Archiwum - 2011 rok

Dodano: 19.12.2011
Dobra passa!

Fot. Michał Droszcz
Kolejne polowanie zbiorowe, które odbyło się 17.12.2011 r., przyniosło również wspaniały pokot w postaci 9 dzików i 3 zajęcy szaraków. Tym razem "Królem polowania" ex aequo został: Michał Droszcz, Grzegorz Murzyn i Marcin Sentkowski. Każdy z nich strzelił po 2 równorzędne dziki. Natomiast "Wicekrólem polowania" został Wojciech Lewicki, który pozyskał 1 dzika i 1 zająca szaraka. Strzelcami pozostałej zwierzyny byli: Stanisław Rączka (1 dzik), Krystian Sentkowski (1 dzik), Mieczysław Pawelec (1 zając szarak) i Tomasz Sentkowski (1 zając szarak).
Uroczysty pokot w trakcie którego wręczono symboliczne "medale" dla najlepszych strzelców i odegrano sygnały łowieckie, nie był ostatnim elementem uroczystości w tym dniu. Po zakończeniu polowania wszyscy pozostali na miejscu za sprawą wspaniałej tradycji jaką jest dzielenie się świątecznym opłatkiem. Życzenia dotyczące Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku przeplatały się z życzeniami zdrowia i łask świętego Huberta. Natomiast późniejsza biesiada myśliwska i ognisko stanowiło ważny element jednoczący naszą brać łowiecką.
Należy nadmienić, że ogromną niespodziankę sprawiło nam przybycie na zakończenie polowania nestora Koła - Mieczysława Maślanki. Zobacz zdjęcia"

"Darz Bór!"     
Wojciech Lewicki


Dodano: 06.12.2011
Niesamowite łowy!

Fot. Marcin Mirowski
Polowanie zbiorowe z dn. 03.12.2011 r., które odbyło się w lesie pomiędzy wsiami Wielkie Łunawy i Paparzyn, będzie wspominane wielokrotnie za sprawą wspaniałego pokotu, na którym znalazły się 23 szt. zwierzyny łownej (18 dzików, 3 lisy i 2 zające szaraki) .
W trakcie polowania niesamowitymi zdolnościami strzeleckimi popisali się dwaj Koledzy: Zdzisław Prowancki (Król polowania - 4 dziki) i Michał Droszcz (Wicekról polowania - 3 dziki). Natomiast strzelcami pozostałej zwierzyny byli: Tomasz Becker (2 dziki), Zbigniew Ćwikliński (2 dziki), Krystian Sentkowski (1 dzik i 1 lis), Marek Droszcz (1 dzik), Zbigniew Izdebski (1 dzik), Mieczysław Pawelec (1 dzik), Roman Piekielniak (1 dzik), Stanisław Rączka (1 dzik), Bogumił Sukiennik (1 dzik), Grzegorz Murzyn (1 lis), Marcin Sentkowski (1 lis), Sylwester Ciak (1 zając szarak) i Wojciech Lewicki (1 zając szarak).
Polowanie obejmowało 7 miotów, z których żaden nie był "głuchy". Jednak dopiero ostatnie pędzenie okazało się imponujące za sprawą pozyskania aż 12 dzików i 1 lisa. To wówczas trypletem do dzików popisał się Zdzisław Prowancki.

Symboliczne "medale" dla dwóch najlepszych strzelców (wręczał Marek Droszcz - prowadzący polowanie) i nagroda niespodzianka dla "Króla polowania" (wręczał Jacek Lewicki - fundator książki kulinarnej dotyczącej dziczyzny) oraz sygnały łowieckie (grane przez Krystiana Sentkowskiego) stanowiły dopełnienie tego polowania.
Zobacz zdjęcia z polowania

"Darz Bór!"     
Wojciech Lewicki


Dodano: 24.11.2011
Hubertowiny

Fot. Michał Droszcz
Polowanie zbiorowe, które odbyło się 05.11.2011 r. (Las Wabcz i Wielkie Łunawy) było szczególnie uroczyste w związku z niedawnym dniem patrona myśliwych świętym Hubertem (3 XI).
Sprawnie przeprowadzone 5 miotów polowania okazało się szczególnie szczęśliwe dla niektórych myśliwych.
Królem polowania został polujący u nas gościnnie Michał Robert (2 dziki), a wicekrólem Marek Piekielniak (1 dzik - odyniec). Pozostałe 3 dziki strzelili: Andrzej Papierz, Edward Tejza i Mariusz Prowancki (został ochrzczony). Natomiast 1 lisa pozyskał Marek Droszcz.
Uroczysty pokot (6 dzików i 1 lis) k. Leśniczówki Wabcz wywarł ogromne wrażenie na zaproszonych gościach i sympatykach łowiectwa. Późniejsza polowa msza święta odprawiona przez ks. Bogdana Tułodzieckiego, stanowiła duchowe dopełnienie tego szczególnego polowania. Natomiast zapalone znicze i "Apel" Kolegów myśliwych, którzy odeszli do "Krainy Wiecznych Łowów", na pewno każdemu z nas przypomniał jak ulotne jest życie, a jaką siłę ma pamięć ludzka !
Na zakończenie uroczystości wręczone zostały odznaczenia łowieckie nadane członkom Koła w 2011 r. (szczegóły znajdują się w dziale "Odznaczenia Łowieckie).  Zobacz zdjęcia z "Hubertusa"

