HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO "ORZEŁ"
W CHEŁMNIE

Multimedialna historia Koła została zaprezentowana podczas obchodów Jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie
w dniu 8 listopada 2013 r.

HISTORIA

KOŁA ŁOWIECKIEGO „ORZEŁ” W CHEŁMNIE.

Bezpośrednio po II wojnie światowej na terenach wokół Chełmna, aż po Grudziądz, Lisewo i Chełmżę gospodarkę łowiecką prowadziło jedno Koło Łowieckie „Dzik” (zwane także „Jedynką”, później Nr 26), z którego w kolejnych latach utworzono KŁ Nr 2 „Gwardia” (1946), KŁ Nr 29 „Czarny Kot” (1948) i Wojskowe KŁ Nr 227 (1949). Natomiast nasze Koło Łowieckie powstało 28 lipca 1953 roku z wyodrębnienia się grupy myśliwych należących do KŁ Nr 2 „Gwardia” w Chełmnie i zostało zarejestrowane jako Koło Łowieckie Nr 3 w Chełmnie.

Inicjatorem tych zdarzeń był zasłużony działacz łowiecki Kazimierz Szlachetko („Nermrod” nr 2/2011). Współzałożycielami Koła byli ponadto: Mieczysław Adamka, Piotr Gargol, Zbigniew Głowala, Mieczysław Izdebski, Wacław Lipiński, Mieczysław MaślankaAntoni Puławski. Przez kolejne lata działalności myśliwi czasami używali nieoficjalnej nazwy „Leśnik”. Natomiast nazwę „Orzeł” wybrało dopiero Walne Zgromadzenie członków Koła w dniu 13 stycznia 1960 roku. Następnie Wojewódzka Rada Łowiecka PZŁ w Toruniu, pismem z dnia 8 marca 1960 roku, poinformowała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Chełmnie o rejestracji Koła pod nazwą Koło Łowieckie Nr 28 „Orzeł” w Chełmnie. Numeracja (Nr 28) na pieczęciach Koła występowała do 1995 roku.

Pierwotnymi terenami działalności Koła był obwód łowiecki Nr 11 „Kobylanka” (teren wokół m. Marusza, Rudnik i Piaski) i Nr 90 „Łunawy” (teren wokół m. Łunawy, Podwiesk i Ruda). W 1957 r. podczas nowego podziału na tereny łowieckie obwód łowiecki Nr 11 „Kobylanka” został oddany, a Koło otrzymało obwód łowiecki Nr 89 „Ruda” (teren wokół m. Wabcz, Robakowo, Działowo i Ruda). W późniejszym okresie Koło dzierżawiło te same obwody łowieckie i jedynie ich numeracja ulegała zmianie. Obwód łowiecki Nr 90 to aktualnie Nr 51 „Podwiesk” (po uwzględnieniu wyłączeń o pow. 8759 ha, w tym 1845 ha gruntów leśnych), a obwód łowiecki Nr 89 to aktualnie Nr 67 „Robakowo” (po uwzględnieniu wyłączeń o pow. 5004 ha, w tym 378 ha gruntów leśnych). Łączna powierzchnia ww. obwodów łowieckich po uwzględnieniu wyłączeń z art. 26 Ustawy Prawo łowieckie wynosi 13763 ha, w tym grunty leśne stanowią jedynie 2223 ha (16,15%). Obwody te dla ułatwienia i usprawnienia wykonywania prac oraz realizacji niektórych polowań podzielone są na obwody podopieczne, tzw. grupy (1-6).

Członkowie Koła mogą poszczycić się wieloma sukcesami łowieckimi, m.in. zdobytymi w naszym łowisku                  (więcej informacji w dziale Myśliwi-Trofea myśliwskie). Ponadto wspaniałe trofea, często medalowe, niektórzy członkowie Koła zdobyli polując w innych rejonach kraju i Europy oraz na innych kontynentach.  

W dn. 05.11.1999 r. Koło otrzymało sztandar (więcej informacji w dziale Myśliwi-Sztandar i hymn), który potem został udekorowany Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (nadany 08.12.1999 r). Natomiast najwyższe odznaczenie łowieckie, tj. Honorowy Żeton Zasługi - ZŁOM nadano Kołu 23.04.2008 r. Członkowie Koła mogą również poszczycić się wieloma odznaczeniami łowieckimi. Jednocześnie na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń członków naszego Koła i późniejszych wniosków kierowanych przez Zarząd Koła do Kapituły Odznaczeń Łowieckich odznaczenia łowieckie przyznano też osobom spoza PZŁ. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Myśliwi-Odznaczenia  Myśliwi-Odznaczenia.

