Archiwum - 2014 rok

Dodano: 22.12.2014
Polowanie wigilijne

Najstarsze tradycyjne polskie polowanie odbyło się w naszym Kole przed Świętami Bożego Narodzenia, tj. w dniu 20 grudnia 2014 roku. Polowanie to, zwane również "opłatkowym", obejmowało mioty na terenie lasu Wabcz i Paparzyn, a uwieńczone zostało pokotem 4 dzików i 1 zająca szaraka. "Królem polowania" został Marek Droszcz (2 dziki, w tym orężny odyniec), a "wicekrólami polowania" zostali ex aequo Sylwester Ciak i Zbigniew Ćwikliński (obaj po 1 dziku). Natomiast zająca szaraka pozyskał Grzegorz Murzyn. Prezes Koła Marek Główczyński złożył gratulacje i wręczył pamiątkowy medal "króla polowania" Markowi Droszcz, który był prowadzącym to polowanie. Natomiast Marek Droszcz z kolei złożył gratulacje i wręczył medale "wicekrólom polowania". Uhonorowany został również przez niego strzelec zająca szaraka. Cała uroczystość odbyła się przy ognisku i z sygnałami łowieckimi, a po sygnale "koniec polowania" nastąpiło tradycyjne dzielenie się opłatkiem połączone z życzeniami. Zobacz zdjęcia w "Galerii".
Wojciech Lewicki


MYŚLIWYM KOŁA ŁOWIECKIEGO "ORZEŁ" W CHEŁMNIE I ICH RODZINOM,
CZŁONKOM PZŁ, SYMPATYKOM ŁOWIECTWA I OBCOWANIA Z PRZYRODĄ
ORAZ WSZYSTKIM ODWIEDZAJĄCYM NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

ŻYCZYMY

PEŁNYCH RADOŚCI ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO.

Dodano: 21.12.2014
Mikołajkowe łowy

W dniu 6 grudnia 2014 roku odbyło się polowanie zbiorowe, na terenie lasu Wielkie Łunawy i Paparzyn, zorganizowane przez nasze Koło. Na zakończenie polowania ułożony został pokot (1 dzik, 1 lis pospolity i 1 zając szarak) i ogłoszono strzelców zwierzyny oraz odegrano stosowne sygnały łowieckie. "Królem polowania" został Grzegorz Jakubowski (1 dzik), a "wicekrólem polowania" Marcin Sentkowski (1 lis). Natomiast zająca szaraka pozyskał Andrzej Papierz. Prowadzący polowanie / łowczy Koła Marek Droszcz złożył ww. myśliwym gratulacje oraz wręczył pamiątkowe medale (Króla i wicekróla polowania). Ponadto gość / obserwator polowania Jacek Lewicki ufundował i wręczył specjalne nagrody w postaci książek wydanych przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie ("Kulturotwórcza rola lasu" autorstwa Jerzego Wiśniewskiego i Bohdana Kiełczewskiego oraz "Świętemu Hubertowi Cześć!" pod redakcją Jerzego Adamczewskiego). Jednocześnie czapkę "Św. Mikołaja" z rąk prowadzącego polowanie otrzymał solenizant Zbigniew Ćwikliński. Zobacz zdjęcia w "Galerii".
Wojciech Lewicki

Dodano: 25.11.2014
Polowanie w grupach

Trzy dziki - pozyskane przez Kolegów: Romana Modliborskiego (Król polowania), Mariusza Prowanckiego i Zdzisława Prowanckiego; pięć gęsi - 3 szt. Sebastian Becker i 2 szt. Tomasz Becker oraz bażant - kogut pozyskany przez Kamila Modliborskiego, to imponujący efekt polowania myśliwych z grupy nr 1, które odbyło się w dniu 22 listopada 2014 roku.


Andrzej Nowicki

Dodano: 17.11.2014
Polowanie w grupach

Trzynastu myśliwych (z grupy V i VI) wzięło udział w polowaniu, które odbyło się w dniu 15 listopada 2014 r. Po przeprowadzeniu ośmiu miotów, na pokocie ułożono aż cztery gatunki pozyskanej zwierzyny! Jeden dzik (strzelec: Krystian Sentkowski); cztery lisy (strzelcy: Bogdan Jarząb, Marcin Mirowski, Marcin Sentkowski i Edward Tejza); jeden jenot (strzelece: Sylwester Ciak) oraz jedna kaczka (strzelec: Andrzej Papierz).

