Z głębokim smutkiem informujemy, że w  dniu 19 lipca 2024 roku

do Krainy Wiecznych Łowów odszedł

Kolega
śp. Stanisław Kasprzyk


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 10:00 w poniedziałek 22 lipca
mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
przy ul. Kościelnej 1 w Osiu.
Pochówek na cmentarzu parafialnym.

Niech pamięć o Nim pozostanie wśród nas, a knieja szumi nad Jego mogiłą!


"TAM GDZIE BORY PEŁNE ZWIERZA I GDZIE BAGIEN GRZĄSKA TOŃ..."

Witamy na stronie internetowej
Koła Łowieckiego „ORZEŁ” w Chełmnie. Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego Koła oraz bieżącymi wydarzeniami.

AKTUALNOŚCI

2024

Ogłoszenie. 
Tomasz Becker - Łowczy Koła, 17-07-2024 r.

Koleżanki i Koledzy!

Informuję, że od dnia 17.07.2024 r. w obwodzie nr 51, zostaje wstrzymany odstrzał na rogacze selekcyjne (4 sztuki) oraz rogacze łowne (2 sztuki). Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia odstrzały będą przeznaczone dla „myśliwych dewizowych”. W dalszym ciągu polujemy na rogacze łowne (warunkiem jest posiadanie aktualnego upoważnienia do wykonywania polowania).

Darz Bór!

Ogłoszenie. 
Cezary Balewski - Prezes Koła, 15-07-2024 r.

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu przesłał Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie zwalczania ASF.  Dokument został umieszczony w zakładce ASF.

Darz Bór!

Szkody łowieckie

Wniosek zgłoszenie szkody łowieckiej można wydrukować klikając w link.
Wniosek został również umieszczony w zakładce „Druki”.

Ogłoszenie. 
Jacek Modliborski, 13-06-2024 r.

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu przesłał korespondencję dot. wystąpienia ASF w powiecie brodnickim. Dokument został umieszczony w zakładce ASF.

Darz Bór!

Strzelectwo. 
Marcin Sentkowski - Podłowczy, 25-05-2024 r.

Od lewej strony: Michał Sentkowski, Tomasz Janus, Kamil Modliborski
i Zdzisław Prowancki.

Mistrzostwa Okręgu w Strzelaniach Myśliwskich.

19 maja 2024 roku na Strzelnicy Myśliwskiej im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Okręgu w Strzelaniach Myśliwskich.
Koło nasze reprezentowali: w klasie mistrzowskiej Kol. Zdzisław ProwanckiKol. Tomasz Janus, w klasie powszechnej Kol. Kamil Modliborski , Kol. Roman Piekielniak i Kol.Michał Sentkowski.

Ogłoszenie. 
Cezary Balewski - Prezes Koła, 05-04-2024 r.

Koleżanki i Koledzy!

Poniżej znajduje się link do pliku z dokumentami dotyczącymi:

  • Zawiadomienia o terminie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia członków KŁ „Orzeł” w Chełmnie.
  • Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  • Zawiadomienia o terminie przeglądu broni.

Zapoznaj się z dokumentami Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia.

Darz Bór!

Ogłoszenie. 
Cezary Balewski - Prezes Koła, 04-04-2024 r.

Koleżanki i Koledzy!

Informuję, że sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie, odbędzie się w świetlicy remizy OSP w Nowejwsi Chełmińskiej w dniu 28 kwietnia 2024 roku, o godz. 9:00
Zawiadomienie wraz z projektem Porządku ObradRegulaminem Obrad - otrzymacie od kierowników grup.

Darz Bór!

Ogłoszenie. 
ZO Toruń, 28-03-2024 r.


Komisja Kynologiczna przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu oraz Sekcja Psów Myśliwskich ZKwP oddział w Toruniu informuje o organizacji „Warsztatów Tropowców i Posokowców” dnia 28 kwietnia 2024 roku o godzinie 8:00 w miejscowości Pokrzywno gm. Czernikowo.

Ogłoszenie. 
Jacek Modliborski - Sekretarz Koła, 25-03-2024 r.