"Darz Bór!"     
Wojciech Lewicki


Dodano: 31.10.2011
Polowanie

W sobotę 29 października, członkowie grupy V i VI zainaugurowali sezon łowiecki 2011/2012 wspólnym polowaniem na lisy i bażanty. Na zbiórkę stawiło się 17 myśliwych oraz zaproszony gość. Po przeprowadzeniu ośmiu miotów na pokocie ułożono 6 lisów i 1 kunę (Krystian Sentkowski - 2 lisy, Piotr Sławiński - 2 lisy, Marek Droszcz - 1 lis, Michał Droszcz - 1 lis, Marcin Sentkowski - 1 kuna). Zobacz zdjęcia


Dodano: 19.10.2011
Odznaczenia

22.07.2011 r. Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Toruniu nadała Medal "Zasłużony Dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej" m.in. członkom naszego Koła: Zbigniewowi Gargol, Zbigniewowi Izdebskiemu, Ryszardowi Ludwikowskiemu i Edwardowi Tejza. Gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że w 2011 r. trzej członkowie Koła - Stanisław Becker, Stanisław Kasprzyk i Aleksander Preis - obchodzą jubileusz 50 lat przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego. W związku z powyższym PZŁ uhonorował ich "Odznaką za staż w PZŁ - 50 lat". Gratulujemy!


Dodano: 12.10.2011
Ogłoszenie

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej ZO PZŁ w Toruniu (www.pzltorun.pl) ocena prawidłowości odstrzału rogaczy dla kół łowieckich powiatu chełmińskiego odbędzie się 18.11.2011 r. (piątek, godz. 16:00 - 17:30) na stacji benzynowej, Kol. Henryka Konopackiego, w Grubnie.


Dodano: 03.10.2011
Strzelectwo

W dn. 24.09.2011 r. na strzelnicy myśliwskiej w Bydgoszczy (Łącko) odbył się Puchar Łuczniczki.
Kol. Zdzisław Prowancki zajął 27 miejsce (na 70 sklasyfikowanych zawodników) z łącznym wynikiem 427 pkt:
 1. konkurencje śrutowe (240 pkt): (Oś 75 pkt, Krąg 70 pkt, Przeloty 50 pkt i Zając 45 pkt);
 2. konkurencje kulowe (187 pkt): (Dzik 90 pkt i Rogacz / Lis 97 pkt).
Gratulujemy !

Dodano: 03.10.2011
Uroczystości

W dn. 20.09.2011 r. w Restauracji "Centralna" w Chełmnie, odbyła się uroczystość wręczenia podziękowań za pomoc i zaangażowanie w organizację wojewódzkiego święta plonów - dożynek, które odbyły się w Chełmnie dn. 28.08.2011 r.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim na czele, powiatu i miasta Chełmna oraz instytucji i stowarzyszeń z regionu współorganizujących dożynki. Szczególnie liczną grupą byli myśliwi z kół łowieckich powiatu chełmińskiego.
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki, wręcza Prezesowi KŁ "Orzeł" w Chełmnie, Markowi Główczyńskiemu, podziękowanie za pomoc i zaangażowanie w organizację wojewódzkiego święta plonów - dożynek, które odbyły się w Chełmnie dn. 28.08.2011 r.

Zobacz list gratulacyjny


Dodano: 28.09.2011
Z prac Zarządu Koła

Zarząd Koła na posiedzeniu w dn. 26.09.2011 r. przyjął do Koła, jako koła macierzystego oraz do grupy podopiecznej nr 1 następujących Kolegów: Jacka Modliborskiego i Adama Prządka.

Zarząd Koła nadał dwóm członkom Koła Odznakę "Za Zasługi dla Koła Łowieckiego Orzeł w Chełmnie". Otrzymali ją: Kol. Wojciech Lewicki i Kol. Jan Sentkowski.
Gratulujemy!Dodano: 28.09.2011
Strzelectwo

Kol. Zdzisław Prowancki za wyniki strzeleckie uzyskane w sezonie 2011 został wyróżniony BRĄZOWYM WAWRZYNEM STRZELECKIM. Gratulujemy!