Członkowie Koła często przesyłają materiały (publikacje, artykuły i zdjęcia) do różnych czasopism. Zostały one opublikowane w "Łowcu Polskim" (Nr: 10/1987, 9/1989, 4/1995, 1/1998, 11/2000, 9/2002, 12/2002, 8/2004, 11/2004, 2/2005, 5/2005, 7/2005, 10/2005, 1/2006, 7/2006, 10/2006, 12/2006, 6/2008 i 7/2009) oraz kwartalniku „Nemrod” (Nr 1/2010, Nr 2/2010, Nr 2/2011 i Nr 1/2013). Natomiast w gazecie regionalnej „Czas Chełmna” z dn. 16.02.2007 r. ukazał się całostronicowy artykuł dotyczący Koła pt.: „Sadzą, dokarmiają i czasem polują ...”. Artykuł ten przybliżył mieszkańcom rejonu Chełmna prawdziwy charakter polskiego łowiectwa.

Natomiast w 2013 roku nasze Koło w całości sfinansowało wydanie książki/monografii łowieckiej, pt.: "CHEŁMIŃSCY MYŚLIWI. Historia i działalność Koła Łowieckiego „Orzeł“ w Chełmnie.", której autorami są Jacek Lewicki i Wojciech Lewicki. Więcej informacji na ten temat w dziale Monografia.

W latach 2001 - 2007 Koło zwyciężało w okręgowych mistrzostwach strzeleckich w klasie powszechnej. W 2008 r. Koło zajęło drużynowo II miejsce w klasie powszechnej (Paweł Ćwikliński, Zbigniew ĆwiklińskiTomasz Janus) i III miejsce w klasie open (Michał Droszcz, Zdzisław ProwanckiJędrzej Siekierkowski). Natomiast w 2009 r. Koło osiągnęło taki sam sukces zajmując drużynowo II miejsce w klasie powszechnej (Zbigniew Ćwikliński, Tomasz JanusKrystian Sentkowski) i III miejsce w klasie open (Tomasz Janus, Zdzisław ProwanckiJędrzej Siekierkowski). Dotychczas sześciu członków Koła zdobyło tytuł mistrza strzelectwa myśliwskiego (chronologicznie: Marek Droszcz, Tadeusz Modliborski, Zdzisław Prowancki, Jędrzej Siekierkowski, Michał DroszczTomasz Janus), a dwóch zdobyło Brązowy "Wawrzyn strzelecki" (Michał Droszcz w 2007 r. oraz Zdzisław Prowancki w 2011 r. i 2012 r.).

Członkowie Koła byli wybierani do organów powiatowych i wojewódzkich, a aktualnie do okręgowych PZŁ (chronologicznie): 

  • Kazimierz Szlachetko – przewodniczący Powiatowej Rady Łowieckiej w Chełmnie (1952-1965), członek Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu oraz członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PZŁ w Toruniu (1970-1981);
  • Marek Główczyński – sekretarz Powiatowej Rady Łowieckiej w Chełmnie (1973-1975) i zastępca prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego PZŁ w Toruniu (2015-2023);
  • Kazimierz Targos - członek Wojewódzkiej Rady Łowieckiej PZŁ w Toruniu (1980-1985);
  • Jerzy Lewicki - członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Środowiska przy WRŁ PZŁ w Toruniu (1983-1986) i członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PZŁ w Toruniu (1986-1995);
  • Marek Droszcz - członek Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Toruniu (2000-2010) i członek okręgowych komisji, tj.: Etyki Tradycji i Zwyczajów Łowieckich (2000-2005), Kultury i Promocji Łowiectwa (2005-2010), Strzelectwa Myśliwskiego (od 2000 roku – nadal) i oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (od 2005 roku – nadal);
  • Zdzisław Prowancki - członek Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego przy Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Toruniu (2019-2023);
  • Cezary Balewski - sekretarz Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego przy Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Toruniu (2023-nadal).

Koło organizowało wystawę łowiecką w Muzeum Ziemi Chełmińskiej mieszczącym się w Ratuszu w Chełmnie z okazji 90 lecia PZŁ i 60 lecia naszego Koła (25.10.2013 r. – 20.01.2014 r.). Ufundowało i postawiło figurę Św. Huberta przy Kościele w Sztynwagu (02.07.2006 r.; więcej informacji w dziale Myśliwi-Figura św. Huberta). 

