Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie za zasługi dla łowiectwa zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
(8 grudnia 1999 roku)
i najwyższym odznaczeniem łowieckim,
tj. Honorowym Żetonem Zasługi „ZŁOM”
(23 kwietnia 2008 roku).

Ponadto na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń członków Koła i wniosków opracowywanych przez Zarząd Koła odznaczeniami łowieckimi zostali uhonorowani:

HONOROWY ŻETON ZASŁUGI ZŁOM

Najwyższe odznaczenie łowieckie.
Ustanowione 28 listopada 1929 roku. 
Jest nadawane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

Ustanowiony
19 grudnia 1929 roku.
Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich
w Warszawie.

SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

Ustanowiony
19 grudnia 1929 roku.
Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich
w Warszawie.

BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

Ustanowiony
19 grudnia 1929 roku.
Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich
w Warszawie.

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA

Ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w roku 1966 i nadaje się ją osobom / instytucjom spoza Zrzeszenia PZŁ za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Ustanowiony i nadawany
w latach 2003 - 2005
przez Sejmik Łowiecki Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

MEDAL ZASŁUŻONY DLA TORUŃSKIEJ ORGANIZACJI ŁOWIECKIEJ

Ustanowiony i nadawany
w latach 2007-2018
przez Okręgową
Radę Łowiecką PZŁ
w Toruniu.

ODZNAKA
ZA 50 LAT CZŁONKOSTWA
W PZŁ

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO
ORZEŁ W CHEŁMNIE

ODZNAKA
BRĄZOWY WAWRZYN
STRZELECKI

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.