Marcin Mirowski

Dodano: 13.11.2014
Uwaga!

Ocena prawidłowości odstrzału saren - rogaczy dla kół łowieckich powiatu chełmińskiego odbędzie się 26.11.2014 r. (środa w godz. 16:00 - 17:00) na stacji benzynowej "Lotos" należącej do p. Konopackiego w Grubnie. Jednocześnie informuję, że roczna prenumerata zbiorowa "Łowca Polskiego" na 2015 roku wynosi: 140 zł / 1 odbiorcę (dla 10 - 19 odbiorców) lub 136 zł / 1 odbiorcę (dla 20 - 29 odbiorców). Natomiast wysokość składki członkowskiej do PZŁ na 2015 rok przedstawia się następująco: składka normalna 320 zł + 35 zł ubezpieczenia (razem 355 zł) lub ulgowa 160 zł + 35 zł ubezpieczenia (razem 195 zł).
Wojciech Lewicki - sekretarz Koła

Dodano: 12.11.2014
Hubertowiny

Zakończenie polowania zbiorowego przeprowadzonego w dniu 8 listopada 2014 roku miało szczególną oprawę w związku z obchodami dnia naszego patrona, tj. św. Huberta. Na uroczystym pokocie ułożono upolowaną zwierzynę: 2 łanie jelenia szlachetnego, 2 dziki, 3 lisy i 1 zająca szaraka. "Królem polowania" został ogłoszony Stanisław Rączka (1 łania jelenia szl.), "wicekrólem" Marek Droszcz (1 łania jelenia szl.), a "rycerzami" Michał Droszcz (1 dzik) i Mariusz Prowancki (1 dzik). Następnie członek ORŁ w Toruniu / łowczy Koła - Marek Droszcz wręczył odznaczenia łowieckie, a prezes Koła - Marek Główczyński odznaki "Za Zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie" ( zobacz zdjęcia w "Galerii".)
Wojciech Lewicki

Dodano: 04.11.2014
Uroczystości

Dnia 25 października 2014 roku w Karbówku (k. Elgiszewa, nad Drwęcą niedaleko Golubia Dobrzynia) miały miejsce obchody dnia św. Huberta, zorganizowane przez Zarząd Okręgowy Toruńskiej Organizacji Łowieckiej oraz Komisję Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej w Toruniu. W części oficjalnej uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił m.in. Prezes ORŁ w Toruniu – Maciej Januszewski, po czym nastąpiło wręczenie odznaczeń łowieckich. Wśród osób uhonorowanych wówczas odznaczeniami znaleźli się m.in. myśliwy / członek Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie i osoby spoza PZŁ, którym wręczono odznaczenia łowieckie nadane na wniosek naszego Koła. Odznaczonym serdecznie gratulujemy! Zdjęcia z tej uroczystości znajdują się w naszej „Galerii”.
Zobacz zdjęcia.

Dodano: 17.10.2014
Prace gospodarcze

Podsyp dla bażantów został wykonany przeze mnie na konstrukcji metalowej i jest pokryty dachówką. Zlokalizowany jest na zadrzewionej działce w Gorzuchowie gdzie bytują bażanty sukcesywnie dokarmiane karmą od Kol. Piotra Madeja. Aktualnie myśliwi z grupy nr 6 dokarmiają bażanty w 7 podsypach i miejscach zagęszczonych tarnin.

Zbigniew Izdebski

Dodano: 17.10.2014
Odznaczenia łowieckie

Okręgowa Rada Łowiecka w Toruniu, uchwałą z dnia 25 sierpnia 2014 roku, nadała medal ZASŁUŻONY DLA TORUŃSKIEJ ORGANIZACJI ŁOWIECKIEJ:
Gratulujemy !

Dodano: 06.10.2014
Uchwała Zarządu Koła

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dniu 22 września 2014 roku nadał odznakę "Za Zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie":
Gratulujemy !