Od 1996 roku, przez kilkanaście lat nasze Koło współorganizowało „Hubertusa” w Działowie. Była to impreza myśliwsko-jeździecka organizowana w ostatnią sobotę października wspólnie z klubem jeździeckim „Joker” z Działowa (Łukasz Madej) i Gospodarstwem Rolnym Działowo (Janina i Piotr Madej). Odbywało się wówczas „polowanie hubertowskie” na dziki i lisy połączone z późniejszą pogonią konną za tzw. „lisem”. W 2007 roku uroczystości te miały charakter okręgowego dnia św. Huberta.

Natomiast własne „Hubertowiny” Koło organizuje w pierwszą lub drugą sobotę listopada.  Wówczas „polowanie hubertowskie” na dziki i lisy poprzedzone jest Mszą Świętą w Kościele w Sztynwagu, gdzie stoi figura Św. Huberta. Natomiast polowanie kończy się szczególnie uroczystym pokotem, a czasami polową Mszą Świętą. Zapalane są wówczas znicze dla każdego członka Koła, który odszedł do „Krainy Wiecznych Łowów”. Opiekę duszpasterską nad członkami Koła sprawuje ks. Kanonik Bogdan Tułodziecki. Biskup Toruński Andrzej Suski przychylił się do prośby Zarządu Koła i mianował (pismo L.dz.1353/17/BD z dn. 22.08.2017 r.) ww. Czcigodnego Księdza Duszpasterzem Myśliwych zrzeszonych w Kole Łowieckim „Orzeł” w Chełmnie (w porozumieniu z Diecezjalnym Duszpasterzem Myśliwych oraz Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezji Toruńskiej). 

Koło współpracuje ze szkołami podstawowymi położonymi na terenie dzierżawionych obwodów, m.in. prowadziło spotkania z młodzieżą szkolną w Kolnie, Podwiesku, Wielkich Łunawach, Wabczu i Robakowie. Zarząd Koła dba o przestrzeganie tradycji i zwyczajów łowieckich. W czasie polowań nie zapomina o sygnałach łowieckich i pokocie oraz o gorącym posiłku dla naganiaczy, pomocników i myśliwych. Członkowie Koła uczestniczą w imprezach i konkursach organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu. Laureatami konkursów kulinarnych byli Marek Główczyński (w 2006 r. i 2007 r.) i Anna Tejza–Mirowska (w 2012 r. i 2013 r.). Natomiast laureatami konkursów fotograficznych byli Michał Droszcz (2012 r.) i Wojciech Lewicki (2013 r.).

Aktualnie Koło ma trzech sygnalistów łowieckich (Janusz Bojarczuk, Mariusz ProwanckiKrystian Sentkowski) i własny hymn (więcej informacji w dziale Myśliwi-Sztandar i hymn). Ponadto prowadzona jest Kronika Koła (Sabina Gargol – kronikarz, Regina Gargol - pomocnik) i strona internetowa www.klorzel.pl (Marcin Mirowski – administrator strony internetowej od jej uruchomienia w dn. 02.07.2008 r.).  

W 2021roku nasze Koło, po 68 latach działalności, doczekało się własnej siedziby. Drewniany budynek zostały postawiony w Nowejwsi Chełmińskiej na gruncie zakupionym od Kol. Zbigniewa Gargol. Odbywają się tutaj posiedzenia Zarządu Koła i inne spotkania oraz wyeksponowane są pamiątki, sztandar i trofea łowieckie. W tym samym roku obok budynku siedziby Koła został postawiony tzw. „Kamień pamięci” (darczyńcami i jego opiekunami są Kol. Zbigniew ĆwiklińskiKol. Paweł Ćwikliński) upamiętniający członków Koła, którzy odeszli do „Krainy Wiecznych Łowów”. Uroczyste otwarcie siedziby Koła, połączone z poświęceniem budynku i „Kamienia pamięci” oraz z piknikiem rodzinnym, odbyło się dn. 29.07.2023 r. (w roku jubileuszu 100-lecia zjednoczonego łowiectwa i 70-lecia działalności naszego Koła).

Autorem tekstu oraz zdjęć jest Kol. Wojciech Lewicki - ostatnia aktualizacja: 29.04.2024 r.

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.