuje ze szkołami podstawowymi położonymi na terenie dzierżawionych obwodów, m.in. prowadziło spotkania z młodzieżą szkolną w Kolnie, Podwiesku, Wielkich Łunawach, Wabczu i Robakowie. Zarząd Koła dba o przestrzeganie tradycji i zwyczajów łowieckich. W czasie polowań nie zapomina o sygnałach łowieckich i pokocie oraz o gorącym posiłku dla naganiaczy, pomocników i myśliwych. Członkowie Koła uczestniczą w imprezach i konkursach organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu. Laureatami konkursów kulinarnych byli Marek Główczyński (w 2006 r. i 2007 r.) i Anna Tejza–Mirowska (w 2012 r. i 2013 r.). Natomiast laureatami konkursów fotograficznych byli Michał Droszcz (2012 r.) i Wojciech Lewicki (2013 r.).

Aktualnie Koło ma trzech sygnalistów łowieckich (Janusz Bojarczuk, Mariusz ProwanckiKrystian Sentkowski) i własny hymn (więcej informacji w dziale Myśliwi-Sztandar i hymn). Ponadto prowadzona jest Kronika Koła (Sabina Gargol – kronikarz, Regina Gargol - pomocnik) i strona internetowa www.klorzel.pl (Marcin Mirowski – administrator strony internetowej od jej uruchomienia w dn. 02.07.2008 r.).  

Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie po 68 latach działalności (w 2021 r.) doczekało się własnej siedziby (m.in.: Zdzisław Prowancki – główny koordynator tego przedsięwzięcia / odpowiedzialny za znalezienie producenta drewnianego domku, Wojciech Burchard – wykonawca robót ziemnych, bramy i ogrodzenia, Marek Wichliński – darczyńca iglaków, Regina Gargol – projektantka modyfikacji logo Koła umieszczonego w zwieńczeniu ganku i koordynatorka jego instalacji, Stanisław Gargol – dotychczasowy opiekun siedziby) na gruncie zakupionym od Zbigniewa Gargol. Aktualnie odbywają się tutaj posiedzenia Zarządu Koła i inne spotkania oraz wyeksponowane są pamiątki, sztandar i trofea łowieckie. Ponadto obok drewnianego budynku siedziby Koła został postawiony „Kamień pamięci” (2021 r.; darczyńcami i jego opiekunami są Zbigniew ĆwiklińskiPaweł Ćwikliński) upamiętniający członków Koła, którzy odeszli do „Krainy Wiecznych Łowów”. Uroczyste otwarcie siedziby Koła, połączone z poświęceniem budynku i obelisku, odbędzie się 29.07.2023 r. (w roku jubileuszu 100-lecia zjednoczonego łowiectwa / PZŁ i 70-lecia naszego Koła) i będzie połączone z piknikiem rodzinnym.

Autorem tekstu oraz zdjęć jest Kol. Wojciech Lewicki - ostatnia aktualizacja: 09.06.2023 r.

ADRES

Koło Łowieckie „Orzeł”
w Chełmnie 

ul. Hallera 9/6, 86-200 Chełmno

adres korespondencyjny:
ul. Borówkowa 32/2 
86-300 Grudziądz


Nicolaus Bank O/Chełmno
25 9486 0005 0000 2453 2000 0001

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.