Archiwum - 2012 rok

Dodano: 13.12.2012
Żegnamy Kolegę

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 12 grudnia 2012 roku w wieku 85 lat zmarł były członek naszego Koła
śp. Kazimierz Targos.


Członek Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie w latach 1955 - 2005. Od samego początku działalności łowieckiej pełnił różne funkcje, m.in.: był Sekretarzem Koła (1955-1961), Łowczym Koła (1961-1998, później Honorowym Łowczym Koła) i członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu (1980-1985). Za swą działalność na tej niwie został odznaczony Medalem Zasługi Łowieckiej (Brązowym -1969 r.,Srebrnym - 1973 r. i Złotym - 1983 r.) oraz najwyższym odznaczeniem łowieckim jakim jest "Złom - Honorowy Żeton Zasługi" (1999 r.). Ponadto został uhonorowany Odznaką "Za Zasługi dla Koła Łowieckiego Orzeł w Chełmnie" (2001 r.) i Medalem "Za Zasługi Dla Łowiectwa Kujawsko-Pomorskiego" (2003 r.).

Niech pamięć o Nim pozostanie wśród nas, a knieja szumi nad Jego mogiłą!


Zarząd i członkowie Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie


Dodano: 21.11.2012
Ocena prawidłowości odstrzału

Dnia 16.11.2012 r. odbyła się ocena prawidłowości odstrzału saren - rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim przez myśliwych - selekcjonerów z kół łowieckich powiatu chełmińskiego. Oceny dokonała komisja w składzie: Krzywdziński Henryk - przewodniczący, Susek Tomasz i Droszcz Marek. Myśliwi uczestniczący w ocenie trofeów oglądali różne formy selekcyjnych parostków, ale szczególny ich podziw budziły szydlarze i myłkusy. "Darz Bór"


Wojciech Lewicki

Dodano: 09.10.2012
Uwaga !!!

Ocena prawidłowości odstrzału saren - rogaczy dla kół łowieckich powiatu chełmińskiego odbędzie się 16.11.2012 r. (piątek w godz. 16:00 - 17:30) na stacji benzynowej Kol. Henryka Konopackiego w Grubnie. "Darz Bór"
Wojciech Lewicki

Dodano: 13.11.2012
Świętemu Hubertowi cześć i chwała !!!

W taki oto krótki sposób można byłoby podsumować polowanie zbiorowe Kola Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie, które odbyło się w dn. 03.11.2012 r. na terenie lasu Paparzyn - Wielkie Łunawy.
Teraz naszym internautom postaram się przybliżyć przebieg tego polowania. Ze względu na jego charakter ("Hubertowiny") obejmowało ono jedynie 6 miotów, a każdy z nich obfitował w zwierzynę łowną. Jednak głównym punktem polowania była polowa Msza Święta odprawiona przez ks. Bogdana Tułodzieckiego. Sceneria lasu, apel myśliwych, którzy odeszli do "Krainy Wiecznych Łowów" oraz wspaniały pokot i sygnały myśliwskie grane przez Krystiana Sentkowskiego były dopełnieniem tej uroczystości.
Na zakończenie prowadzący polowanie ogłosił wynik polowania - na pokocie znalazło się 10 dzików. "Królem polowania" został Gnaciński Tomasz - 3 dziki strzelone na jednym stanowisku, a "V-ce królem polowania" Glówczyński Marek - 2 dziki. Natomiast strzelcami pozostałych dzików (po 1 szt.) byli następujący myśliwi: Becker Tomasz, Droszcz Michał, Janus Tomasz, Lewicki Wojciech i Rączka Stanisław.
Po zakończeniu polowania pozostał czas na biesiadę myśliwską i rozmowy koleżeńskie przy ognisku.
Zobacz zdjęcia.
Wojciech Lewicki

Dodano: 07.11.2012
Odznaczenia łowieckie

W dniu 16 października 2012 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała m.in. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej Kol. Stanisławowi Kasprzyk.

Natomiast 12 września 2012 roku Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Toruniu nadała Medal "Zasłużony Dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej" m.in. członkom naszego Koła: Marianowi Bielańskiemu, Stanisławowi Gargol i Zdzisławowi Prowanckiemu.

Jednocześnie informujemy, że w 2012 r. członek naszego Koła - Marian Lipiński - obchodzi jubileusz 50 lat przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego. W związku z powyższym Polski Związek Łowiecki uhonorował go "Odznaką za staż w PZŁ - 50 lat".

