Koło Łowieckie "Orzeł" w Chełmnie za zasługi dla łowiectwa zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
(8 grudnia 1999 roku)
i najwyższym odznaczeniem łowieckim,
tj. "ZŁOMEM" (23 kwietnia 2008 roku).

Ponadto na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń członków Koła i wniosków opracowywanych przez Zarządu Koła odznaczeniami łowieckimi zostali uhonorowani:

HONOROWY ŻETON ZASŁUGI ZŁOM

 Najwyższe odznaczenie łowieckie. Ustanowione 28 listopada 1929 roku.

Jest nadawane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

Kazimierz SZLACHETKO data nadania: 25.05.1983 r.
Kazimierz TARGOS data nadania: 03.02.1999 r.
Marek DROSZCZ data nadania: 06.04.2011 r.
Marek GŁÓWCZYŃSKI data nadania: 23.11.2022 r.
Marian LIPIŃSKI data nadania: 23.11.2022 r.

 ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

 Ustanowiony 19 grudnia 1929 roku. Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

Kazimierz SZLACHETKO data nadania: 09.07.1969 r.
Kazimierz TARGOS data nadania: 25.05.1983 r.
Zbigniew GŁOWALA data nadania: 07.12.1995 r.
Aleksander PREIS data nadania: 28.08.2002 r.
Marian LIPIŃSKI data nadania: 10.11.2004 r.
Marek DROSZCZ data nadania: 23.02.2005 r.
Włodzimierz DROSZCZ data nadania: 24.10.2007 r.
Jerzy SIEKIERKOWSKI data nadania: 24.01.2007 r.
Mieczysław MAŚLANKA data nadania: 23.04.2008 r.
Zbigniew IZDEBSKI data nadania: 06.04.2011 r.
Wojciech LEWICKI data nadania: 10.09.2014 r.
Marek GŁÓWCZYŃSKI data nadania: 11.05.2016 r.
Piotr MADEJdata nadania: 11.05.2016 r.
Stanisław GARGOL data nadania: 23.11.2022 r.
Andrzej PAPIERZ data nadania: 23.11.2022 r.

SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

 Ustanowiony 19 grudnia 1929 roku. Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

Kazimierz SZLACHETKO data nadania: 02.12.1960 r.
Kazimierz TARGOS data nadania: 13.04.1973 r.
Mieczysław ADAMKA data nadania: 25.05.1983 r.
Włodzimierz DROSZCZ data nadania: 25.05.1983 r.
Piotr GARGOL data nadania: 25.05.1983 r.
Zbigniew GŁOWALA data nadania: 25.05.1983 r.
Marian LIPIŃSKI data nadania: 25.05.1983 r.
Wacław LIPIŃSKI data nadania: 25.05.1983 r.
Jerzy LEWICKI data nadania: 17.01.1984 r.
Aleksander PREIS data nadania: 15.12.1993 r.
Antoni MARDUSIŃSKI data nadania: 19.01.1995 r.
Marek DROSZCZ data nadania: 10.11.1999 r.
Mieczysław MAŚLANKA data nadania: 04.04.2001 r.
Jerzy SIEKIERKOWSKI data nadania: 04.04.2001 r.
Adam WARŻAŁA data nadania: 04.04.2001 r.
Zbigniew IZDEBSKI data nadania: 28.08.2002 r.
Wojciech LEWICKI data nadania: 24.10.2007 r.
Piotr MADEJ data nadania: 05.11.2008 r.
Roman MODLIBORSKI data nadania: 05.11.2008 r.
Marek GŁÓWCZYŃSKI data nadania: 27.01.2010 r.
MAREK WICHLIŃSKI data nadania: 27.01.2010 r.
Stanisław BECKER data nadania: 07.09.2011 r.
Jędrzej SIEKIERKOWSKI data nadania: 06.04.2011 r.
Stanisław KASPRZYK data nadania: 16.10.2012 r.
Stanisław GARGOL data nadania: 10.09.2014 r.
Jan SENTKOWSKI data nadania: 10.09.2014 r.
Ryszard LUDWIKOWSKI data nadania: 11.05.2016 r.
Andrzej PAPIERZ data nadania: 11.05.2016 r.
Marian BIELAŃSKI data nadania: 26.07.2017 r.
Zbigniew ĆWIKLIŃSKI data nadania: 26.07.2017 r.
Roman LEWANDOWSKI data nadania: 29.05.2019 r.
Sebastian BECKER data nadania: 23.11.2022 r.
Sabina GARGOL data nadania: 23.11.2022 r.
Zdzisław PROWANCKI data nadania: 23.11.2022 r.

BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

 Ustanowiony 19 grudnia 1929 roku. Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

Mieczysław ADAMKA data nadania: 13.04.1973 r. | Sebastian BECKER data nadania: 11.05.2016 r. 
Stanisław BECKER data nadania: 28.01.2006 r. | Marian BIELAŃSKI data nadania: 23.06.2009 r. 
Kazimierz BIŃCZYK data nadania: 06.09.2006 r. | Zbigniew ĆWIKLIŃSKI data nadania: 27.01.2010 r. 
Marek DROSZCZ data nadania: 15.12.1993 r. | Michał DROSZCZ data nadania: 06.04.2011 r. 
Włodzimierz DROSZCZ data nadania: 13.04.1973 r. | Piotr GARGOL data nadania: 13.04.1973 r. 
Regina GARGOL data nadania: 27.01.2010 r. | Sabina GARGOL data nadania: 05.11.2008 r. 
Stanisław GARGOL data nadania: 05.11.2008 r. | Zbigniew GŁOWALA data nadania: 13.04.1973 r. 
Marek GŁÓWCZYŃSKI data nadania: 28.01.2004 r. | Wiesław GNACIŃSKI data nadania: 27.01.2010 r. 
Mieczysław IZDEBSKI data nadania: 25.05.1983 r. | Zbigniew IZDEBSKI data nadania: 07.12.1995 r. 
Tomasz JANUS data nadania: 10.09.2014 r. | Marek KARWAN data nadania: 04.09.2013 r. 
Stanisław KASPRZYK data nadania: 25.05.1983 r. | Zenon KUBACKI data nadania: 04.04.2001 r.
Wacław KWIATKOWSKI data nadania: 25.05.1983 r. | Roman LEWANDOWSKI data nadania: 28.01.2004 r.
Jerzy LEWICKI data nadania: 13.04.1973 r. | Wojciech LEWICKI data nadania: 28.08.2002 r.
Marian LIPIŃSKI data nadania: 13.04.1973 r. | Wacław LIPIŃSKI data nadania: 13.04.1973 r.
Ryszard LUDWIKOWSKI data nadania: 23.04.2008 r. | Piotr MADEJ data nadania: 10.09.2003 r.
Antoni MARDUSIŃSKI data nadania: 11.07.1988 r. | Mieczysław MAŚLANKA data nadania: 13.04.1973 r.
Marek MICHALSKI data nadania: 10.09.2003 r. | Marcin MIROWSKI data nadania: 23.03.2018 r.
Roman MODLIBORSKI data nadania: 10.09.2003 r. | Andrzej PAPIERZ data nadania: 06.09.2006 r. 
Mieczysław PAWELEC data nadania: 05.11.2008 r. | Aleksander PREIS data nadania: 25.05.1983 r. 
Marek PIEKIELNIAK data nadania: 28.01.2006 r. | Zdzisław PROWANCKI data nadania: 07.09.2011 r. 
Antoni PUŁAWSKI data nadania: 09.09.1983 r. | Stanisław RĄCZKA data nadania: 06.04.2011 r. 
Roman SATORA data nadania: 19.01.1995 r. | Jan SENTKOWSKI data nadania: 24.10.2007 r. 
Krystian SENTKOWSKI data nadania: 06.04.2011 r. | Jerzy SIEKIERKOWSKI data nadania: 19.01.1995 r. 
Jędrzej SIEKIERKOWSKI data nadania: 10.11.2004 r. | Piotr SŁAWIŃSKI data nadania: 11.05.2016 r. 
Kazimierz TARGOS data nadania: 09.07.1969 r. | Edward TEJZA data nadania: 24.10.2007 r. 
Zygmunt TYTKIEWICZ data nadania: 25.05.1983 r. | Adam WARŻAŁA data nadania: 07.12.1995 r. 
Marek WICHLIŃSKI data nadania: 28.01.2004 r.
Roman LEWANDOWSKI data nadania: 15.06.2021 r.
Zbigniew GARGOL data nadania: 23.11.2022 r.
Anna TEJZA-MIROWSKA data nadania: 23.11.2022 r.
Zbigniew ŚWIDLIKIEWICZ data nadania: 23.11.2022 r.