Zarząd KŁ „Orzeł” w Chełmnie na posiedzeniu w dniu 7 marca 2024 r., przyjął Kol. Macieja Maciejewskiego (grupa I) w poczet członków Koła oraz Kol. Radosławę Katarzynę Jaciubek na staż.
Gratulujemy!

Darz Bór!

Trofea myśliwskie. 
Wojciech Lewicki, 14-03-2024 r.

Skan certyfikatu i karty wyceny medalowej z dn. 25.01.2024 r. oraz zdjęcia kolejnego trofeum zostały dodane do działu „Trofea myśliwskie”. Materiały dotyczą oręża dzika - odyńca strzelonego 30 lat temu przez mojego ojca, tj. Jerzego Lewickiego - ówczesnego Prezesa Koła.

DARZ BÓR!


Petycja o odideologizowanie Ministerstwa
Klimatu i Środowiska
.

Komunikat Społecznego Komitetu Protestacyjnego Myśliwych:

Ruch #wspólnasprawa nie jest alternatywą ani konkurencją dla PZŁ. Jest jego uzupełnieniem dla publicznego wyrażenia oczekiwań myśliwych, aktywnego naciskania na stworzenie mechanizmu gwarantującego pełną samorządność zrzeszenia i platformą współpracy z grupami społecznymi pracującymi w obszarze szeroko pojętego środowiska przyrodniczego.

Wspólnie wyartykułowany sprzeciw ma sens i u Ministra pojawiać zaczęły się wątpliwości. Zdecydowanie chcemy brać aktywny udział w kształtowaniu przepisów dot. użytkowania przyrody i zarządzania jego zasobami. W skład takiego zespołu obok strony społecznej w postaci przedstawicieli protestu, przedstawicieli PZŁ, rolników, leśników i przedstawicieli przemysłu drzewnego winni wchodzić merytorycznie przygotowani pracownicy ministerstwa. Obecność ideologicznie motywowanych przedstawicieli osób o zerowym zaangażowaniu w prace w środowisku, lobbystów i krzykaczy międzynarodowych fundacji-korporacji uznajemy za głęboko bezzasadne. Minister Dorożała na dzień dzisiejszy dał wielokrotnie pokaz znikomego rozeznanie w obszarze którym ma zarządzać, braku merytorycznych podstaw do prowadzenia prac i karygodnego ulegania lobbingowi podmiotów antypolskich i antygospodarczych.

6 marca o godzinie 11.00 spotykamy się pod sejmem w Warszawie, aby razem z rolnikami, leśnikami, pracownikami ZUL i branży drzewnej wyrazić nasz sprzeciw i domagać się zdecydowanych zmian zanim zniszczenia w wyniku niefrasobliwie prowadzonej polityki MKIŚ przekroczą poziom nieodwracalny. 
Petycja została napisana jako oddolny sprzeciw nas myśliwych na działania obecnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, chcącego zniszczyć nasze łowiectwo, które budowaliśmy od 100 lat...
W związku jest nas 130 tysięcy, a petycje podpisało na chwilę obecną ok. 20 tysięcy osób (z czego spora część to rolnicy, którzy podpisywali petycję podczas strajków 20 lutego).
Proszę kolegów o podpisanie petycji, to nic nie kosztuje, jedynie trzeba podać Imię i Nazwisko, adres e-mail, następnie zaakceptować, po czym na adres e-mail przyjdzie wiadomość zwrotna, gdzie trzeba kliknąć i potwierdzić podpisanie petycji, To tak nie wiele, a tak wiele dla naszego łowiectwa może znaczyć.
Jeśli każdy z nas przekaże petycję dalej, wtedy nasze możliwości na uzyskanie jak największej liczby podpisów zwiększa się diametralnie.
Działamy we wspólnym celu! 

Ogłoszenie. 
Jacek Modliborski - Sekretarz Koła, 15-02-2024 r.

Zarząd KŁ „Orzeł” w Chełmnie na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2024 r., przyjął Kol. Radosława Andrzeja Bojarczuka (grupa I) w poczet członków Koła. Gratulujemy!

Darz Bór!

Władze PZŁ w obronie łowiectwa! 
09.02.2024 r.

Ogłoszenie. 
ZO PZŁ w Toruniu, 07.02.2024 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, że tegoroczny kursu dla kandydatów do PZŁ rozpocznie się dnia 23 lutego 2024 roku.

