Odznaka Za Zasługi Dla Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie

Odznaka „Za Zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie” została ustanowiona przez Walne Zgromadzenie członków Koła w dniu 01.05.2001 roku i nadawana jest przez Zarząd Koła.

Pierwszą odznaką został udekorowany sztandar Koła w intencji członków Koła, którzy odeszli do "Krainy Wiecznych Łowów" do dn. 27.09.2001 r. (lista chronologiczna: śp. Michał Bojarski, śp. Henryk Napiórkowski, śp. Bernard Cybulski, śp. Władysław Raciborski, śp. Wacław Kwiatkowski, śp. Jan Wąsikowski, śp. Wacław Lipiński, śp. Krzysztof Jakubowski, śp. Władysław Mastalarek, śp. Kazimierz Szlachetko, śp. Tadeusz Mastalarek, śp. Eugeniusz Kubny, śp. Piotr Gargol, śp. Zygmunt Sentkowski, śp. Mieczysław Adamka, śp. Zygmunt Szynwałd, śp. Bolesław Łyś, śp. Jerzy Lewicki, śp. Ireneusz Wakulak, śp. Mieczysław Izdebski, śp. Zbigniew Głowala i śp. Mieczysław Chyła).

NAZWISKO I IMIĘ DATA NADANIA
BECKER Stanisław2001-09-27
BECKER  Sebastian2014-09-22
BIELAŃSKI Marian2008-09-22
BIŃCZYK Kazimierz2008-09-22
BURCHARDT Wojciech2024-03-07
CIAK Sylwester2024-03-07
ĆWIKLIŃSKI Paweł2024-03-07
ĆWIKLIŃSKI Zbigniew2024-03-07
DROSZCZ Marek2004-11-19
DROSZCZ Włodzimierz2001-09-27
GARGOL Sabina2014-09-22
GARGOL Stanisław2007-09-03
GARGOL Regina2014-09-22
GARGOL Zbigniew2007-09-03
GŁÓWCZYŃSKI Marek2003-10-20
IZDEBSKI Zbigniew2006-09-18
JARZĄB Bogdan2024-03-07
KASPRZYK Stanisław2001-09-27
KUBACKI Zenon2003-10-20
LEWANDOWSKI Roman sr2008-09-22
LEWICKI Wojciech2011-09-26
LIPIŃSKI Marian2002-10-22
LUDWIKOWSKI Ryszard2007-09-03
MADEJ Piotr2009-09-21
MADRUSIŃSKI Antoni2003-10-20
MAŚLANKA Mieczysław2001-09-27
MICHALSKI Marek2006-09-18
MIROWSKI Marcin2024-03-07
MODLIBORSKI Roman2004-11-19
PAPIERZ Andrzej2013-09-16
PIEKIELNIAK Marek2013-09-16
PREIS Aleksander2001-09-27
PUŁAWSKI Antoni2001-09-27
SENTKOWSKI Jan2011-09-26
SENTKOWSKI Tomasz2008-09-22
SIEKIERKOWSKI Jerzy2005-10-17
SIEKIERKOWSKI Jędrzej2009-09-21
TARGOS Kazimierz2001-09-27
TEJZA Edward2007-09-03
TYTKIEWICZ Zygmunt2001-09-27
WARŻAŁA Adam2005-10-17
WICHLIŃSKI Marek2005-10-17
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Ponadto Zarząd Koła nadał Odznakę „Za zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie”
osobom spoza Koła / Zrzeszenia PZŁ:

NAZWISKO I IMIĘ DATA NADANIA
ks. BIEŃKOWSKI Jerzy - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Chełmnie (Księża Pallotyni)2013-09-16
BIŃCZYK Wojciech - Wicestarosta Chełmiński2009-09-21
GAMAŃSKI Zdzisław - Starosta Chełmiński2009-09-21
GERKA Ewa - dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie2014-09-22
HERMANOWSKI Jerzy - Przewodniczący ZO PZŁ w Toruniu / Łowczy Okręgowy2001-09-27
JANUSZEWSKI Maciej - Prezes ORŁ PZŁ w Toruniu2005-10-17
KEMPA Tadeusz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy2002-10-22
LENDZIOSZEK Marian - członek Sądu Łowieckiego NRŁ PZŁ w Warszawie, członek ORŁ PZŁ w Toruniu i Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej ORŁ PZŁ w Toruniu2007-09-03
LEWICKI Jacek - regionalista chełmiński / pomorski2014-09-22
MARCINKOWSKI Janusz - Wójt Gminy Płużnica2008-09-22
PIASECKI Zbigniew - Prezes RSP Trzebiełuch2007-09-03
RABESZKO Jerzy - Wójt Gminy Stolno2007-09-03
SIEKIERKOWSKA Krystyna - księgowa KŁ "Orzeł" w Chełmnie2004-11-19
ŚMIGIELSKA Janina - prezes Banku Spółdzielczego w Chełmnie2013-09-16
ks. TUŁODZIECKI Bogdan - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Pieńkach Królewskich2010-10-18
ks. WALKOWIAK Zbigniew - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
w Chełmnie (kościół farny)
2013-09-16
WŁADYKO Tadeusz - członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu2002-10-22
WYPIJ Krzysztof - Wójt Gminy Chełmno2008-09-22
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.