Archiwum

niedziela
wschód/zachód
słońca
    wschód/zachód
księżyca
   
04:37 - 20:51     01:45 - 13:22
22
MAJA

Z kwiatami idziemy do:Archiwum - 2017 rok


Dodano: 27.11.2017
Polowanie w grupach

W dniu 18.11.2017 r. na zbiórce stawiło się 12 strzelb, w tym senior Aleksander Preis, który mimo zaawansowanego wieku świetnie dotrzymywał nam kroku. Przeprowadziliśmy 4 mioty, w których pozyskaliśmy 4 dziki i jednego lisa. Królem polowania został Kol. Marek Główczyński - prezes koła - pozyskał największego dzika, wicekrólem Kol. Mariusz Prowancki - drugi co do wielkości dzik. Rycerzami zostali: Kol. Tomasz Becker i Kol. Sebastian Becker, pozyskując po jednym małym dziku oraz Kol. Stanisław Gargol - jeden lis.
Polowanie zakończyliśmy w miłej atmosferze o godz. 14:00 z drobną atrakcją, polegającą na wyciąganiu jednego z aut z grząskiego błota.


Sebastian Becker

Dodano: 24.11.2017
Multimedia

W dziale „Multimedia” zamieściliśmy film z polowania na indyki :). Jeżeli chcesz obejrzeć film włącz głośniki i kliknij TU.

admin

Dodano: 06.11.2017
Komunikat

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, iż strzelnica myśliwska Toruń/Glinki od listopada będzie czynna od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Kol. Mirosławem Zielińskim (507 691 555), tylko w celu dokonania przystrzelenia broni kulowej.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 30.10.2017
IV Kongres Kobiet Polujących - "Dianą być!"

IV Kongres Kobiet Polujących „Dianą być!” odbył się w dniu 27 października 2017 r. w Zawierciu. Organizatorem spotkania był Zarząd Główny PZŁ, Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice oraz Klub Dian PZŁ. Okręg toruński reprezentowany był przez Koleżanki Emilię Frukacz z WKŁ „Orzeł” w Grudziądzu, Annę Zglińską – niezrzeszona i Annę Tejza-Mirowską z KŁ „Orzeł” w Chełmnie. Z ramienia ORŁ w Toruniu delegacji przewodniczył Kol. Piotr Karpiński. „Narzędzia kształtowania wizerunku współczesnej Diany”, „Kobieta we współczesnym łowiectwie i myślistwie” oraz „Umiejętność prowadzenia przez Diany mediacji w szacowaniu szkód łowieckich”, to główne tematy tegorocznego kongresu. Wśród zaproszonych gości był m.in. znany dziennikarz i myśliwy – Kamil Durczok, który poprowadził panel dyskusyjny pt. ”Rola kobiety polującej w kształtowaniu pozytywnego wizerunku myśliwego”.


Anna Tejza-Mirowska

Dodano: 30.10.2017
Polowanie w grupach

W dniu 28.10.2017 r. na terenie podopiecznym grupy nr 1 odbyło się pierwsze w sezonie łowieckim 2017/2018 polowanie zbiorowe. W polowaniu udział wzięło 10 myśliwych, w tym dwóch gości. Niestety, św. Hubert nie pozwolił na obfite łowy zsyłając na nas niekorzystne warunki atmosferyczne. Na pokocie był tylko 1 lis, którego pozyskał Kol. Tomasz Becker, tym samym zostając królem polowania.


Sebastian Becker

Również 10 myśliwych stawiło się tego samego dnia na zbiórce w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (teren podopieczny grupy nr 6). Bardzo silnie wiejący wiatr nie przeszkodził w sprawnym przeprowadzeniu 8 miotów. Na pokocie ułożono jednego dzika – strzelec Kol. Andrzej Papierz i jednego lisa – strzelec Kol. Sylwester Ciak.


Marcin Mirowski

Dodano: 26.10.2017
Komunikat

Zgodnie z uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dn. 05.09.2017 r. wysokość składki członkowskiej PZŁ na rok 2018 nie uległa zmianie i wynosi: Składkę ulgową płacą myśliwi, którzy ukończyli lub ukończą do końca 2017 r. 70 lat oraz młodzież ucząca się do 25 roku życia. Na udokumentowanie tej ulgi prosimy dołączyć zaświadczenie o nauce lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Wpłat należy dokonywać na konto Koła lub bezpośrednio u skarbnika w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2017 r.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 26.10.2017
Komunikat