Dodano: 23.09.2011
Prace gospodarcze

W dn. 17.09.2011 r. grupa 6 myśliwych i 2 stażystów spotkała się na pracach gospodarczych na terenie podopiecznym grupy nr VI. Efektem wykonanych prac jest m.in. udrożnienie dróg dojazdowych do ambon nr 26 i 30.
Zobacz zdjęcia


Dodano: 23.09.2011
Odznaczenia

Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie w dn. 07.09.2011 r. nadała odznaczenia łowieckie m.in. członkom naszego Koła. Gratulujemy!!!
Listę wszystkich odznaczonych można zobaczyć klikając tutaj


Dodano: 01.09.2011
Strzelectwo

W dn. 27.08.2011 r. odbyły się zawody o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna w strzelectwie myśliwskim. Kol. Zdzisław Prowancki zajął 28 miejsce (na 87 sklasyfikowanych zawodników) z łącznym wynikiem 445 pkt:
 1. konkurencje śrutowe (260 pkt): (Oś 85 pkt, Krąg 85 pkt, Przeloty 45 pkt i Zając 45 pkt);
 2. konkurencje kulowe (185 pkt): (Dzik 86 pkt i Rogacz / Lis 99 pkt).
Gratulujemy !

Dodano: 18.08.2011
Strzelectwo

W dn. 13.08.2011 r. na Strzelnicy Myśliwskiej w Gdańsku odbył się XII Memoriał im. Adama Kraińskiego. Kol. Zdzisław Prowancki zajął 76 miejsce (na 98 sklasyfikowanych zawodników) z łącznym wynikiem 410 pkt:
 1. konkurencje śrutowe (250 pkt): (Oś 85 pkt, Krąg 75 pkt, Przeloty 50 pkt i Zając 40 pkt);
 2. konkurencje kulowe (160 pkt): (Dzik 63 pkt i Rogacz / Lis 97 pkt).
Gratulujemy !

Dodano: 04.08.2011
Strzelectwo

W dn. 03.07.2011 r. w Poznaniu odbyła się III Runda Eliminacji Ligii Strzeleckiej. Kol. Zdzisław Prowancki zajął 59 miejsce (na 97 sklasyfikowanych zawodników) z łącznym wynikiem 435 pkt:
 1. konkurencje śrutowe (260 pkt): (Oś 80 pkt, Krąg 80 pkt, Przeloty 50 pkt i Zając 50 pkt);
 2. konkurencje kulowe (175 pkt): (Dzik 77 pkt i Rogacz / Lis 98 pkt).
Gratulujemy !

Dodano: 14.06.2011
Strzelectwo

W dn. 11.06.2011 r. w Radomiu odbyła się II Runda Eliminacji Ligii Strzeleckiej. Kol. Zdzisław Prowancki zajął 53 miejsce (na 109 sklasyfikowanych zawodników) z łącznym wynikiem 440 pkt:
 1. konkurencje śrutowe (260 pkt): (Oś 75 pkt, Krąg 90 pkt, Przeloty 45 pkt i Zając 50 pkt);
 2. konkurencje kulowe (180 pkt): (Dzik 85 pkt i Rogacz / Lis 95 pkt).
Gratulujemy !

Dodano: 27.05.2011
Strzelectwo

W dn. 22.05.2011 r. na strzelnicy myśliwskiej w Toruniu - Glinki odbyły się Mistrzostwa Okęgu Toruńskiego PZŁ w strzelectwie myśliwskim.

Klasyfikacja indywidualna - klasa mistrzowska (sklasyfikowano 23 strzelców): 9 miejsce Tomasz Janus, 13 miejsce Zdzisław Prowancki i 17 miejsce Michał Droszcz.

Klasyfikacja indywidualna - klasa powszechna (sklasyfikowano 49 strzelców): 15 miejsce Mariusz Prowancki, 19 miejsce Paweł Ćwikliński i 40 miejsce Piotr Sławiński.

Klasyfikacja drużynowa - OPEN (17 sklasyfikowanych drużyn): 1 miejsce WKŁ "Odyniec" Toruń, 2 miejsce KŁ "Bażant" Unisław, 3 miejsce KŁ "Darz Bór" Toruń, 4 miejsce KŁ im. Wojskiego Grudziądz, 5 miejsce KŁ "Łabędź" Brodnica i 6 miejsce KŁ "Orzeł" Chełmno.