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA

 Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa została ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w roku 1966 i nadaje się ją osobom / instytucjom spoza Zrzeszenia PZŁ za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

Jacek LEWICKI - z Chełmna / Warszawy  data nadania: 22.09.2014 r.

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 Ustanowiony i nadawany w latach 2003 - 2005 przez Sejmik Łowiecki Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Marek DROSZCZ data nadania: 11.07.2003 r. | Włodzimierz DROSZCZ data nadania: 19.04.2005 r. 

Piotr MADEJ data nadania: 11.07.2003 r. | Mieczysław MAŚLANKA data nadania: 11.07.2003 r. 

Jerzy SIEKIERKOWSKI data nadania: 19.04.2005 r. | Kazimierz TARGOS data nadania: 11.07.2003 r. 

Adam WARŻAŁA data nadania: 19.04.2005 r.


MEDAL ZASŁUŻONY DLA TORUŃSKIEJ ORGANIZACJI ŁOWIECKIEJ

Ustanowiony i nadawany w latach 2007-2018 przez Okręgową Radę Łowiecką PZŁ w Toruniu.

Stanisław BECKER data nadania: 24.09.2008 r. | Marian BIELAŃSKI data nadania: 12.09.2012 r.

Edmund BOBIN data nadania: 23.05.2017 r. | Wojciech BURCHARDT data nadania: 23.05.2017 r.

Zbigniew ĆWIKLIŃSKI data nadania: 25.09.2014 r. | Marek DROSZCZ data nadania: 24.09.2008 r.

Michał DROSZCZ data nadania: 07.04.2016 r. | Włodzimierz DROSZCZ data nadania: 30.06.2009 r.

Stanisław GARGOL data nadania: 12.09.2012 r. | Zbigniew GARGOL data nadania: 22.07.2011 r.

Marek GŁÓWCZYŃSKI data nadania: 24.09.2008 r. | Zbigniew IZDEBSKI data nadania: 22.07.2011 r.

Marek KARWAN data nadania: | Stanisław KASPRZYK data nadania: 24.09.2008 r.

Grzegorz MURZYN data nadania: 23.05.2017 r. | Roman LEWANDOWSKI data nadania: 07.08.2013 r.

Wojciech LEWICKI data nadania: 07.08.2013 r. | Marian LIPIŃSKI data nadania: 24.09.2008 r.

Ryszard LUDWIKOWSKI data nadania: 22.07.2011 r. | Piotr MADEJ data nadania: 26.10.2007 r.

Mieczysław MAŚLANKA data nadania: 30.06.2009 r. | Roman MODLIBORSKI data nadania: 24.09.2008 r.

Andrzej PAPIERZ data nadania: 07.08.2013 r. | Marek PIEKIELNIAK data nadania: 25.09.2014 r.

Aleksander PREIS data nadania: 24.09.2008 r. | Zdzisław PROWANCKI data nadania: 12.09.2012 r.

Antoni PUŁAWSKI data nadania: 30.06.2009 r. | Stanisław RĄCZKA data nadania: 23.05.2017 r. 

Jan SENTKOWSKI data nadania: 07.08.2013 r. | Krystian SENTKOWSKI data nadania: 07.04.2016 r.

Jerzy SIEKIERKOWSKI data nadania: 24.09.2008 r. | Edward TEJZA data nadania: 22.07.2011 r.

Marek WICHLIŃSKI data nadania: 24.09.2008 r. 


Ponadto na wniosek Koła medal ten nadano następującym osobom spoza PZŁ:

Ewa GERKA - dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie  data nadania: 25.09.2014 r. 