Dodano: 06.10.2014
Uchwała Zarządu Koła

Uchwałą Zarządu Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie z dnia 22 września 2014 roku przyjęto Leszka Kirejewskiego do Koła, jako koła macierzystego. Jednocześnie ww. myśliwy został przydzielony do grupy nr 6.
Wojciech Lewicki - sekretrz Koła

Dodano: 01.10.2014
Odznaczenia łowieckie

W dniu 10 września 2014 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała odznaczenia m.in. członkom naszego Koła:

Gratulujemy !

Dodano: 04.06.2014
Introdukcja bażantów

Drugi rok hodowli prowadzonej przez Jana Sentkowskiego zaowocował zasiedleniem obwodłu łowieckiego nr 67 (teren podopieczny grupy nr 6) łączną ilością 110 szt. młodych (dwunasto tygoniowych) bażantów. Wypuszczenia dokonano w trzech miejscach: Pilewice (park) 40 szt., Pilewice (jezioro) 20 szt. i Gorzuchowo (góra św. Jana) 50 szt. W pracach związanych z wsiedleniem bażantów pomagali synowie Marcin i Krystian oraz autor zdjęć Zbigniew Izdebski. Zobacz zdjęcia

Marcin Mirowski

Dodano: 04.06.2014
Nowe zdjęcia w Galerii

W dziale "Galeria/Gospodarka" zamieszczone zostały nowe zdjęcia z prac gospodarczych przeprowadzonych w dniu 31.05.2014 r. w miejscowości Wabcz. Związane były z ponownym posadowieniem ambony nr 4A. Autorką zdjęć jest Pani Marta Kościńska. Zobacz zdjęcia

Marcin Mirowski

Dodano: 08.05.2014
Nowe zdjęcia w Galerii

Kol. Robert Zakrzewski przekazał zdjęcia ze swojego archiwum, które zostały umieszczone w dziale "Galeria/Sokolnictwo/Robert Zakrzewski" - zobacz zdjęcia oraz w dziale "Sokolnictwo" - zobacz zdjęcia

Marcin Mirowski

Dodano: 05.05.2014
Walne Zgromadzenie Członków Kola

W dniu 13.04.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie. Członkowie WZ jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarząu Koła. W trakcie posiedzenia została przyjęta rezygnacja Kol. Jerzego Siekierkowskiego z funkcji skarbnika Koła, którą pełnił przez 28 lat (1986 - 2014). Nowym skarbnikiem - wybranym po głosowaniu - został Kol. Ryszard Ludwikowski.

Marcin Mirowski

Dodano: 21.03.2014
Szkolenie z Regulaminu polowań

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że na strzelnicy myśliwskiej w Osiu dnia 01.05.2014 r. (godz. 9.00) odbędzie się: Uwaga !!!
Uczestnicy otrzymują jedynie amunicję śrutową (po paczce śrutu nr 7 i 9). Pozostałą amunicję należy zabrać własną (śrut nr 2 oraz kule i breneki). Obecność obowiązkowa !
Marcin Mirowski

Dodano: 21.03.2014
Walne Zgromadzenie Członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że dnia 13.04.2014 r. (o godz. 9.00) w sali restauracji Hotelu "Centralny" w Chełmnie (ul. Dworcowa 23) odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła połączone z wyborami upełniającymi skarbnika Koła. Obecność obowiązkowa !
Marcin Mirowski

Dodano: 17.03.2014
Akty prawne

W dziale Akty prawne został zamieszczony tekst jednolity ustawy "Prawo łowieckie" (opracowany 26.02.2014 r. na podstawie Dz.U. z 2013 r. poz. 1226, 1247, z 2014 r. poz. 228). CZYTAJ
Wojciech Lewicki

Dodano: 10.03.2014
Afrykański pomór świń - AFS

Co to jest afrykański pomór świń? Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii CZYTAJ.
Rozporządzenie Ministra Rolnoctwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.02.2014 r. w sprawie środków podejmowanych w zwiazku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń CZYTAJ.
Marcin Mirowski