Klasyfikacja drużynowa - klasa powszechna (17 sklasyfikowanych drużyn): 1 miejsce WKŁ "Odyniec" Toruń, 2 miejsce KŁ "Ostoja" Toruń, 3 miejsce KŁ "Łabędź" Brodnica, 4 miejsce KŁ "Ponowa" Lisnowo i 5 miejsce KŁ "Orzeł" Chełmno
Gratulujemy !


Dodano: 05.05.2011
Polowanie

Sezon łowiecki 2011/12 został rozpoczęty w dn. 14.04.2011 r. strzeleniem dzików przez następujących członków Koła: Burchardt Wojciech, Rączka Stanisław i Lewicki Wojciech (kolejność zgodna z czasem pozyskania dzików). Obok fot. Jacka Lewickiego, która uwieczniła brata Wojciecha z dzikiem strzelonym w dn. 14.04.2011 r. w Wabczu (amb. nr 4). Darz Bór !

Dodano: 03.05.2011
Regulamin

W dn. 01.05.2011 r. na Strzelnicy Myśliwskiej w Osiu, przy słonecznej aczkolwiek wietrznej pogodzie, przeprowadzono szkolenie oraz sprawdzian wiedzy z "Regulaminu polowań" i zasad bezpieczeństwa. Po sprawnie przeprowadzonym teście i odczytaniu przez łowczego prawidłowych odpowiedzi, odbyło się strzelanie z broni śrutowej i kulowej.


Kliknij, aby zobaczyć wyniki

KATEGORIA: SUPER WETERAN
 1. Marian LIPIŃSKI
 2. Stanisław KASPRZYK
 3. Aleksander PREIS
 4. Marian MAŚLANKA
KATEGORIA: WETERAN
 1. Roman MODLIBORSKI
 2. Kazimierz BIŃCZYK
 3. Sylwester CIAK
 4. Edward TEJZA
 5. Jan SENTKOWSKI
 6. Zbigniew IZDEBSKI
KATEGORIA: SENIOR
 1. Zdzisław PROWANCKI
 2. Marek DROSZCZ
 3. Piotr SŁAWIŃSKI
 4. Zbigniew ĆWIKLIŃSKI
 5. Grzegorz MURZYN
 6. Stanisław GARGOL
KATEGORIA: JUNIOR
 1. Tomasz JANUS
 2. Jędrzej SIEKIERKOWSKI
 3. Paweł ĆWIKLIŃSKI
 4. Krystian SENTKOWSKI
 5. Mariusz PROWANCKI
 6. Szymon PUŁAWSKI


Dodano: 02.05.2011
Prace gospodarcze

W dn. 30.04.2011 r. ekipa 21 osób (myśliwych, stażystów i sympatyka łowiectwa) dokonała rozbiórki ogrodzienia poletka leśnego położonego przy drodze prowadzącej w kierunku Łyńca. Zobacz zdjęcia Ww. ogrodzenie zostało zbudowane we wrześniu 1996 r. A zdjęcia upamiętniające jego budowę odnalazł w swoimi fotograficznym archiwum Kol. Wojciech Lewicki. Zobacz zdjęcia

Dodano: 20.04.2011
Odznaczenia

Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie w dn. 06.04.2011 r. nadała odznaczenia łowieckie m.in. członkom naszego Koła. Gratulujemy!!!
Listę wszystkich odznaczonych można zobaczyć klikając tutaj


Dodano: 20.04.2011
Strzelectwo

W dn. 16.04.2011 r. we Włocławku odbyła się I Runda Eliminacji Ligii Strzeleckiej. Kol. Zdzisław Prowancki zajął 23 miejsce (na 105 sklasyfikowanych zawodników) z łącznym wynikiem 439 pkt:
 1. konkurencje śrutowe (255 pkt):(Oś 80 pkt, Krąg 75 pkt, Przeloty 50 pkt i Zając 50 pkt);
 2. konkurencje kulowe (184 pkt): (Dzik 85 pkt i Rogacz / Lis 99 pkt).

Gratulujemy !

Dodano: 04.04.2011
Ogłoszenie

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że dn. 17.04.2011 r., o godz. 9.00 w salach Hotelu Centralnego w Chełmnie odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła.
Obecność obowiązkowa.

W dn. 01.05.2011 r. o godz. 9.00 na Strzelnicy Myśliwskiej w Osiu odbędzie się:
 1. szkolenie z "Regulaminu polowań" i zasad bezpieczeństwa,
 2. przegląd broni i jej przestrzelanie,
 3. strzelanie śrutem oraz kulą z broni o lufach gwintowanych i gładkich.


© 2008 - 2022  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.