Jacek LEWICKI - z Chełmna / Warszawy  data nadania: 25.09.2014 r. 


ODZNAKA ZA 50 LAT CZŁONKOSTWA W PZŁ

 Ustanowiony przez XX Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w dn. 09.12.2000 r. (za 20, 30, 40, 50 lat członkostwa w PZŁ).

Włodzimierz DROSZCZ data nadania: 2003 r.
Mieczysław MAŚLANKA data nadania: 2003 r.
Antoni PUŁAWSKI data nadania: 2003 r.
Stanisław BECKER data nadania: 2011 r.
Stanisław KASPRZYK data nadania: 2011 r.
Aleksander PREIS data nadania: 2011 r.
Marian LIPIŃSKI data nadania: 2012 r.
Roman MODLIBORSKI data nadania: 2019 r.
Marek GŁÓWCZYŃSKI data nadania: 2022 r.
Marek DROSZCZ data nadania: 2024 r.


ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO ORZEŁ W CHEŁMNIE

 Odznaka "Za Zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie" została ustanowiona przez Walne Zgromadzenie członków Koła w dniu 01.05.2001 roku i nadawana jest przez Zarząd Koła.

Pierwszą odznaką został udekorowany sztandar Koła w intencji członków Koła, którzy odeszli do "Krainy Wiecznych Łowów" do dn. 27.09.2001 r. (lista chronologiczna: śp. Michał Bojarski, śp. Henryk Napiórkowski, śp. Bernard Cybulski, śp. Władysław Raciborski, śp. Wacław Kwiatkowski, śp. Jan Wąsikowski, śp. Wacław Lipiński, śp. Krzysztof Jakubowski, śp. Władysław Mastalarek, śp. Kazimierz Szlachetko, śp. Tadeusz Mastalarek, śp. Eugeniusz Kubny, śp. Piotr Gargol, śp. Zygmunt Sentkowski, śp. Mieczysław Adamka, śp. Zygmunt Szynwałd, śp. Bolesław Łyś, śp. Jerzy Lewicki, śp. Ireneusz Wakulak, śp. Mieczysław Izdebski, śp. Zbigniew Głowala i śp. Mieczysław Chyła).

Stanisław BECKER data nadania: 27.09.2001 r. | Sebastian BECKER data nadania: 22.09.2014 r. 

Marian BIELAŃSKI data nadania: 22.09.2008 r. | Kazimierz BIŃCZYK data nadania: 22.09.2008 r. 

Marek DROSZCZ data nadania: 19.11.2004 r. | Włodzimierz DROSZCZ data nadania: 27.09.2001 r. 

Sabina GARGOL data nadania: 22.09.2014 r. | Stanisław GARGOL data nadania: 03.09.2007 r. 

Regina GARGOL data nadania: 22.09.2014 r. | Zbigniew GARGOL data nadania: 03.09.2007 r. 

Marek GŁÓWCZYŃSKI data nadania: 20.10.2003 r. | Zbigniew IZDEBSKI data nadania: 18.09.2006 r. 

Stanisław KASPRZYK data nadania: 27.09.2001 r. | Zenon KUBACKI data nadania: 20.10.2003 r. 

Roman LEWANDOWSKI data nadania: 22.09.2008 r. | Wojciech LEWICKI data nadania: 26.09.2011 r. 

Marian LIPIŃSKI data nadania: 22.10.2002 r. | Ryszard LUDWIKOWSKI data nadania: 03.09.2007 r. 

Piotr MADEJ data nadania: 21.09.2009 r. | Antoni MADRUSIŃSKI data nadania: 20.10.2003 r. 

Mieczysław MAŚLANKA data nadania: 27.09.2001 r. | Marek MICHALSKI data nadania: 18.09.2006 r. 

Roman MODLIBORSKI data nadania: 19.11.2004 r. | Andrzej PAPIERZ data nadania: 16.09.2013 r. 

Marek PIEKIELNIAK data nadania: 16.09.2013 r. | Aleksander PREIS data nadania: 27.09.2001 r. 