Dodano: 19.02.2014
Aktualizacja działu Trofea łowieckie

W dziale Trofea łowieckie/Sarna w tabeli zawierającej zestawienie najcięższych parostków zamieszczone zostało zdjęcie (zobacz) zawierające kartę wyceny parostków, pozyskane trofeum sarny rogacza oraz złoty medal za trofeum łowieckie. Natomiast w dziale Trofea łowieckie/Inne zdjęcie (zobacz) karty wyceny czaszki lisa, pozyskane trofeum i srebrny medal za trofeum łowieckie. Właścicielem obu trofeów łowieckich jest Kol. Marek Droszcz - łowczy Koła.
Marcin Mirowski

Dodano: 18.02.2014
Polowanie w grupach

W dn. 16.02.2014 r. zbiórka myśliwych odbyła się w miejscowości Obory przy figurze św. Rocha, gdzie przeprowadzono pierwsze pędzenie. Natomiast pokot ułożony został w Gorzuchowie a na nim trzy bażanty koguty pozyskane przez Kol. Marka Droszcza (2 szt.) i Kol. Jana Sentkowskiego (1 szt.)
W sobotę 22 lutego odbędzie się ostatnie już polowanie grupowe w sezonie łowieckim 2013/2014. Zbiórka myśliwych (gr. V i VI) o godz. 9.00 "przy dębie".
Marcin Mirowski

Dodano: 13.02.2014
Spotkanie myśliwych z dziećmi

Pierwsze w bieżącym roku spotkanie przedstawicieli naszego Koła z młodzieżą szkolną odbyło się w dniu 16 stycznia w Szkole Podstawowej w Sosnówce. Tradycyjnie już poprowadził je Kol. Marian Lipiński - emerytowany nauczyciel i członek PZŁ z ponad 50-letnim stażem oraz Kol. Sebastian Becker, który debiutował w tej roli.
Myśliwi opowiedzieli dzieciom o zwierzętach zamieszkujących okoliczne lasy i pola, o potrzebie i formie dokarmiania zwierząt a także o zwyczajach łowieckich. Spotkanie wywołało spore zainteresowanie, czego dowodem były zadawane pytania oraz otrzymane przez myśliwych podziękowanie.


Marcin Mirowski

Dodano: 13.02.2014
Polowanie w grupach

Wspólne polowanie na bażanty koguty i drapieżniki w dn. 08.02.2014 r. zgromadziło jedenstu myśliwych (lista myśliwych). Polowanie odbyło się przy słonecznej pogodzie a dodatnia temperatura powietrza wahała się między 4-7°C.
Na pokocie, który został ułożony w miejscowości Pilewice znalazły się dwa lisy, które pozyskali Marian Lipiński i Marcin Mirowski oraz dwa bażanty koguty pozyskane przez Sylwestra Ciaka i Bogdana Jarząba.
Marcin Mirowski

Dodano: 23.01.2014
Przyszła zima !!!

Kolejne polowanie grupowe (gr. V i VI) odbyło się w dn. 18.01.2014 r., a bajkowa, śnieżna sceneria przyciągnęła na nie 10 myśliwych i jedną dianę (lista myśliwych). Tak więc dopiero druga połowa stycznia przyniosła długo oczekiwane przez myśliwych opady śniegu i ujemne temperatury. W tym dniu św. Hubert darzył dwum kolegom, tj. Andrzejowi Papierz i Markowi Droszcz, którzy strzelili po jednym lisie.
Marcin Mirowski

Dodano: 16.01.2014
Dzik na rozkładzie !!!

Polowanie grupowe przeprowadzone w dn. 11.01.2014 r. przy udziale sześciu myśliwych(lista myśliwych), jednego naganiacza i czterech psów (wszystkie rasy: wyżeł niemiecki szorstkowłosy) potwierdziło starą maksymę, że pies jest nie tylko najlepszym przyjacielem ale również niezastąpionym pomocnikiem w łowach. Ostatni miot obejmował podmokły i porośnięty gęstymi krzakami teren w miejscowości Płąchawy. Tylko dzięki wspaniałej pracy psów udało się pozyskać dzika - Kol. Krystian Sentkowski oraz lisa - Kol. Marek Droszcz.
Marcin Mirowski

Dodano: 13.01.2014
Nowość !!!