Ocena prawidłowość odstrzału samców zwierzyny płowej dla kół łowieckich powiatu chełmińskiego odbędzie się 17 listopada 2017 r. w godz. 17:00 - 18:30 na stacji benzynowej należącej do Kol. Henryka Konopackiego w miejscowości Grubno.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 26.10.2017
Komunikat

Cena rocznej prenumeraty "Łowca Polskiego" w 2018 r. - przy prenumeracie zbiorowej - wynosi:

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 04.10.2017
Plan polowań

Zapraszamy do zapoznania się z planem polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018 - zobacz

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 25.09.2017
Komunikat

Informujemy, że dnia 22 sierpnia 2017 r., biskup toruński Andrzej Suski mianował księdza kanonika Bogdana Tułodzieckiego duszpasterzem myśliwych Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie.
Z treścią pisma można się zapoznać klikając TU.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 25.09.2017
Odznaczenia łowieckie

W dniu 26 lipca 2017 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała odznaczenia m.in. członkom naszego Koła:

Dodano: 19.09.2017
Prace gospodarcze

W trakcie prac gospodarczych wykonanych w dniu 16.09.2017 r. przez myśliwych z grupy nr 6, udało się naprawić dwie zwyżki w miejscowości Wałdowo (zwyżka w łąkach i zwyżka przy ambonie nr 25) oraz w miejscowości Ruda. W pracach uczestniczyli: Anna Tejza-Mirowska, Tomasz Janus, Marcin Mirowski, Maciej Sentkowski, Marcin Sentkowski oraz Edward Tejza.


Marcin Mirowski

Dodano: 18.08.2017
Sezon na kaczki rozpoczęty !

Uroczysta msza święta w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Sztynwagu w intencji myśliwych KŁ „Orzeł” w Chełmnie i ich rodzin, zainaugurowała sezon łowiecki na kaczki 2017/2018. Mszę św. sprawowaną przez księdza Bogdana Tułodzieckiego uświetniła gra na rogach myśliwskich w wykonaniu kolegów Czesława Błażewicza z KŁ „Rogacz” z Malborka i Janusza Bojarczuka z KŁ „Cyranka” ze Sztumu. Polowanie, na które złożyło się sześć miotów, odbyło się na terenie obwodów podopiecznych grup (w kolejności) nr VI i nr I. Królem polowania został kol. Janusz Bojarczuk - 2 kaczki krzyżówki, wicekrólami: Kamil Modliborski i Wiktor Lewandowski – obaj koledzy po 2 kaczki krzyżówki. Rycerzami zostali: Edward Tejza, Roman Lewandowski jr., Krzysztof Kubny – 1 kaczka krzyżówka oraz Maciej Sentkowski - 1 gołąb grzywacz. Pokot złożony na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu zakończył polowanie, po którym odbyła się biesiada.

Zdjęcia z polowania można obejrzeć klikając TU.

Marcin Mirowski

Dodano: 17.08.2017
Komunikat

W dniu 3 sierpnia br. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów hodowlanych oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, natomiast zmiany w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do planów łowieckich począwszy od roku gospodarczego 2018/2019.
Z treścią rozporządzenia można się zapoznać klikając TU.

Marcin Mirowski

Dodano: 17.08.2017
Komunikat

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, które zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia, tj.:

jeleń szlachetny:
łanie od 1 września do 15 stycznia
cielęta od 1 września do końca lutego

daniel:
byki od 1 września do końca lutego
łanie od 1 września do 15 stycznia
cielęta od 1 września do końca lutego

dzik:
dziki - wszystkie cały rok

szakal złocisty:
od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.
Z treścią rozporządzenia można się zapoznać klikając TU.

Marcin Mirowski

Dodano: 17.08.2017
Komunikat

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dokument wprowadza na listę gatunków łownych Szakala złocistego - z okresem polowań od 1 sierpnia do końca lutego a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok. UWAGA: odstrzał szakali złocistych rozpoczyna się od 1 sierpnia 2019 r.
Z treścią rozporządzenia można się zapoznać klikając TU.

Marcin Mirowski

Dodano: 10.08.2017
Komunikat

Zapraszamy chętnych na wyjazd do Solecznik na Litwie, na zaproszenie myśliwych z tamtejszego Towarzystwa Myśliwego. Wyjazd w trzeci weekend września. Koszty związane z wyjazdem ponoszą uczestnicy. W razie pytań prosimy o kontakt z Prezesem Koła.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 10.08.2017
Komunikat

Komisja Kynologiczna ORŁ w Toruniu wraz z ZO PZŁ w Toruniu organizuje w drugiej połowie 2017 roku następujące imprezy kynologiczne: Wszystkie imprezy rozpoczynają się o godz. 9.00 (zbiórka stażystów 8.15)

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 06.07.2017
Komunikat

Poniżej pismo Zarządu Głównego PZŁ dot. oferty okolicznościowego kalendarza "Rok Myśliwego 2018", związanego z 95-leciem istnienia Polskiego Związku Łowieckiego.