Antoni PUŁAWSKI data nadania: 27.09.2001 r. | Jan SENTKOWSKI data nadania: 26.09.2011 r. 

Tomasz SENTKOWSKI data nadania: 22.09.2008 r. | Jerzy SIEKIERKOWSKI data nadania: 17.10.2005 r. 

Jędrzej SIEKIERKOWSKI data nadania: 21.09.2009 r. | Kazimierz TARGOS data nadania: 27.09.2001 r. 

Edward TEJZA data nadania: 03.09.2007 r. | Zygmunt TYTKIEWICZ data nadania: 27.09.2001 r. 

Adam WARŻAŁA data nadania: 17.10.2005 r. | Marek WICHLIŃSKI data nadania: 17.10.2005 r. 


Ponadto Zarząd Koła nadał Odznakę „Za zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie” osobom spoza Koła / Zrzeszenia PZŁ:

ks. Jerzy BIEŃKOWSKI - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Chełmnie (Księża Pallotyni)

data nadania: 16.09.2013 r.

Wojciech BIŃCZYK - Wicestarosta Chełmiński  data nadania: 21.09.2009 r. 

Zdzisław GAMAŃSKI - Starosta Chełmiński  data nadania: 21.09.2009 r. 

Ewa GERKA - dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie  data nadania: 22.09.2014 r. 

Jerzy HERMANOWSKI - Przewodniczący ZO PZŁ w Toruniu / Łowczy Okręgowy  data nadania: 27.09.2001 r. 

Maciej JANUSZEWSKI - Prezes ORŁ PZŁ w Toruniu  data nadania: 17.10.2005 r. 

Tadeusz KEMPA - Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy  data nadania: 22.10.2002 r. 

Marian LENDZIOSZEK - członek Sądu Łowieckiego NRŁ PZŁ w Warszawie, członek ORŁ PZŁ w Toruniu i Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej ORŁ PZŁ w Toruniu  data nadania: 03.09.2007 r. 

Jacek LEWICKI - z Chełmna / Warszawy  data nadania: 22.09.2014 r. 

Janusz MARCINKOWSKI - Wójt Gminy Płużnica  data nadania: 22.09.2008 r. 

Zbigniew PIASECKI - Prezes RSP Trzebiełuch  data nadania: 03.09.2007 r. 

Jerzy RABESZKO - Wójt Gminy Stolno  data nadania: 03.09.2007 r. 

Krystyna SIEKIERKOWSKA - księgowa KŁ "Orzeł" w Chełmnie  data nadania: 19.11.2004 r. 

Janina ŚMIGIELSKA - prezes Banku Spółdzielczego w Chełmnie  data nadania: 16.09.2013 r. 

ks. Bogdan TUŁODZIECKI - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Pieńkach Królewskich  data nadania: 18.10.2010 r. 

ks. Zbigniew WALKOWIAK - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny

w Chełmnie (kościół farny)  data nadania: 16.09.2013 r. 

Tadeusz WŁADYKO - członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu  data nadania: 22.10.2002 r. 

Krzysztof WYPIJ - Wójt Gminy Chełmno  data nadania: 22.09.2008 r. 


BRĄZOWY WAWRZYN STRZELECKI

Brązowy Warzyn Strzelecki - odznaka wyróżniająca zawodnika, posiadającego klasę mistrzowską w strzelectwie myśliwskim, który uzyskał w trzech zawodach centralnych od 1320 do 1364 punktów z 1500 możliwych do uzyskania. Jeden z tych wyników musi być zdobyty na Mistrzostwach PZŁ w klasie mistrzowskiej lub Krajowym Konkursie Kół Łowieckich , finale Ligi Strzeleckiej lub zawodach eliminacyjnych Ligi Strzeleckiej.

Michał DROSZCZ - BRĄZOWY WAWRZYN STRZELECKI uzyskany za wyniki strzeleckie w 2007 r.

Zdzisław PROWANCKI - BRĄZOWY WAWRZYN STRZELECKI uzyskany za wyniki strzeleckie w 2011 r.

Zdzisław PROWANCKI - BRĄZOWY WAWRZYN STRZELECKI uzyskany za wyniki strzeleckie


KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.