Na naszej stronie internetowej powstał nowy dział, pt. Monografia "CHEŁMIŃSCY MYŚLIWI" zobacz Prezentujemy w nim podstawowe informacje na temat książki
CHEŁMIŃSCY MYŚLIWI
Historia i działalność Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie
,
której autorami są Jacek Lewicki i Wojciech Lewicki. Monografia ta powstała dla upamiętnienia 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego oraz 60. rocznicy Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie. Ze względu na niekomercyjny charakter tej publikacji jej egzemplarze zostaną przekazane do wybranych bibliotek państwowych i szkolnych na Ziemi Chełmińskiej oraz do krajowych bibliotek związanych z łowiectwem. W najbliższym czasie wykaz tych bibliotek zostanie opracowany i udostępniony dla zainteresowanych czytelników.
Admin


Dodano: 08.01.2014
Polowanie w grupach

Nowy 2014 rok myśliwi grupy V i VI rozpoczęli wspólnym polowaniem, które odbyło się w sobotę 4 stycznia. Jeszcze w sylwestrowych nastrojach i przy słonecznej pogodzie (temperatura powietrza tego dnia osiągała 7-8°C powyżej zera!) udało się pozyskać dwa lisy. Szczęśliwymi strzelcami byli koledzy Grzegorz Murzyn i Michał Droszcz.
Lista myśliwych
Marcin Mirowski

Dodano: 08.01.2014
Nowe zdjęcia w Galerii

Kol. Michał Droszcz przekazał zdjęcia swojego autorstwa z Polowania wigilijnego, które odbyło się 21.12.2013 r. Zdjęcia zostały umieszczone w dziale "Galeria/Polowania" Zobacz zdjęcia

Marcin Mirowski

Galeria - 2014 rok

W roku 2014 w dziale Galeria dodano 86 zdjęć.

dodano do galerii:
22.12.2014
Przekazane przez: Kol. Wojciecha LEWICKIEGO
Autor: Wojciech Lewicki
Kategoria: Polowania
Opis: Polowanie wigilijne - 20.12.2014 r.
Ilość zdjęć: 8


dodano do galerii:
21.12.2014
Przekazane przez: Kol. Wojciecha LEWICKIEGO
Autor: Jacek Lewicki / Wojciech Lewicki
Kategoria: Polowania
Opis: Polowanie zbiorowe - 06.12.2014 r.
Ilość zdjęć: 8


dodano do galerii:
12.11.2014
Przekazane przez: Kol. Wojciecha LEWICKIEGO
Autor: Jacek Lewicki / Wojciech Lewicki
Kategoria: Polowania
Opis: Hubertowiny - 08.11.2014 r.
Ilość zdjęć: 8


dodano do galerii:
04.11.2014
Przekazane przez: Kol. Wojciecha LEWICKIEGO
Autor: Ewa Gerka / Jacek Lewicki / Wojciech Lewicki
Kategoria: Uroczystości
Opis: Obchody dnia św. Huberta - Karbówko - 25.10.2014 r.
Ilość zdjęć: 8


dodano do galerii:
05.09.2014
Przekazane przez: Kol. Zbigniewa IZDEBSKIEGO
Autor: Kol. Zbigniew IZDEBSKI
Kategoria: Gospodarka
Opis: Introdukcja bażantów Pilewice/Gorzuchowo 2014 r.
Ilość zdjęć: 11


dodano do galerii:
04.06.2014
Przekazane przez: Kol. Jana KOŚCIŃSKIEGO
Autor: Pani Marta KOŚCIŃSKA
Kategoria: Gospodarka
Opis: Ponowne posadowienie ambony nr 4A
Ilość zdjęć: 4


dodano do galerii:
08.05.2014
Przekazane przez: Kol. Roberta ZAKRZEWSKIEGO
Autor: Kol. Robert ZAKRZEWSKI, Joann SZYMCZAK, Encara GONZALES,
          Bartosz ADAMOWSKI, Dawid DUDEK, Jacek ADAMCZAK, Iwona HEBEL
Kategoria: Sokolnictwo
Opis: Zdjęcia z archiwum Kol. Roberta ZAKRZEWSKIEGO
Ilość zdjęć: 13


dodano do galerii:
08.01.2014
Przekazane przez: Kol. Michała DROSZCZ
Autor: Kol. Michał DROSZCZ
Kategoria: Polowania
Opis: Polowanie wigilijne - 21.12.2013
Ilość zdjęć: 26


© 2008 - 2023  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.