Opłata za kurs wynosi 2000 zł płatna na konto ZO PZŁ w Toruniu: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2024 r. tytułem: "opłata za kurs + imię i nazwisko kursanta". Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest terminowe dokonanie wpłaty oraz przesłanie na adres zo.torun@pzlow.pl adresu e-mail kandydata, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs. 

Harmonogram kursu dostępny jest na stronie https://torun.pzlow.pl/kurs-dla-kandydatow-do-pzl-2024/

Ogłoszenie. 
Tomasz Becker - Łowczy Koła, 04.02-.2024 r.

Informuję, że od dnia 05.02.2024 r. na terenie leśnym obwodu 51 jest rozmieszczonych 10 zwyżek (8 nowych i 2 ustawione wcześniej). Wszystkie urządzenia łowieckie są ponumerowane i naniesione w systemie informatycznym EKEP. Numeracja przypisana jest do danego rewiru, w którym się znajdują. Poniżej podaję instrukcję co należy zrobić, aby zwyżki były widoczne w systemie EKEP.

Ważne - zwyżki mają nam posłużyć do wykonania planu rocznego i polujemy tylko i wyłącznie na zwierzynę płową do końca lutego danego roku.

Proszę o dużą aktywność i zachęcam wszystkich posiadających uprawnienia selekcjonerskie do udziału w realizacji wykonania planu rocznego.

Darz Bór!

Ogłoszenie. 
Cezary Balewski - Prezes Koła, 18.01.2024 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie zawiadamia, że dnia 11 maja 2024 roku o godz. 09:00,
na strzelnicy myśliwskiej im. A. Przewoskiego przy ul. Poznańskiej 347 w Toruniu odbędzie się szkolenie
z Regulaminu polowań i zasad bezpieczeństwa oraz przegląd broni i jej przestrzelenie.

W amunicję należy zabezpieczyć się we własnym zakresie.

Ponadto informujemy, że Walne Zgromadzenie członków Koła planowane jest na dzień 27 kwietnia 2024 roku, o czym informować będziemy na bieżąco.

Darz Bór!

Informujemy, że jest do nabycia monografia „Historia i teraźniejszość łowiectwa na Pomorzu i Toruńskiej Organizacji Łowieckiej” autorstwa Kolegi Jana Jankowskiego
oraz okolicznościowa przypinka.

„Historia i teraźniejszość łowiectwa na Pomorzu i Toruńskiej Organizacji Łowieckiej” – 65 zł
Okolicznościowa przypinka – 40 zł

Istnieje możliwość zakupu kompletu monografia + przypinka w cenie 100 zł.

Koleżanki i Koledzy wyrażający chęć nabycia monografii i przypinki proszeni są o dokonywanie wpłat na konto bankowe Koła:  Nicolaus Bank O/Chełmno: 25 9486 0005 0000 2453 2000 0001

Ogłoszenie. 
Sebastian Becker - Skarbnik Koła, 08.01.2024 r.

Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Koła, które nakłada na członków KŁ „Orzeł” w Chełmnie obowiązek posiadania munduru, informujemy, że od 15 stycznia rozpoczynamy zbieranie zamówień na nowe mundury dla członków Koła.
Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie posiadają munduru, bądź mają zamiar uszyć nowy mundur do składania swoich zamówień u Kol. Jacka Modliborskiego lub Kol. Sebastiana Becker.
Pamiętajmy, że mundury są m.in. wyrazem jednolitej tożsamości naszej społeczności łowieckiej! 

Darz Bór!

Kol. Marek Droszcz obchodzi Jubileusz 50-lecia przynależności do PZŁ.


Z okazji 50-lecia członkostwa w Polskim Związku ŁowieckimKole Łowieckim „Orzeł” w Chełmnie, życzymy Ci, drogi Kolego myśliwy, niezapomnianych łowieckich przygód, obfitości trofeów, spokoju w sercu i radości ze wspólnych chwil z przyjaciółmi po strzelbie. Niech nadchodzące lata przyniosą jeszcze więcej pasji, satysfakcji i wspaniałych momentów związanych z Twoją wielką miłością do przyrody!

DARZ BÓR!

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie.

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.