Odznaka Za Zasługi Dla Łowiectwa

 Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa została ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ
w roku 1966 i nadaje się ją osobom / instytucjom spoza Zrzeszenia PZŁ za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

NAZWISKO I IMIĘ DATA NADANIA
LEWICKI Jacek- regionalista chełmiński / pomorski2014-09-22
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.