Gratulujemy !
Wojciech Lewicki

Dodano: 25.10.2012
Uchwała Zarządu Koła

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 22.10.2012 r. przyjął Kol. Pawła Madej w poczet członków Koła, jako koła macierzystego oraz do grupy podopiecznej nr VI.
Gratulujemy !
Wojciech Lewicki

Dodano: 09.10.2012
Składka do PZŁ

Zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 27/2012 z dn. 04.09.2012 r. wysokość składki członkowskiej do PZŁ na rok 2013 wynosi:

a) składka normalna - 315 zł, w tym ubezpieczenie 33 zł;
b) składka ulgowa - 174 zł, w tym ubezpieczenie 33 zł.

Uwaga!!!
Składkę ulgową płacą myśliwi, którzy ukończyli lub ukończą 70 lat do końca 2012 r. oraz młodzież ucząca się do 25 roku życia (do Skarbnika Koła należy dostarczyć stosowne zaświadczenie o pobieraniu nauki).
Admin

Dodano: 09.10.2012
Kol. Sebastian Becker przesłał zdjęcia, które zostały umieszczone w dziale "Polowania/Polowania w grupach".
Są to zdjęcia z inauguracji sezonu polowań na kaczki 2012/2013 w grupie I.
Admin

Dodano: 11.09.2012
Trofea z dawnych lat - c.d.

Tym razem prezentujemy zdjęcia trofeów łowieckich pochodzących z kolekcji Kol. Mieczysława Maślanki , których nadawcą jest Kol. Grzegorz Jakubowski. Na szczególną uwagę zasługuje trofeum łosia - badylarza (byk o 260 kg masy tuszy został strzelony w Lesie Łunawy w ok. tzw. "Cmentarza" w poł. lat 80 - tych ub. w., w ramach tzw. odstrzału redukcyjnego) i parostki saren - rogaczy o rzadko spotykanych kształtach.

Wojciech Lewicki

Dodano: 18.08.2012
Kol. Zbigniew Świdlikiewicz przesłał zdjęcia, które zostały umieszczone w dziale "Galeria/Gospodarka". Przedstawiają
stawianie ambon nr 4A i 5A w miejscowości Wabcz w dniach 04-05.08.2012 r.
Admin

Dodano: 18.08.2012
Strzelectwo

W dn. 11.08.2012 r. na Strzelnicy Myśliwskiej w Gdańsku odbył się XIII Memoriał im. Adama Kraińskiego. Kol. Zdzisław Prowancki zajął 56 miejsce (na 128 sklasyfikowanych zawodników) z łącznym wynikiem 445pkt:
a) konkurencje śrutowe (260pkt): (Oś 75pkt, Krąg 90pkt, Przeloty 50pkt i Zając 45pkt);
b) konkurencje kulowe (185 pkt): (Dzik 90pkt i Rogacz / Lis 95pkt).
Gratulujemy !
Wojciech Lewicki

Dodano: 16.08.2012
Sezon na kaczki w gr. V i VI rozpoczęty!

15 sierpnia dla miłośników pióra, to w kalendarzu łowieckim dzień szczególny. Otwiera on bowiem sezon polowań na dzikie kaczki, który w tym roku zgromadził na zbiórce w miejscowości Paparzyn 17 myśliwych - w tym jedną Dianę. 1 lis, 33 kaczki oraz 2 gołębie grzywacze to efekt polowania, którego królem został Kol. Marcin Sentkowski (6 kaczek) a v-ce królem Kol. Tomasz Sentkowski (5 kaczek).


"Zgodnie z wielowiekową tradycją znakiem farby Cię znaczę i Darz Bór Ci życzę" to słowa formuły, które usłyszała Kol. Anna Tejza-Mirowska po strzeleniu pierwszej kaczki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Admin

Dodano: 10.08.2012
Strzelectwo

W dniu 29.07.2012 r. na strzelnicy myśliwskiej w Osiu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Świeckiego w strzelectwie myśliwskim. W klasie mistrzowskiej sklasyfikowano 17 zawodników, a czołowe lokaty zajęli członkowie naszego Koła:
- Kol. Tomasz Janus zajął 1 miejsce z łącznym wynikiem 68 pkt. (Krąg 20 pkt., Oś 28 pkt. i Parkur 20 pkt.),
- Kol. Zdzisław Prowancki zajął 5 miejsce z łącznym wynikiem 65 pkt. (Krąg 20 pkt., Oś 27 pkt. i Parkur 18 pkt.).
Gratulujemy !
Wojciech Lewicki

