Członkowie Koła Łowieckiego "ORZEŁ"
w Chełmnie

Nowawieś Chełmińska 29-07-2023 r.

ZARZĄD KOŁA I OSOBY POMOCNICZE 

CEZARY BALEWSKI
Prezes Koła

TOMASZ BECKER
Łowczy Koła

JACEK MODLIBORSKI
Sekretarz Koła

SEBASTIAN BECKER
Skarbnik Koła;
Kierownik grupy 1

MARIUSZ PROWANCKI
Podłowczy ds. urządzeń łowieckich; Sygnalista łowiecki

MARCIN SENTKOWSKI
Podłowczy ds. łowieckich;
Kierownik grupy 6

MARCIN MIROWSKI
Członek Zarządu Koła ds. informatycznych

TOMASZ GNACIŃSKI
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

WOJCIECH LEWICKI
Członek Komisji Rewizyjnej

SZYMON PUŁAWSKI
Członek Komisji Rewizyjnej

SABINA GARGOL
Kronikarz

ROBERT PALUCH
Kierownik grupy 2

MAREK PIEKIELNIAK
Kierownik grupy 3

STANISŁAW RĄCZKA
Kierownik grupy 4

ANDRZEJ PAPIERZ
Kierownik grupy 5

JANUSZ BOJARCZUK
Sygnalista łowiecki

KRYSTIAN SENTKOWSKI
Sygnalista łowiecki

83

Aktualnie Członków

150

Od powstania

3

Stażystów

GRUPY PODOPIECZNE

GRUPA NR 1 - obwód łowiecki nr 51

Sebastian BECKER - kierownik grupy
Janusz BOJARCZUK
Radosław Andrzej BOJARCZUK
Stanisław BECKER
Tomasz BECKER
Piotr IWANOWSKI
Grzegorz JAKUBOWSKI
Krzysztof KUBNY
Jacek MODLIBORSKI
Kamil MODLIBORSKI
Roman MODLIBORSKI
Andrzej NOWICKI
Mariusz PROWANCKI
Zdzisław PROWANCKI
Adam PRZĄDKA
Bogumił SUKIENNIK
Andrzej WYSOCKI
Tomasz ZDROJEWSKI 

GRUPA NR 2 - obwód łowiecki nr 51

Robert PALUCH - kierownik grupy 2 
Regina GARGOL
Sabina GARGOL
Stanisław GARGOL
Zbigniew GARGOL  
Przemysław KMIECIK
Roman s. Romana LEWANDOWSKI
Wiktor LEWANDOWSKI
Artur MŁYNARSKI
Piotr SAJKOWSKI
Zbigniew ŚWIDLIKIEWICZ
Tomasz Winiarski

GRUPA NR 3 - obwód łowiecki nr 51

Marek PIEKIELNIAK - kierownik grupy
Dariusz BIAŁOOKI
Kazimierz BIŃCZYK
Jan BUGAJSKI
Mariusz BUGAJSKI
Sławomir CHYŁA
Sylwester CIAK
Paweł ĆWIKLIŃSKI
Zbigniew ĆWIKLIŃSKI
Tomasz GNACIŃSKI
Wojciech LEWICKI
Piotr OŻUBKO
Roman PIEKIELNIAK
Szymon PUŁAWSKI
Jerzy SIEKIERKOWSKI  

GRUPA NR 4 - obwód łowiecki nr 51

Stanisław RĄCZKA - kierownik grupy 
Cezary BALEWSKI
Wojciech BURCHARDT
Dariusz EWALD
Wojciech GŁÓWCZYŃSKI  
Iwona RĄCZKA

GRUPA NR 5 - obwód łowiecki nr 67

Andrzej PAPIERZ - kierownik grupy
Edmund BOBIN
Marek DROSZCZ
Michał DROSZCZ
Włodzimierz FOLMER
Marek KARWAN
Stanisław KASPRZYK
Jan KOŚCIŃSKI
Romuald KUBACKI
Wojciech KUBACKI
Mariusz KULWIŃSKI
Mateusz PAPIERZ
Dariusz PIASTOWSKI
Andrzej WICHLIŃSKI
Dariusz WICHLIŃSKI
Filip WICHLIŃSKI
Marek WICHLIŃSKI  

GRUPA NR 6 - obwód łowiecki nr 67

Marcin SENTKOWSKI - kierownik grupy
Tomasz JANUS
Bogdan JARZĄB
Leszek Marian KIRJEWSKI
Łukasz MADEJ
Paweł MADEJ
Piotr MADEJ
Marcin MIROWSKI
Jan SENTKOWSKI
Krystian SENTKOWSKI
Maciej SENTKOWSKI
Michał SENTKOWSKI
Tomasz SENTKOWSKI
Edward TEJZA
Anna TEJZA-MIROWSKA  

STAŻYŚCI

Grażyna KASPRZEWSKA
Maciej KOŚCIŃSKI
Michał PIASTOWSKI

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.