SZTANDAR KOŁA

Akt nadania sztandaru

W 1999 r. Koło otrzymało sztandar co potwierdza załączony "Akt nadania sztandaru".

HYMN KOŁA

Uroczystości 55-cio lecia działalności Koła, które odbyły się w dn. 07.11.2008 r. w Restauracji - Hotelu "Centralny"
w Chełmnie i w holu Kina "Rondo" były impulsem do stworzenia hymnu Koła.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Prezes Koła - Kol. Marek Główczyński. Natomiast realizacji podjął się "świeżo upieczony" członek Koła Kol. Mirosław Ratajek, który we wrześniu 2008 r. napisał słowa i muzykę.

Premiera hymnu Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie (wówczas traktowany jeszcze jako propozycja) nastąpiła w holu Kina "Rondo" w dn. 07.11.2008 r. podczas jubileuszu 55-cio lecia Koła. Odegrany został on wówczas na dwóch trąbkach bez śpiewu.

Przedstawiony poniżej hymn Koła (tempo marsza) został usankcjonowany Uchwałą Nr 12/2009 Walnego Zgromadzenia członków Koła z dn. 18.04.2009 r.

Wersja instrumentalno-wokalna.
     Wykonanie: p. Wojciech Błaszak (organy) i "Chorus Culmensis" (śpiew).

ADRES

Koło Łowieckie „Orzeł”
w Chełmnie 

ul. Hallera 9/6, 86-200 Chełmno

adres korespondencyjny:
ul. Borówkowa 32/2 
86-300 Grudziądz


Nicolaus Bank O/Chełmno
25 9486 0005 0000 2453 2000 0001

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.