Dodano: 09.08.2012
Strzelectwo

W dniu 28.07.2012 r. na strzelnicy myśliwskiej w Elblągu - Pasłęku odbyły się eliminacje Ligi Strzeleckiej III Runda. Kol. Zdzisław Prowancki zajął 75 miejsce na 92 sklasyfikowanych zawodników z łącznym wynikiem 408 pkt.:
a) konkurencje śrutowe (245 pkt): Oś 70 pkt, Kąg 90 pkt, Przelot 40 pkt i Zając 45 pkt;
b) konkurencje kulowe (163 pkt): Dzik 64 pkt i Rogacz / Lis 99 pkt.
Gratulujemy !
Wojciech Lewicki

Dodano: 01.08.2012
Trofea z dawnych lat - c.d.

Poniżej prezentujemy wieniec jelenia szlachetnego - dwunastak obustronnie koronny (byk został pozyskany na tzw. "Cmentarzu" w Lesie Paparzyn w ramach tzw. odstrzału redukcyjnego przeprowadzonego w połowie lat 80-tych ub. w., masa wieńca - ok. 9,8 kg brutto, wiek byka - ok. 10 lat, masa tuszy - 120kg) i łopaty daniela (z terenu Wałdowa - 25.11.2009 r., o masie trofeum ok. 4 kg brutto) pochodzące z kolekcji Zbigniewa Izdebskiego.

Wojciech Lewicki

Dodano: 31.07.2012
Uchwała Zarządu Koła

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 23.07.2012 r. przyjął Kol. Jana Kościńskiego (do grupy nr 5) i Kol. Zbigniewa Świdlikiewicza (do grupy nr 2) w poczet członków Koła, jako koła macierzystego.
Gratulujemy !
Wojciech Lewicki

Dodano: 07.07.2012
Trofea z dawnych lat

Korzystając z dobrodziejstwa Internetu pragnę poniżej zaprezentować niektóre trofea pochodzące z kolekcji mojego ojca, śp. Jerzego Lewickiego. Pozyskane przez niego medalowe oręża dzików i parostki saren - rogaczy o masie pow. 500g brutto oraz myłkusy są świadectwem zasobności obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło Łowieckie "Orzeł" w Chełmnie.


Jednocześnie zachęcam innych myśliwych z Koła do zaprezentowania ciekawych i rzadkich trofeów, z kolekcji własnych lub byłych członków Koła, które zostały pozyskane w trakcie polowań na terenie naszych obwodów łowieckich (wg aktualnej numeracji to obwód nr 51 i 67).
Zdjęcia trofeów wraz z ich opisami proszę przesyłać na adres e-mail: admin@klorzel.pl
Otrzymane informacje posłużą do opracowania kolejnego działu na Naszej stronie internetowej, pt.: "Rzadkie i ciekawe trofea".

Wojciech Lewicki

Dodano: 23.06.2012
Nowa Diana w Kole

Uchwałą Zarządu KŁ "Orzeł" w Chełmnie z dn. 18.06.2012 r. Anna Tejza - Mirowska została przyjęta do Koła, jako koła macierzystego. Jednoczesnie została przydzielona do grupy nr 6.
Gratulujemy !
Wojciech Lewicki

Dodano: 21.06.2012
Strzelectwo

Zawody strzeleckie o Puchar Toruńskiej Katarzynki zostały przeprowadzone już po raz szesnasty. W imprezie, która odbyła się w dniu 16.06.2012 r. na strzelnicy myśliwskiej w Toruniu - zostało sklasyfikowanych 92 zawodników.

Kol. Zdzisław Prowancki zajął 31 miejsce z łącznym wynikiem 441 pkt.:
a) konkurencje śrutowe (270 pkt): Oś 95 pkt, Kąg 75 pkt, Przelot 50 pkt i Zając 50 pkt;
b) konkurencje kulowe (171 pkt): Dzik 74 pkt i Rogacz / Lis 97 pkt.
Gratulujemy !
Admin

Dodano: 14.06.2012
Kol. Wojciech Lewicki przekazał krótki biogram swojego ojca, śp. Jerzego Lewickiego, wieloletniego Prezesa KŁ "Orzeł". Link do biogramu umieszczony jest w dziale "Członkowie Koła, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów".
Admin

Dodano: 22.05.2012
Strzelectwo

20.05.2012 r. na Strzelnicy Myśliwskiej OZŁ w Toruniu/Glinki, odbyły się Mistrzostwa Okęgu Toruńskiego PZŁ w strzelectwie myśliwskim.
Koło reprezentowali koledzy w składzie: Michał Droszcz, Tomasz Janus i Zdzisław Prowancki - klasa mistrzowska, oraz Paweł Ćwikliński, Marcin Mirowski i Mariusz Prowancki - klasa powszechna.