      Pismo.
      Kalendarz.

Osoby chcące dokonać zakupu kalendarza proszone są o kontakt z sekretarzem Koła do dnia 10.07.2017 r.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 11.05.2017
Komunikat

Informujemy, że kurs dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej odbędzie się w dniach 20-21 maja, 27-28 maja oraz 03-04 czerwca 2017 r. w świetlicy Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu ul. Batorego 43/49. Początek zajęć każdego dnia od godz. 9:00. Warunkiem uczestnictwa jest 3 letni staż w PZŁ. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18 maja 2017 r.

Program kursu można zobaczyć klikając TU.
Marek Główczyński - Prezes Koła


Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !


Dodano: 13.04.2017
Ogłoszenia

Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że dnia 23.04.2017 r. (o godz. 9.00) w sali restauracji Hotelu "Centralny" w Chełmnie (ul. Dworcowa 23) odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła Obecność obowiązkowa !

* * * * *
Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie zawiadamia, że na strzelnicy myśliwskiej w Osiu dnia 01.05.2017 r. (godz. 9.00) odbędzie się: Przed rozpoczęciem zostanie wydana amunicja przysługująca myśliwym za zwierzynę płową dostarczoną do punktu skupu.
Obecność obowiązkowa !
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła

Dodano: 05.02.2017
Koleżanki i Koledzy !

W nocy z 6-go na 7-go stycznia 2017 roku w miejscowości Szynwałd doszło do tragicznego wydarzenia. W zabudowaniach należących do Kolegi Mariusza Draba z Koła Łowieckiego „Czajka” w Łasinie, wybuchł pożar. Kolega Drab wraz z żoną i dwiema córkami ratując życie w bieliźnie uciekli na zewnątrz zabudowań. Okazało się, że w momencie, gdy się obudzili pożar był już bardzo zaawansowany. Na gaszenie było już za późno. Pogorzelcy w pożarze stracili cały swój majątek. Z pomocą ruszyli sąsiedzi, koledzy z koła łowieckiego i Państwowej Straży pożarnej, w której zatrudniony jest nasz kolega. Dzisiaj rodzina Kolegi Mariusza faktycznie rozpoczyna swoje życie od nowa. Prosimy Koleżanki i Kolegów o szybką pomoc, która pozwoli rodzinie myśliwego normalnie żyć. Potrzebna jest odzież, meble i wyposażenie domu. Podajemy nr specjalnego konta bankowego na które można wpłacać pieniądze:

Stowarzyszenie Bezpieczny Rejon Grudziądzki, Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Grudziądz

49 9484 1033 0313 0335 2003 0001

z dopiskiem „Pomoc dla strażaka Mariusza”


Ponadto podajemy numer kontaktowy do Kolegi Mariusza Draba w przypadku deklarowania darowizn rzeczowych:

603 750 418Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła


Dodano: 05.02.2017
Ogłoszenie

Szkolenie teoretyczne i praktyczne, jak również egzamin na uzyskanie uprawnień sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ odbędzie się w dniach 9-11 marca 2017 roku w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Koszt szkolenia 300 zł od osoby. Szczegółowych informacji udziela Pani Natalia Dominiczak – tel. 612826563. O przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła


Dodano: 05.02.2017
Ogłoszenie

W dniu 12 lutego 2017 roku w Strucfoniu – gmina Lisewo, odbędzie się V Dzień Zwalczania Drapieżników Łowieckich na terenie powiatu chełmińskiego.
Serdecznie zapraszamy członków Koła oraz wszystkich sympatyków.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła


Dodano: 05.02.2017
Ogłoszenie

Informujemy, że od dn. 01.01.2017 r. ponownie obowiązują okresy polowań na lochy od 15 sierpnia do 15 stycznia.

Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła


Galeria - 2017 rok

W roku 2017 w dziale Galeria dodano 11 zdjęć.

dodano do galerii:
18.08.2017
Przekazane przez: Marcina MIROWSKIEGO
Autor: Marcin MIROWSKI
Kategoria: Polowania
Opis: Polowanie na kaczki - 15.08.2017 r.
Ilość zdjęć: 11


© 2008 - 2022  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.