Admin

Klasyfikacja indywidualna - klasa mistrzowska
sklasyfikowano 26 strzelców
9 miejsce
10 miejsce
19 miejsce
Tomasz Janusz
Zdzisław Prowancki
Michał Droszcz

Klasyfikacja indywidualna - klasa powszechna
sklasyfikowano 54 strzelców
12 miejsce
19 miejsce
49 miejsce
Paweł Ćwikliński
Mariusz Prowancki
Marcin Mirowski

Klasyfikacja drużynowa - klasa otwarta
sklasyfikowano 20 drużyn
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
WKŁ "Odyniec" Toruń
KŁ "Bażant" Unisław
KŁ im. Wojskiego Grudziądz
KŁ "Orzeł" Chełmno

Klasyfikacja drużynowa - klasa powszechna
sklasyfikowano 20 drużyn
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
11 miejsce
WKŁ "Odyniec" Toruń
KŁ "Ostoja" Toruń
KŁ "Chełmińskie" Chełmno
KŁ "Orzeł" Chełmno

Dodano: 17.05.2012
Sprawdzian wiedzy i umiejętności strzeleckich

Tradycyjnie już w dniu 1 maja na Strzelnicy myśliwsko-sportowej w Osiu, Zarząd Koła przeprowadził szkolenie z "Regulaminu polowań" i zasad bezpieczeństwa - zwieńczone pozytywnie zaliczonym przez wszystkich uczestników testem. Członkowie Koła mieli również okazję sprawdzić swoją aktualną formę strzelecką podczas strzelania śrutem oraz kulą z broni o lufach gwintowanych i gładkich.
Admin
kategoria powyżej 70 lat
sklasyfikowano 3 myśliwych
 1. Marian LIPIŃSKI
 2. Stanisław KASPRZYK
 3. Aleksander PREIS

kategoria 60 - 69 lat
sklasyfikowano 8 myśliwych
 1. Roman MODLIBORSKI
 2. Sylwester CIAK
 3. Jan SENTKOWSKI
 4. Kazimierz BIŃCZYK
 5. Zbigniew IZDEBSKI
 6. Marian BIELAŃSKI
 7. Mieczysław PAWELEC
 8. Marek GŁÓWCZYŃSKI

kategoria 50 - 59 lat
sklasyfikowano 10 myśliwych
 1. Zdzisław PROWANCKI
 2. Marek DROSZCZ
 3. Zbigniew ĆWIKLIŃSKI
 4. Grzegorz MURZYN
 5. Stanisław GARGOL
 6. Zbigniew GARGOL
 7. Andrzej PAPIERZ
 8. Roman LEWANDOWSKI sr
 9. Tomasz SENTKOWSKI
 10. Mirosław RATAJEK

kategoria do 50 lat
sklasyfikowano 29 myśliwych
 1. Michał DROSZCZ
 2. Tomasz JANUS
 3. Mariusz PROWANCKI
 4. Jędrzej SIEKIERKOWSKI
 5. Marcin MIROWSKI
 6. Marcin SENTKOWSKI
 7. Paweł ĆWIKLIŃSKI
 8. Roman PIEKIELNIAK
  Dariusz BIAŁOOKI
  Jacek MODLIBORSKI
  Stanisław RĄCZKA
Wojciech Lewicki

Dodano: 02.05.2012
Kol. Andrzej Nowicki jest autorem zdjęć z Walnego Zebrania Członków KŁ "Orzeł"  , które odbyło się w restauracji Hotelu "Centralny" dn. 22.04.2012 r.
Admin

Dodano: 23.04.2012
Stażyści się szkolą

Stażyści biorący udział w kursie dla kandydatów do PZŁ, organizowanego przez ZO PZŁ w Toruniu, zakończyli już zajęcia teoretyczne. W dn. 21.04.2012 r. spotkali się w Osadzie Karbówko k/Elgiszewa i wyruszyli w teren na zajęcia praktyczne pod opieką dr Kazimierza Białego. Przyszli myśliwi utrwalali m.in wiedzę nt. zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt łownych.
Admin

Dodano: 23.04.2012
Do "Galerii" dodano nowe zdjęcia z polowań w grupie I : 04.02.2012 r.  11.02.2012 r.  18.02.2012 r.
25.02.2012 r.  oraz ze stawiania ambon 14.14.2012 r. Ich autorem jest Kol. Andrzej Nowicki.
Admin

Dodano: 16.04.2012
Strzelectwo

W dniu 14.04.2012 r. na strzelnicy myśliwskiej w Bydgoszczy - Łącku odbyły się eliminacje Ligi Strzeleckiej I Runda. Kol. Zdzisław Prowancki zajął 52 miejsce na 109 sklasyfikowanych zawodników z łącznym wynikiem 436 pkt.:
a) konkurencje śrutowe (225 pkt): Oś 75 pkt, Kąg 80 pkt, Przelot 50 pkt i Zając 50 pkt;
b) konkurencje kulowe (181 pkt): Dzik 82 pkt i Rogacz / Lis 99 pkt.
Gratulujemy !
Wojciech Lewicki

Dodano: 16.04.2012
Ocena prawidłowości odstrzału

13.04.2012 r. w siedzibie Leśnictwa Chełmno odbyła się ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego i daniela dla kół łowieckich powiatu chełmińskiego. Komisja oceniła trofea pochodzące od 3 byków jelenia szlachetnego i 2 byków daniela, które zostały przedstawione jedynie przez myśliwych z KŁ "Orzeł" w Chełmnie. Poniższe zdjęcia przedstawiają ciekawsze poroża z tej oceny.


"Darz Bór!"     
Wojciech Lewicki

Dodano: 14.04.2011
Ogłoszenie

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że dn. 22.04.2012 r., o godz. 9.00 w salach Hotelu Centralnego w Chełmnie odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła.
Obecność obowiązkowa.

W dn. 01.05.2012 r. o godz. 9.00 na Strzelnicy Myśliwskiej w Osiu odbędzie się:
a) szkolenie z "Regulaminu polowań" i zasad bezpieczeństwa,
b) przegląd broni i jej przestrzelanie,
c) strzelanie śrutem oraz kulą z broni o lufach gwintowanych i gładkich.
Obecność obowiązkowa.

Admin

Dodano: 02.04.2012
Uaktualniono numerację obwodów łowieckich oraz dane ilościowe w dziale Kynologia
Wojciech Lewicki

Dodano: 04.03.2012
Galeria zdjęć - Coppermine Photo Gallery - została uaktualniona do wersj 1.5.18. Właczyłem równierz opcję komentowania oraz formularz kontaktowy. Zdjęcia do "Galerii" przesyłajcie na adres: admin@klorzel.pl
Admin

Dodano: 15.02.2012
Kol. Wojciech Lewicki przesłał do "Galerii" 6 nowych zdjęć. Zostały umieszczone w kategorii: Trofea oraz
Polowania
Admin


Dodano: 06.02.2012
Rolada "Trzy Smaki" najlepsza!

Komisja Kultury Łowieckiej ORŁ i Zarząd Okręgowy PZŁ zorganizowały w dn. 03.02.2012 r. w Osadzie Karbówko:
- VI Krajowy Konkurs "Przysmaki Myśliwego"
- III Okręgowy Konkurs Fotograficzny "Obiektywem Myśliwego"
- III Okręgowy Pokaz Kronik Kół Łowieckich

Zgodnie z regulaminem, Konkurs "Przysmaki Myśliwego" oceniany był w czterech kategoriach: wędliny myśliwskie, pasztety, pieczenie i rolady oraz nalewki. W kategorii pieczenie i rolady I miejsce zajęła nasza stażystka Anna Tejza-Mirowska, która komisję konkursową urzekła roladą "Trzy smaki" (schab z daniela, pierś z bażanta i mielone z łopatki jelenia).

Konkurs Fotograficzny "Obiektywem Myśliwego" przeprowadzony był w dwóch kategoriach:Widok z ambony oraz Szczególne wydarzenie w życiu Koła. W tej kategorii Michał Droszcz zajął II miejsce za zdjęcie wykonane podczas mszy świętej, która była odprawiona przez ks. Bogdana Tułodzieckiego po polowaniu zbiorowym w dn. 05.11.2011 r. - Hubertowiny.
Nagrodzonym Gratulujemy! Zobacz zdjęcia z imprezy.

Admin

Dodano: 02.02.2012
Uchwała Zarządu Koła

Zarząd Koła na posiedzeniu w dn. 30.01.2012 r. podjął Uchwałę o przyjęciu na staż 4 kandydatów:
Jana Bugajskiego, Piotra Iwanowskiego, Kamila Modliborskiego oraz Andrzeja Nowickiego.
Wojciech Lewicki

Dodano: 23.01.2012
Polowanie w grupach

Sześciu myśliwych i trzech pomocników uczestniczyło w polowaniu grupowym (gr. V i VI), które odbyło się w dn. 21.01.2012 r.
Tego dnia szczęście uśmiechnęło się do Tomasza Janusa, który pozyskując liszkę i koguta bażanta został Królem polowania.
Wicekrólem polowania
został Marian Lipiński z jednym lisem na koncie.
Admin

Dodano: 12.01.2012
Załóż konto na klorzel.pl

Przypominam członkom Koła o możliwości posiadania skrzynki pocztowej na naszej domenie.

Zalety konta:
 • dostęp do poczty przez dowolną przeglądarkę internetową
 • informacja o nowej poczcie bez konieczności odświeżania
 • dowolna nazwa użytkownika, np. j.nowak@klorzel.pl, skarbnik@klorzel.pl
 • brak reklam !
 • ochrona antywirusowa
 • maksymalny rozmiar dołączanego pliku 64 MB
W celu aktywowania konta proszę o kontakt telefoniczny z administratorem strony.
Admin


Dodano: 09.01.2012
W dziale Zasady selekcji osobniczej/Jeleń szlachetny dodano dwa dokumenty:
Porozumienie LP z PZŁ w sprawie zwiększenia udziału byków jelenia szlachetnego w kl. III oraz opinię Ministerstwa Środowiska w tej sprawie. Zobacz"
Wojciech Lewicki

Dodano: 09.01.2012
Tak było w grupie II, III i IV

Myśliwi grupy II, III i IV rozpoczęli sezon polowań zbiorowych od polowania grupowego w dn. 29.10.2011 r.
Na pokocie znalazły się wówczas 2 lisy pozyskane przez Zbigniewa Gargola i Wojciecha Lewickiego.
Jednak najważniejszym punktem tego dnia była późniejsza biesiada myśliwska zorganizowana w altanie usytuowanej niedaleko zabudowań Stanisława Gargola w Dolnych Wymiarach. Potrawy zostały przygotowane przez restauratora Marka Główczyńskiego, a życie nam osłodził cukiernik Bogdan Jarząb. Natomiast Stanisław Gargol z żoną Elżbietą pilnowali, aby nie zabrakło nam ciepłych napoi. Pozostali myśliwi i naganiacze pomagali jak tylko potrafili, m.in. przy ognisku.Kolejne polowanie grupowe odbyło się w dn. 13.11.2011 r. Tym razem okazało się wyjątkowe za sprawą spotkania nad Wisłą (pow. Dorposza Chełmińskiego) "zwierzyny czarnej". Wówczas z małego niepozornego trzcinowiska na myśliwych wyparował dzik - odyniec. Celnym okiem popisał się Wojciech Lewicki (strzał śmiertelny) i Marek Piekielniak. Odyniec był wychudzony (50kg tuszy) i posiadał zagojoną powierzchowną ranę postrzałową tuż za przednimi biegami. Niespodzianką był jednak jego oręż o śr. dł. szabli 19 cm. Na pokocie znalazł się również 1 lis, który był pozyskany przez Stanisława Rączkę.

"Darz Bór!"     
Wojciech Lewicki

Dodano: 09.01.2012
3 zdjęcia przekazane przez Kol. Wojciecha Lewickiego zostały dodane do działu "Galeria/Polowania". Zobacz"
Wojciech Lewicki

Dodano: 02.01.2012
Do "Galerii" dodano nowe zdjęcia. Ich autorem jest Kol. Michał Droszcz. Polowanie wigilijne - 17.12.2011
Polowanie na gęsi - 21.12.2011 oraz Polowanie grupowe - 24.12.2011
Admin

© 2008 - 2023  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.